Hodnocení výstavy CARAVANING Brno 2010

Výstava Caravaning Brno 2010 již  historií

 Od poslední hodiny 8. mezinárodní výstavy obytných vozidel Caravaning 2010 již uplynulo více času, první hodnocení byla uzavřena. Letošní ročník se zapsal do historie zejména tím, že poprvé byl pro tuto výstavu koncipován a připraven odborný doprovodný program, zahrnující různé disciplíny a témata caravaningu.

O program byl mezi návštěvníky zájem, zejména o servisní a poradenská témata i praktické ukázky, mezi nimiž dominovala ukázka obytného automobilu Hobby 700, na kterém byly demonstovány možnosti provedení schválených úprav a dodatečného vybavení obytného vozidla užitečnými doplňky a příslušenstvím, celkový program byl tvořen i prezentacemi dalších členů sdružení v jejich expozicích.

Jaká tedy byla tato nejvýznamnější výstava roku v kategorii caravaningu?

Jednotlivé odpovědi na tuto otázku budou zřejmě velmi závislé na tom, kdo a z jakého hlediska výstavu hodnotí. Jaká jsou jednotlivá hodnocení výstavy Caravaning Brno 2010?

Pořadatelé výstavy Veletrhy Brno, a. s. se poučili z nedostatků loňského ročníku a ve spolupráci se členy Sdružení dovozců obytných vozidel – OSCAR, jako odborným garantem výstavy, uspořádali prostor pavilonu „P“ výhodněji pro vystavovatele i návštěvníky. Pro ně navíc připravili možnost volného vstupu s využitím internetového registračního kódu, který se osvědčil. V blízkosti výstaviště byla opět připravena i možnost využití ubytování návštěvníků v campu. Zlepšilo se zázemí i služby pro vystavovatele i rozsah možností webové prezentace účasti na výstavě. Přes společné úsilí obou subjektů se nepodařilo zajistit účast ministra dopravy ČR na zahájení výstavy, neuskutečnila se ani přislíbená návštěva poslance PČR pana Mgr. Stanislava Humla, odborníka na oblast dopravy.

Rozsah výstavy byl nepříznivě ovlivněn dřívějším termínem akce, protože některým  vystavovatelům nedodali zahraniční výrobci včas předem objednaná obytná vozidla. Potvrdila se tak skutečnost, že trh s obytnými vozidly v ČR není pro některé z nich prioritním. Někteří  museli vynaložit zvýšené úsilí i náklady, aby na výstavě představili své exponáty, někteří ještě po půlnoci v den zahájení výstavy měli na svém prostoru v pavilonu „P“ jen koberce na zemi a oddaně čekali na dovezení vozidel. Přesto byla výstava 7. října ráno úspěšně zahájena v plném rozsahu.

Vystavovatelé obytných vozidel přivezli na výstavu ve srovnání s loňskem více exponátů, mezi nimiž nechyběly novinky pro další sezónu, využili k tomu však menší výstavní plochu. Tím se prezentace jednotlivých firem staly komornějšími a kompaktnějšími, někteří návštěvníci však s menšími rozměry výstavních prostorů nebyli spokojeni. I v těchto podmínkách byla k vidění rozměrově malá i velká obytná vozidla, na výstavě byly předvedeny i s trochou nadsázky „miniaturní“ obytné přívěsy, určené pro „hoby“využití.

Vedle nich byly samozřejmě ke zhlédnutí zástupci všech rozměrových tříd caravanů v různých provedeních a výbavě. Komplexní nabídka byla prezentována také v sektoru obytných automobilů, která zahrnovala na jedné straně tzv. startovací modely a na své si přišli i zájemci o luxusnější kategorie těchto vozidel. Podle předběžných výsledků firem byla výstava úspěšná i v obchodních výsledcích v oblasti vozidel i doplňků a příslušenství.

Svědčí o tom i na výstavě získané názory od důležité zahraniční návštěvnice, od zástupce firmy poprvé vystavující i od tradičního vystavovatele:

Nikola Kühne, dcera majitele společnosti Concorde Reisemobile:

„S prodejem obytných automobilů Concorde v Česku jsem spokojená. I když je to malá země, zákazníci si nás našli, což je velmi pozitivní. S firmou Blue Rent spolupracujeme delší dobu a v poslední době se našim obchodům velmi daří. Proto je mpr mě zajímavé poznat osobně český trh a také Brno jako známé veletržní město. Navíc Liner je v současnosti naší nejdůležitější novinkou a pro mě je důležité vidět, jak ji přijímají klienti v jednotlivých zemích“.

Patrik Svoboda, majitel společnosti Autocentrum DaP:

„Převzali jsme italskou značku Rimor a cílem naší prezentace bylo vrátit ji do povědomí českých zákazníků. To se určitě podařilo, o naše obytné vozy byl velký zájem. Přímý prodej se tady neuskutečnil, ale máme spoustu zakázek předjednaných na 99%. Na výstavě Caravaning Brno jsme lrtos poprvé, ale určitě ne naposled. Tento ročník hodnotím jako naprosto skvělý“.

Filip Guryča, jednatel firmy Blue Rent:

„Na výstavě Caravaning Brno jsme každý rok, protože je to pro nás důležité. I když neuzavíráme obchody přímo na místě, navazujeme tady kontakty se zákazníky, kteří si mohou naše modely prohlédnout v reálu. V tomto oboru prohlídka na internetu prostě nestačí“.

Bližší informace o nabídkách jednotlivých výrobců a dovozců nabídl Katalog obytných vozidel 2011, premiérově uvedený na výstavě Nakladatelstvím Mise, s. r. o., vydavatelem časopisu Camping, Cars & Caravans, jehož aktuální číslo bylo představeno rovněž na výstavě a v jeho obsahu byly i informace o vybraných novinkách na rok 2011.

S ohledem na skladbu návštěvníků a současné cenové relace účasti na výstavě někteří vystavovatelé zvažují, zda jejich současné náklady a dosažený obchodní výsledek je adekvátní a tak zvažují příští účast, což by mohlo změnit úroveň výstavy.

V rámci expozicí firem byly letos i praktické ukázky jako součást širšího doprovodného programu, probíhajícího i v rámci přednáškového pódia, zřízeného v klidnější „karavanistické“ zóně pavilonu „P“. Zde, v „Oscarově Hyde Parku“ probíhala již zmíněná část doprovodného programu, jehož součástí měla být i beseda s poslancem, panem Mgr. Stanislavem Humlem, který  tak nevyužil možnost osobně se seznámit s názory členů sdružení i řadových motoristů a karavanistů.

Doplněním výstavy bylo také vystavení obytných vozidel na volné ploše před a vedle pavilonu „P“, kde bylo také vyhrazeno místo pro „bazar“ obytných vozidel a obdobně také pro zástupce vodní turistiky – pro lodě, protože jejich hlavní prostor – pavilon „Z“, byl obsazen„Talentem“ TV Prima. Uspořádání těchto volných ploch bylo v obou případech poněkud neuspořádané    

Návštěvníci tak měli letos velmi dobrou možnost prohlédnout si všechny vystavené modely, získat o nich potřebné informace i příp. již dohodnout koupi vozidla či objednat si vypůjčení pojízdné domácnosti na příští sezónu. Letos poprvé se představila firma Vispa, s. r. o. – Caravany Sedlčany v roli oficiálního dovozce značky ADRIA, kterou dříve zastupovala firma Kobras.

Na výstavě bylo možno potkat příznivce caravaningu od nás i ze zahraničí, většina z nich byla s výstavou spokojena.  Svědčí o tom jak rozhovory s nimi, tak i oficiální statistiky a auditované výsledky výstavy. Počty návštěvníků výstavy obytných vozidel stouply, počet vystavujících se zvýšil o dva, počty exponátů se proti loňsku také zvýšily.

Tento trend je možno potvrdit i diskusními příspěvky z diskusního fóra na portálu www.caravaning24.cz (C24), který se stal místem vyjadřování především nespokojených návštěvníků. Na rozdíl od loňského roku, kdy byl negativní názor převažujícím, letos tomu tak nebylo. Je jisté, že každý návštěvník má právo vyslovit na C24 i jinde svůj názor a to i názor velmi kritický. K nápravě problému vede však jen konkrétní uvedení jevu, který se přispěvateli nelíbil, se kterým nebyl spokojen. Jak  ukazují výsledky letošního ročníku výstavy, pořadatelé i vystavovatelé se z minulých připomínek poučili a letošní výstava byla rozhodně kvalitativně lepší loňské i díky fóru na C24.      

Jako odpověď a reakci na příspěvky na fóru C24, kritizující úroveň výstavy bez uvedení konkrétních nedostatků, hlavně s poukazem na údajně „poloprázdný“ pavilon „P“ uvedu několik auditovaných údajů k výstavě, podle kterých si každý může vytvořit svůj názor na podmínky výstavy:

-          celková hrubá výstavní plocha pavilonu „P“ je 15.082 m2

-          čistá auditovaná výstavní plocha výstavy CARAVANING Brno byla 7.312 m2  (tuto plochu je potřeba povýšit o manipulační, bezpečnostní plochy a o pochůzné uličky)

-          členové sdružení OSCAR obsadili 58,84% čisté výstavní plochy pavilonu „P“

-          výstava Caravaning Brno obsadila cca 2/3 hrubé výstavní plochy pavilonu „P“

-          čistá výstavní plocha výstavy BOAT Brno byla 1611 m2 (účast 36 firem ze 4 zemí)

-          ve zbytku pavilonu „P“ byla zkušební dráha elektrokol

-          počet vystavovatelů výstavy CARAVANING Brno  byl 37 (+2) a činil 9% celkového počtu

-          počet exponátů byl vyšší než v minulém ročníku

-          počet zahraničních návštěvníků meziročně stoupl o 22%

-          celkově 14% návštěvníků šlo cíleně na výstavu CARAVANING Brno 2010

-          výstavu CARAVANING Brno navštívilo 68% všech návštěvníků

-          celkem 9% návštěvníků uvedlo jako cíl návštěvy výstavy nákup obytného vozidla

Z uvedených údajů vyplývá, že někteří přispěvatelé do diskuse na fóru C24 prezentovali skutečně své subjektivní dojmy, které neodpovídají výstavní skutečnosti. Samozřejmě, že nemám nic proti uvádění vlastních názorů účastníků fóra, máme přece demokracii, těmito údaji hodlám sdělit objektivní a skutečné údaje o výstavě.

Mnozí z návštěvníků využili možnosti pořádaného doprovodného programu a svojí účastí na něm prokázali jeho opodstatněnost a potřebu jako vhodného doplňkového zdroje informací. Doprovodný program probíhal v prostoru výstaviště i v pavilonu „P“ a byl prezentován trvale na mobilních elektronických informačních panelech od firmy Caravan car Břeclav i ve výstavním rozhlase.

 V průběhu výstavy zástupci Veletrhů Brno, a. s.  a sdružení OSCAR projednávali obsah a zaměření výstavy příští, která se bude konat již ve svém tradičním čase od 10. do 13. listopadu 2011. Cílem obou partnerů je připravit další ročník výstavy opět lépe než byl ten letošní, protože je stále čím jej obohatit. V této souvislosti je také nutno projednat podmínky pro vystavovatele tak, aby byly ve správném poměru výstavní náklady a obchodní výnosy. Členy sdružení OSCAR zajímá, co by jste vy, jako návštěvníci výstavy očekávali, můžete sdělit na kontaktní telefon nebo E-mail sdružení. Rádi na vaše připomínky budeme reagovat s cílem vytvořit na výstavě návštěvnicky příjemné prostředí. Pokud jste výstavu navštívili, připomeňte si výstavní okamžiky na několika fotografiích v Oscarově fotogalerii, v opačném případě vám obrázky přiblíží říjnovou atmosféru v pavilonu „P“.

Ing. Jan Bízik, předseda výboru sdružení  OSCAR

Pro doplnění uvádím několik statistických údajů v grafech.                                           

Spokojenost vystavovatelů

Nákupní cíle návštěvníků

Návštěvnost pavilonů

Účast vystavovatelů

Zahraniční návštěvnost

Tisknout


RSSRSS

Novinky

31. 12. 2017

OSCAR v roce 2017 a dále ...

Při bilancování roku 2017 byly rozhodující výsledky v hlavních činnostech sdružení. Jedním z hlavních úkolů bylo řešení současné situace v platbách mýtného u obytných automobilů s největší povolenou hmotností nad 3.500 kg. Tento problém řešilo sdružení v zastoupení několika dalších organizací více než čtyři roky. Během mnoha jednání na Ministerstvu dopravy s mnoha ministry (za poslední období se jich vystřídalo až 8) bylo dosaženo dohody poté, co zástupci sdružení prokázali úředníkům ministerstva, že příčinou stavu v platbách mýtného v ČR byla špatně uzavřená smlouva na provozování mýtného systému se společností Kapsch. Poslední ministr propustil z úřadu úředníky, se kterým OSCAR dohodu dojednal a po několikadenním pobytu v úřadu celou dohodu bez znalostí podrobností šmahem pera zrušil. Pro informaci – ČR má jako jediná země EU jednu kategorii pro automobily nad 3,5 t bez ohledu, zda slouží k podnikání či ne, zda vezou náklad 4,0 t nebo 40 t. Naopak, příkladem velmi dobré spolupráce a vzájemného respektování je příprava a provedení jubilejního, již 15. ročníku mezinárodního veletrhu obytných vozidel a jejich příslušenství CARAVANING Brno. Na rekordních 15.000 m2  výstavní plochy byla ve dvou pavilonech prezentována obytná vozidla posledního modelového roku za velkého zájmu návštěvníků. Tento veletrh patří mezi několik výstavních akcí, které mají rostoucí trend, obdobně, jako i výstava  FOR CARAVAN v Praze na jaře 2017. Spolupráce organizátorů a sdružení OSCAR vyústila ve všech oblastech zabezpečení veletrhu včetně doprovodného programu ve spokojenost jak vystavovatelů, tak i návštěvníků. Svoji spokojenost s obsahem a rozsahem akce vyjádřili i zástupci výrobců obytných vozidel ze zahraničí, protože jak známo, v ČR není výrobce obytných vozidel v tom pravém slova smyslu. V začátku roku 2018 budou přepracovány webové stránky sdružení na tzv. responzivní, které budou i díky novému obsahu dosažitelnější z mobilních zařízení. Cílem je, aby byly blíže těm, kteří je sledují často a nejen k získání vstupenky na výstavu koncem roku. Současně již nyní se připravuje další jednání k mýtnému s „novou vládou“ a zajištění odborné části výstav obytných vozidel, na kterých se opět sejdeme. Příznivcům campingu a caravaningu přeje OSCAR úspěšný rok 2018, bezpečné  příjemné cestování.

Archiv novinek

Kontaktní údaje

OSCAR - Sdružení dovozců obytných vozidel

Ing. Jan Bízik
Pernerova 168
530 02 Pardubice


+ 420 774 181 771© 2018, OSCAR - Sdružení dovozců obytných vozidel – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing