Upravit stránku

Výstavy obytných vozidel a caravaningu ve druhé polovině roku 2018

Blíží se závěr letošního roku, alespoň z pohledu výrobců obytných vozidel, kteří každý rok od srpna právě na výstavách prezentují své nové modely caravanů i obytných automobilů. Jako první můžete shlédnout největší kontinentální výstavu - Caravan Salon Düsseldorf. Další výstavy v tomto oboru, následující za Caravan Salonem, jsou uvedeny na přehledu výstav.

Stačí si jen vybrat a vydat se na cestu. Jsem ovšem přesvědčen o tom, že pokud máte zájem o koupi obytného vozidla, je nejlepší zůstat doma - opět nemyslím to doslovně, protože to, co uvidíte na obrazovce počítače, nemůže nahradit osobní kontakt s realitou nově vyrobeného modelu caravanu, nebo obytného automobilu a jeho výběrem podle vlastních požadavků.

Tím zůstat doma jsem myslel návštěvu již 16. ročníku mezinárodního veletrhu obytných vozidel, příslušenství, doplňků a částečně i cestování - CARAVANING Brno 2018, která se koná jako obvykle začátkem listopadu. Výstava je již připravována a jistě bude velmi zajímavá. Čeští prodejci mají ve své nabídce 95% světové produkce sortimentu obytných vozidel. 

Tím se stávají cestovní výdaje na zahraniční výstavu zbytečností. CARAVANING Brno 2018 se stal největší výstavou v oboru ve střední a východní Evropě.

Přijďte navštívit výstavu a poznáte, že i u nás v Brně je možno vidět jinde neviděné!

 

15. ročník mezinárodního veletrhu CARAVANING Brno

Při hodnocení jubilejního, 15. ročníku je nejdříve nutno konstatovat, že byl po všech stránkách rekordní a tím potvrdil dosavadní vývojový trend výstav obytných vozidel a tím také rostoucí ekonomickou sílu a zvyšování počtů caravanistů.

Rekordní hodnoty jsou jednoduché - poprvé byla výstavní plocha rozšířena na dva pavilony "P" a "F" s výstavní plochou 15.951 m2, počet vystavovatelů dosáhl čísla 60, a počet návštěvníků celkem až 48.354 .  Aby byla návštěvníkům usnadněna prohlídka výstavy, byla vystavovaná vozidla do dvou pavilonů podle cenové úrovně a vybavení jednotlivých modelů obytných vozidel. Tím bylo dosaženo rozvrstvení návštěvníků do dvou pavilonů, kde tak nedocházelo ke hromadění návštěvníků a byl zajištěn hladký průchod návštěvníků.

Doprovodný program zůstal v pavilonu"P" a svojí skladbou splnil dobře očekávání návštěvníků, mezi kterými, tak jako v předchozím ročníku bylo málo "neinformovaných" zájemců o obytná vozidla. Tématika byla věnována jak technické stránce caravaningu, tak i bezpečnosti provozu těchto vozidel i jejich využití na cestování v různých ročních obdobích.

S úrovní výstavy byli spokojeni také zástupci dodavatelů vozidel, kteří tuto jubilejní výstavu navštívili ve větším počtu, než v minulých ročnících. Zásluhu na tom má i rostoucí trh obytných vozidel v ČR.

Vyjádření k výstavě jsou v krátkosti uvedena i v závěrečném vyhodnocení, které je v příloze.

 

14. ročník mezinárodního veletrhu CARAVANING Brno 2016

14. ročník mezinárodního veletrhu obytných vozidel, jejich doplňků, příslušenství, vybavení a již také cestování potvrdil předchozí rostoucí trend počtů zúčastněných vystavovatelů i těch, pro které je výstava organizována - návštěvníků. Poprvé od počátku organizace těchto výstav byla zcela vyčerpána kapacita výstavního pavilonu "P", kde se za poslední období výstava koná. Celková plocha pavilonu - 10.000 m2 - byla plná mobilního bydlení.

Návštěvníci i zástupci výrobců vystavených obytných vozidel byli s úrovní expozic velmi spokojeni a pořadatelé i organizátoři již v průběhu této výstavy plánovali rozšíření do dalšího pavilonu. Na úspěchu výstavy se podílel i dobře zvolený doprovodný program, zaměřený na potřeby návštěvníků. 

Konkrétní výsledky výstavy jsou uvedeny v Závěrečné zprávě a současně tam potenciální návštěvníci výstavy uvidí i pozvánku sdružení OSCAR na další ročník výstavy v listopadu 2017.

S lítostí však musím konstatovat, že přetrvává malý zájem cestovních kanceláří a agentur o poskytování cestovních služeb pro caravanisty. Tato sféra poskytování služeb pro castovatele s obytnými vozidly je v ČR stále velmi úzká a nevyužitá. K lítosti caravanistů, protože si každý musí plánovat svoji cestu sám, což je v době otevřených hranic poněkud nepochopitelné.

Výstava Caravaning 2015

Již 13. ročník Mezinárodního veletrhu CARAVANING Brno 2015 svými výsledky potvrdil rostoucí trend v počtu vystavovatelů i návštěvníků a také skutečnost, že zvolený model výstavy s doprovodným programem, jehož obsah je cílen na potřeby návštěvníků je to potřebné na výstavách tohoto typu.

Potvrzuje to i přiložená Závěrečná zpráva o výstavě, která svým výsledkem již vytvořila podmínky pro další ročník, opět v listopadu 2016. Sdružení OSCAR, jako odborný garant a zakladatel výstavy Vás již nyní zve na ten příští ročník.

Nahoru