Upravit stránku

Již devátá výstava Caravaning Brno nezklamala očekávání a představila přes 200 obytných automobilů a přívěsů většinou z nové modelové řady pro rok 2012. Řada exponátů byla prodána přímo na výstavě.
Za první tři dny prohlédlo expozice o 10% více návštěvníků než loni. Celková návštěvnost na výstavě podle auditovaných výsledků byla těsně pod 44 tisíci osobami, přičemž z toho 6,7%, tj. 2.938 návštěvníků přijelo ze zahraničí, až z 30 zemí. Nejpočetnější zastoupení mělo Slovensko, ale přibylo také návštěvníků z Maďarska a Rakouska. Na sportovní veletrhy přijeli také zájemci ze vzdálenějších států jako Afghánistánu, Austrálie, Číny, Japonska a Tchaj-wanu.
Meziročně se zvýšil také zájem novinářů a to o 17,5%. V Press centru se akreditovalo 268 zástupců médií z 9 zemí, zahraničních mezi nimi bylo 44 a přijeli z Belgie, Maďarska, Německa, Polska, Řecka, Slovenska, Tchajwanu a Tuniska. Zvýšený zájem zahraničních novinářů zaznamenala i výstava Caravaning Brno, zejména k doprovodnému programu bezpečnosti provozu, mýtnému v ČR, servisu obytných vozidel i poradenství, také k činnosti sdružení OSCAR. O programu i sdružení bylo natočeno několik relací.

Výstava CARAVANING Brno 2011
Zaplnila celý největší pavilon „P“bazar obytných vozidel byl na volné ploše před ním, nutno podotknout, že bez loňských problémů.
OSCAR - Sdružení dovozců obytných vozidel ve spolupráci s Nakladatelstvím MISE a členy CC Frýdek-Místek v Oscarově Hyde Parku opět připravilo doprovodný programTématika byla zaměřena na bezpečnost provozu obytných vozidel, na možná rizika, vyplývající z jejich hmotnostních limitů, především u obytných automobilů, důraz byl položen také na platbu mýtného u obytných automobilů s největší povolenou hmotností nad 3,5 t a jako tradičně i na poradenství pro zkušené i méně zkušené caravanisty. Do této kategorie témat lze zařadit i velmi žádané odborné vysvětlení péče o vodní „hospodářství“ v obytných vozidlech a údržbu i vylepšení jejich sociálních zařízení, přednášené denně jedním z nejzkušenějších našich současných caravanistů a zároveň odborníkem na tato témata.
Lepší podmínky měl také bazar obytných vozidel, kde bylo možno proti loňskému roku lépe vybírat z široké nabídky jak automobilů, tak i přívěsů.
Návštěvníci s mladším dětským doprovodem jistě uvítali novinku – dětský koutek, kde bylo o děti dobře a odborně postaráno. Pro větší adepty caravaningu byl připraven trenažér jízdy s obytným automobilem ADRIA, kde i řidiči-dospěláci virtuálně ztráceli body za svoji (ne)bezpečnou jízdu. Program pro PC lze objednat na webu nakladatelství.
Největší zájem mezi reálnými vozidly - obytnými přívěsy vzbudil zaslouženě nový model Hobby Premium se svým novým exteriérem i odpovídajícím interiérem. Mezi obytnými automobily bylo novinek více, zejména v kategorii do hmotnosti 3,5 t, ale i mezi nejdražšími modely byly k vidění velmi zajímavé nové modely vozidel. Více ve fotogalerii z výstavy.
Výsledky výstavní statistiky – výstavní plochy – vystavovatelé - návštěvníci
Na rozdíl od loňského roku se výstava nemusela dělit o prostor v pavilonu s cyklistickou dráhou, proto bylo možno expozice uspořádat volněji v prostoru, což přispělo k přehledu v prezentacích vystavovatelů.
V meziročním srovnání výstavních ploch si výstava CARAVANING Brno udržela „svoji“ míru obsazenosti s 20%, zatímco BIKE a SPORT poklesly s plochou každá o 3% na 41,7%, resp. 27,7%. Celkem bylo výstavami obsazeno 32.700 m2 čisté výstavní plochy, z toho obytná vozidla měla pro své expozice 6.550 m2 v pavilonu „P“. Letošní skutečná čistá výstavní plocha tvořila 62,56% celkové výstavní plochy pavilonu a byla o 26,65% vyšší než v roce minulém. Expozice byly tak lépe prostorově uspořádané a návštěvníci mohli lépe jednotlivá vozidla posuzovat a procházet.
Jak ukazuje tabulka níže, letos přijelo měně vystavovatelů, ale náhradou byl vyšší počet vystavených vozidel a rozšíření doplňkových akcí u většiny vystavujících firem. Návštěvníci tak měli i s využitím nabídky doprovodného programu mnohem širší paletu možností, jak získat potřebné informace.

Ročník výstavy
CARAVANING
Brno (CB)
Počet
vystavovatelů
celkem/zahraničních
Z toho
vystavovatelů
obytných vozidel
Z toho
vystavujících
členů sdružení
OSCAR
8. CB 201035/31912
9. CB 201133/51511

Letos na výstavu tak nepřijeli s exponáty firmy HYMER, Donako a loňský výstavní nováček Autocentrum DaP.
Heinrich Vik, společnost Caravan Metropol, komentoval výstavu v její polovině takto:
„Od zrodu salonu Caravaning Brno patříme k vystavovatelům, kteří tady jsou každý rok, protože tuto výstavu považujeme za nejlepší v Česku. Letos jsem byl před veletrhem lehce nervózní, jak se projeví krize, o které se stále mluví už od loňského roku, ale za naši firmu si nemůžeme stěžovat. Navštívili nás vážní zájemci a několik aut máme již prodáno“.
Osvědčilo se tak umístění výstavy do samostatného pavilonu, větší část vystavovatelů využila možnosti cenově výhodného rozšíření výstavní plochy a tak letošní výstava nabídla zájemcům větší možnost nákupu doplňků a příslušenství k obytným vozidlům.
Někteří vystavovatelé museli vyřešit problémy s dodávkou výstavních exponátů od výrobců tak, aby byly na místě při zahájení výstavy. Tento faktor – opoždění dodávky objednaných exponátů, výrazně ovlivňuje i rozhodování dovozců, zda se výstavy zúčastní.
Návštěvníci výstavy Caravaning Brno prokázali svoji 14% podílem na návštěvě, že tato výstava si udržuje svoji návštěvnost na stabilní úrovni, zatímco ostatní navázané výstavy zaznamenaly pokles návštěvnosti – SPORT o 5%, BIKE o 3%. Ukazuje se, že současné pojetí výstavy obytných vozidel návštěvníkům vyhovuje a v dalším období je potřeba zaměřit působení na získání vyšší návštěvnosti ze zahraničí, zejména ze Slovenska, Rakouska a Maďarska. Může tomu pomoci i posunutí termínu konání výstavy v příštím roce.
Podle průzkumu se zvýšil podíl těch návštěvníků, kteří hodlají příští rok opět navštívit výstaviště a to o 3%, přičemž podíl nerozhodnutých zůstal zachován na 10%.
Pro návštěvníky s vícedenním pobytem byl připraven i výstavní minicamping, který ale nebyl i s ohledem na termín výstavy plně obsazen a využit. Jeho zázemí však bylo dobře připraveno vč. naplánovaného večerního programu.
Vystavovatelé i návštěvníci hodnotí výstavu jako úspěšnou a k tomuto hodnocení se připojuje i výbor sdružení a pořadatelé. Neznamená to však, že není co dále zlepšovat. Tyto možnosti budou projednány na společném jednání členů sdružení a manažerů výstavy v začátku roku 2012.
K dokreslení výsledků výstavy připojuji několik grafů se statistickými údaji a obrázky z výstavy v části „Galerie“.

Příští, jubilejní 10. ročník výstavy se uskuteční v Brně již o měsíc dříve, od 4. do 7. 10. 2012. Již nyní Vás do výročních expozic zveme.

  • Plánovaná návštěva 2012
  • Výstavní plochy
  • Hlavní cíl návštěvy 2011
Nahoru