Upravit stránku

Základní informace o výstavě CARAVANING Brno 2009 podle Brněnských výstav, a. s. uvádí:

„Mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů patří mezi nejvýznamnější akce svého druhu nejen v České republice, ale i ve střední a východní Evropě
Díky vzájemné spolupráci s nejvýznamnější světovou výstavou Caravan Salon Düsseldorf si za dobu svého konání (v roce 2009 již 7. ročník) vybudovala přední pozici ve veletržním kalendáři. Caravaning Brno každý rok nabízí komplexní přehlídku obytných aut, přívěsů, příslušenství, prostě všeho, co k cestování na čtyřech kolech neodmyslitelně patří.
Stále více tak platí Caravaning = životní styl“.

Základní statistické údaje Caravaning Brno 2008 i 2009 si každý zájemce může najít na webových stránkách www.bvv.cz.

Jestli si čtenář - caravanista či příznivec caravaningu dá výsledky dvou posledních ročníků výstavy CARAVANING Brno vedle sebe, tak si podle suchých čísel může udělat ihned svůj úsudek o letošní výstavě. Pokud tak ovšem učinil bez návštěvy výstavy samé, bude to vpravdě pouze suchý názor, nepodložený osobním prožitkem a poznáním, která jsou nezbytná pro přijetí a vytvoření si objektivního názoru. Tento by měl zahrnovat nejen pohled návštěvníka jako člověka, toužícího po něčem novém, před výstavou ještě asi ne zcela přesně definovaném, ale i pohled na výsledek a současně i podmínky snahy pořadatele i vystavovatele, ukázat právě běžnému návštěvníkovi prezentaci své jedinečné nabídky, tj. pohled z „druhé strany“.

Pořadatel výstavy vytváří pro vystavovatele určité, přesně specifikované podmínky cenové, prostorové, poskytuje služby a zázemí. Vystavovatelé = dovozci a prodejci obytných vozidel a příslušenství, je mohou nebo nemusí příjmout a podle toho je návštěvník na výstavě uvidí, nebo se bude dívat na volnou plochu největšího pavilonu, jak se v něm prohání cyklisté. Caravaning 2009 byl v úplně novém pavilonu P, který stál pořadatele cca 1,0 mld. Kč, které je nutno co nejdříve zaplatit. Podmínky jsou ovlivněny i působením spoluvlastníka pořadatele, Caravan Salonu Düsseldorf, který pro českou výstavu stanovil německé podmínky, alespoň co se cenové politiky týče.

Dalším faktorem, významně ovlivňujícím konečný výsledek výstavy jsou dodavatelé vlastních exponátů. Jistě všichni příznivci caravaningu vědí, že v ČR v podstatě není výrobce obytných vozidel a že všechno, co lze na výstavě vidět, se musí do ČR také dovézt. Opět tady hrají významnou roli cenové podmínky získání nejmodernějších a posledních nových modelů vozidel - půjčení či zakoupení vystavovatelem. Při jejich cenách se dá lehce spočítat, kolik finanční síly musí mít takový autorizovaný dovozce, aby zajistil „pravověrnému“ návštěvníkovi poslední modelovou baštu pro oko i duši. Není mi známo, jaký počet těchto návštěvníků ví, že celý trh obytných vozidel v ČR tvoří zhruba 1% celkové kontinentální produkce. Tato skutečnost je pozadím toho, proč naši autorizovaní dovozci nemohou každoročně prezentovat jen sezónní novinky, ale musí mít ve svých expozicích „mix“, namíchaný z toho, co jim dodá výrobce (někdy až na poslední chvíli), na co mají finance, z jakého sortimentu u výrobce mohou objednávat a hlavně také z toho, co předpokládají, že bude na českém trhu žádané a tudíž prodejné. Takže jejich pozice není jednoduchá, již jednou zaplacené a do Česka přivezené zboží (i to jsou obytná vozidla) jim nikdo nikdy nevymění a nevezme zpět.

Patřím mezi několik málo lidí, kteří stáli u vzniku výstavy, jejíž charakteristiku jsem uvedl v úvodu článku. Jako řadový návštěvník jsem navštívil každý ročník, zažil jsem vnější i vnitřní výstavní plochy ve starých i nových pavilonech a tak mám možnost porovnat její začátky i současný stav.

Svými řádky nechci u všech návštěvníků vytvořit pozitivní názor, dovolím si jen poukázat na určité a konkrétní podmínky, které brněnská výstava CARAVANING Brno 2009 měla, navíc za podmínek poněkud nepříznivých dopadů hospodářské recese a docílit alespoň zamyšlení se nad nimi.

V průběhu výstavy jsem diskutoval a jednal se zástupci pořadatele i celou řadou vystavovatelů. Měli jeden základní cíl - aby všichni návštěvníci byli spokojeni a shlédli to, co jim bylo umožněno pro ně připravit. Byly jim předneseny návrhy, jak tuto akci ještě zatraktivnit pro návštěvníka, majícího tisíce různých zájmů a pohnutek k návštěvě této velmi důležité výstavy pro celé caravanistické hnutí a pro tento způsob a styl života.
Zklamaly mne negativní a neadresné názory návštěvníků, prezentované ve fóru portálu „Caravan24“, ty pozitivní tam asi nebyly poslány. Spolu se mnou s tam prezentovanými názory nesouhlasilo hodně návštěvníků, se kterými jsem během výstavy promlouval a nebylo jich málo. Nejvíce mi vadily výzvy k nákupu obytných vozidel v cizině, přesněji na následné výstavě v Lipsku. V Brně obslužný personál mluvil česky, tam převážně německy. Prospekty kteréhokoli výrobce byly stejné v Brně i v Lipsku, pokud byly potřebné detailnější informace, byly nutné překlady stránek tiskových materiálů tam i tady, které např. mohl doma provést potomek či sousedovic mládež, studující cizí jazyk.

Navíc, koupí obytného vozidla v cizí zemi neroste prodej tuzemský a tak se dále snižuje podíl ČR na trhu. Bohužel nelze v tomto případě použít rčení „kupujte české zboží“, ale může platit „kupujte u českého dovozce“. Objednáte-li si u něj na podzim, na jaře se svým vybraným modelem odjedete.

Ještě než skončím, hodlám poukázat na jedem, čistě český problém, který s předchozí větou úzce souvisí. Na pořádání výstav se dosud dá i vydělat, tak proč by kdejaká agentura nepořádala výstavu obytných vozidel, kterých je v ČR více, než náš trh potřebuje. Tato skutečnost, velký počet minivýstav, devalvuje výstavy jako takové. Proto cílem výstavy Caravaning Brno bylo zejména soustředit maximálně možný počet vystavovatelů na jedno místo, připojit k tomu další disciplíny, náležející do oboru „trávení volného času = volnočasových aktivit“, aby právě ten běžný návštěvník mohl během jednoho několika dnů (pokud se ubytoval v „příručním výstavním campingu“) vidět caravany, kola, sportovní potřeby suchozemské i vodní.

Tento cíl se nám podařilo splnit, nyní jde tedy „jen“ o jeho posunutí na kvalitativně vyšší úroveň. K tomu je potřeba ale společného úsilí pořadatelů, vystavovatelů ale zejména návštěvníků, protože k nim je upřeno veškeré úsilí všech ostatních. OSCAR – sdružení dovozců obytných vozidel, odborný garant výstavy, se o to snaží již 10 let. Od návštěvníků se ovšem očekává, že ať školáci či důstojní dospěláci se budou chovat k ostatním a exponátům tak, jak si svojim účelem a cenou zaslouží. Poté nebude nutno zavírat exponáty, zouvat se před vstupem a konat taková opatření, aby z výstavy neodjížděla vozidla se šrámy vně i uvnitř. A mezi námi návštěvníky, bylo tam i dostatek novinek, premiér, prodaných vozidel i programových zábavností od obytných minivozidel, přes klauny, živou hudbu, prodej příslušenství a doplňků, prezentace autocampů, odborných časopisů apod.

Očekávám, že se i přes loňský menší počet vystavovatelů sejdeme tento rok opět v Brně na lepším CARAVANINGU 2010 v novém, dřívějším termínu 7. - 10. 10. 2010!
Klidně se můžeme na stánku sdružení OSCAR spolu setkat a podiskutovat o minulosti, přítomnosti i budoucnosti českého caravaningu, o který nám všem jistě jde. Nebo mi svůj názor napište.Neboť jak je psáno výše, Caravaning = životní styl. A ten je prima!

Ing. Jan Bízik, předseda výboru sdružení OSCAR

Základní statistické údaje Caravaning Brno 2008Základní statistické údaje Caravaning Brno 2009
Počet vystavovatelů44Počet vystavovatelů35
Počet zúčastněných státůPočet zúčastněných států5
Obsazená výstavní plocha v m26 826Obsazená výstavní plocha v m25 723
Počet návštěvníků43 224Počet návštěvníků57 166
Počet akreditovaných novinářů270Počet akreditovaných novinářů372
Nahoru