Upravit stránku
Jízda v mlze je velmi náročná a vyžaduje plné soustředění řidiče

Jízda v mlze je velmi náročná a vyžaduje plné soustředění řidiče

Příklad spínače světla do mlhy ve vozidle

Příklad spínače světla do mlhy ve vozidle

Příklad kontrolního světla, funkčního při rozsvícení světel do mlhy

Příklad kontrolního světla, funkčního při rozsvícení světel do mlhy

Vozidlo, vybavené automatickým přepínáním světel usnadňuje řidiči jízdu
Vozidlo, vybavené automatickým přepínáním světel usnadňuje řidiči jízdu
Někteří řidiči v mlze používají žluté monochromatické brýle, jejich vliv na vidění však není prokázán

Někteří řidiči v mlze používají žluté monochromatické brýle, jejich vliv na vidění však není prokázán

Jízda v mlze, za sněžení (nebo jinak snížené viditelnosti, např. hustým deštěm)

Pro jízdu v mlze, při sněžení doporučuji:

 • zajistit si dobrý výhled z vozidla – na bezpečném místě (nejlépe na parkovišti) zastavit a očistit přední i zadní sklo (i zevnitř, zejména v autech, kde se kouří), očistit přední i zadní světla,
 • rozsvítit předepsané osvětlení vozidla – i při začínající mlze (snížené viditelnosti) rozsvítit potkávací světla, a podle situace i světla do mlhy (viz výše), na radiopřijímači vyladit dopravní vysílání.

Poznámka: za mlhy, obecně za snížené viditelnosti nepostačuje mít pouze rozsvícena světla pro denní svícení, protože při jejich správném zapojení svítí jen vpředu na vozidle bez rozsvícených koncových světel, takže vozidlo není osvětleno předepsaným způsobem a nesmí pokračovat v jízdě do zapnutí předepsaného osvětlení!

 

 • pozorně sledovat provoz i komunikaci, plně se věnovat řízení, nemanipulovat s rádiem, nebo jinými ovládacími prvky, netelefonovat (ale i užití hands-free sady odvádí pozornost) apod. V některých zemích nesmí mít řidič (mobilní) telefon vůbec dostupný v kabině.
 • nekouřit - manipulace s cigaretou odvádí pozornost řidiče od sledování provozu, nehledě k možnosti, že oharek cigarety (popel) může spadnout řidiči do klína, nebo na zem a řidič toto ihned řeší jeho hledáním bez ohledu na provozní situaci a na viditelnost,
 • zásadně nepředjíždět. Jestliže se řidiči zdá, že vpředu jedoucí vozidlo jede zbytečně pomalu a předjede je (s velkým rizikem čelního střetu s protijedoucím vozidlem, příp. s využitím dalšího jízdního pruhu ve svém jízdním směru) nakonec většinou zjistí, že ani on nemůže jet rychleji, pokud nechce riskovat, protože viditelnost není dostatečná pro rychlou jízdu. Za koncovými světly se totiž jede lépe než vepředu. Může se však stát, že sleduje-li řidič jen koncová světla vpředu jedoucího vozidla, může dojet úplně jinam, než původně chtěl. Ani na dálnici nebo na silnici s více jízdními pruhy nelze předjíždění doporučit, protože i v levém pruhu může stát porouchané vozidlo,
 • Pro názornost uvedu vzdálenosti, potřebné pro bezpečné předjetí vozidel na silnici při nejvíce užívaných rychlostech za snížené viditelnosti:

Rychlost vozidla

Vzdálenost

předjíždění

Rychlost vozidla

Vzdálenost

předjíždění

předjíždějícího

předjížděného

předjíždějícího

předjížděného

70 km/h

60 km/h

560 m

80 km/h

70 km/h

800 m

80 km/h

60 km/h

410 m

90 km/h

70 km/h

500 m

90 km/h

60 km/h

350 m

100 km/h

70 km/h

400 m

100 km/h

60 km/h

280 m

110 km/h

70 km/h

360 m

Z tabulky je zřejmé, že některé rychlosti pro předjíždění za snížené viditelnosti není možné použít, protože řidič nemá dostatečný výhled na vzdálenost, potřebnou pro předjetí vozidla.

 • orientovat se podle vodorovného značení. Na některých našich silnicích a dálnicích bývá vodorovné značení dost zanedbané a často nezřetelné. Je-li však viditelné, pak je lépe sledovat střední dělící pruh (ale nejet koly vozidla po středové čáře), protože při jízdě těsně při pravém okraji vozovky hrozí nebezpečí, že tam bude chodec, cyklista, odstavené vozidlo nebo jiná překážka,
 • dodržovat bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla, které právě kvůli nenadálé překážce může prudce zabrzdit,
 • požádat spolucestujícího na předním sedadle, aby rovněž pozorně sledoval, co se na vozovce a v jízdních pruzích děje a včas upozornil např. na chodce, překážku atd.,
 • uvědomit si, že jízda v mlze je psychicky pro řidiče velmi namáhavá, při prvním náznaku únavy včas zastavit na bezpečném místě (parkoviště, mimo vozovku apod.), projít se, občerstvit se, protáhnout se, zacvičit si, nezahánět únavu pitím kávy (povzbuzení kofeinem je krátkodobé a po něm nastává ještě hlubší únava). Během jízdy za snížené viditelnosti udržovat ve vozidle pohodovou atmosféru a pro přepravované děti připravit zábavu, příp. je pověřit nějakým úkolem, aby neměli dlouhou chvíli.
 • při pocitu únavy doporučuji přerušit jízdu, zajet na parkoviště, nebo na místo mimo komunikaci, kde je klid na odpočinek, malé občerstvení a procvičení těla, příp. krátký spánek. Po odpočinku a obnovení sil k řízení pokračujte v jízdě,
 • V žádném případě při únavě nepokračujte za mlhy a snížené viditelnosti v jízdě, protože je vysoké nebezpečí vzniku mimořádné události v provozu na komunikaci (nehodě). Je vždy lepší přerušit jízdu a dojet na místo opožděně, než skončit svoji pouť na silnici s poškozeným vozidlem, a to jen v lepším případě.
 • Pro zlepšení vidění v mlze nepoužívejte kromě čirých dioptrických brýlí jiné pomůcky, protože použití žlutých brýlí může způsobit zhoršení výhledu z vozidla a navíc falešně zvyšují řidičovo sebevědomí při jízdě a z toho může vzniknout i vážná situace na vozovce.
Přední světla do mlhy se MOHOU použít ....
Přední světla do mlhy se MOHOU použít ....
... zadní světla do mlhy se MUSÍ použít za snížené viditelnosti
... zadní světla do mlhy se MUSÍ použít za snížené viditelnosti

Světla do mlhy, jejich používání

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen „zákon“), stanoví, že přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy (rozdíl mezi používáním předních a zadních mlhovek je patrný – přední smí, zadní musí).

Rozsvícení světel do mlhy je tedy omezeno na mimořádné rozhledové poměry. Povinné užití zadní červené mlhovky za nepříznivých podmínek je logické, činí vozidlo zezadu viditelnějším.

Rozsvícení zadní červené mlhovky za mlhy, sněžení nebo hustého deště je povinné, obdobně jako rozsvícení ostatních stanovených světel. Problémem však je posoudit, kdy déšť je hustý, anebo zda jde již opravdu o mlhu a ne jen o nějaký mlžný opar, případně zda poletující sněhové vločky je možno považovat již za sněžení. Určitým vodítkem pro rozhodnutí, zda zadní mlhová světla již zapnout, by měla být snížená úroveň viditelnosti zadních koncových světel vpředu jedoucího vozidla.

Z hlediska bezpečnosti silničního provozu je nežádoucí zadní mlhová světla rozsvítit předčasně, nebo je nechat svítit zbytečně, zlepší-li se povětrnostní podmínky. Zadní mlhová světla totiž vzadu jedoucího řidiče oslňují.  

Pokud jde o zapojení jednotlivých světel, rozsvícení zadní červené mlhovky musí být možné jedině tedy, svítí-li potkávací nebo dálková světla, popř. i přední mlhovky. Současně musí být zajištěno, aby se zadní mlhovka dala zapnout nebo vypnout samostatným vypínačem. Rovněž musí být v zorném poli řidiče oranžové kontrolní světlo, které ho informuje o rozsvícení zadního světla do mlhy.

Přední i zadní mlhovky musí být schváleného typu a musí mít homologaci.

Bude-li před vozidlem bílá stěna, přerušte jízdu, zaparkujte bezpečně mimo komunikaci a ponechte rozsvícena světla
Bude-li před vozidlem bílá stěna, přerušte jízdu, zaparkujte bezpečně mimo komunikaci a ponechte rozsvícena světla
Při podobné viditelnosti za mlhy lze opatrně i předjíždět, v tomto případě na dálnici, kde nehrozí střet s protijedoucím vozidlem
Při podobné viditelnosti za mlhy lze opatrně i předjíždět, v tomto případě na dálnici, kde nehrozí střet s protijedoucím vozidlem
Při zvedání mlhy nezapomeňte vypmout světla do mlhy přední ....
Při zvedání mlhy nezapomeňte vypmout světla do mlhy přední ....
.... a také zadními světly do mlhy, které oslňují silně řidiče vozidla, jedoucího vzadu
.... a také zadními světly do mlhy, které oslňují silně řidiče vozidla, jedoucího vzadu

Rychlost jízdy v mlze, při sněžení (snížené viditelnosti)

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, stanoví, že řidič musí rychlost jízdy přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, předpokládanému stavu pozemní komunikace atd. (viz § 18 odst. 1 zákona), a mj. musí jízdu přizpůsobit povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat. A smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled, aby byl schopen zastavit před nenadálou překážkou (odstavené vozidlo, předmět na silnici, chodec, cyklista apod.) V předpisu je to hezky a jasně napsáno, v konkrétní situaci na vozovce se to dodržuje ale mnohem hůře a záleží mnohdy na zkušenostech řidiče a sehranosti posádky, jak jízda dopadne.

 

Jak někteří řidiči v současném provozu nedodržováním přiměřené rychlosti jízdy riskují, je patrné z porovnání údajů o brzdné dráze (viz následující tabulka) se skutečností, že při mlze a sněžení je vidět obvykle jen na pár metrů.

Rychlost jízdy

Reakční dráha

Brzdná dráha

Dráha zastavení

Suchá vozovka - asfalt / beton

50 km/h

14 m

14 m

28 m

90 km/h

25 m

45 m

70 m

130 km/h

36 m

93 m

129 m

Mokrá vozovka - asfalt / beton

50 km/h

14 m

19 m

33 m

90 km/h

25 m

63 m

88 m

130 km/h

36 m

130 m

166 m

Náledí na vozovce - asfalt / beton

50 km/h

14 m

64 m

78 m

90 km/h

25 m

208 m

233 m

130 km/h

36 m

435 m

471 m

Před vjezdem do úseku s mlhou, musí řidič okamžitě plynule snížit rychlost (samozřejmě s ohledem na za ním jedoucí vozidlo), zvětšit vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla, rozsvítit světla, zapnout mlhová světla, pokud se usazuje mlha nebo sníh na čelním skle, pustit stěrače, upravit proudění vzduchu na ohřev předního skla, aby se na něm neusazovala vnitřní vlhkost ze vzduchu, zvýšit pozornost, plně se věnovat řízení a občas vyvětrat.

 

Pokud vyjíždí řidič se studeným vozidlem, tak se na čelním skle, i na zadním a bočních sklech okamžitě začne usazovat vodní pára ze vzduchu, vydýchaného osádkou. Je proto vhodné pootevřít přední větračky nebo stáhnout skla předních dveří asi do poloviny, jet pomalu na nízký převodový stupeň a tím zahřát motor na provozní teplotu, nastavit topení a výdechy teplého vzduch na skla dveří, ostatní okna a pokračovat dále přiměřenou rychlostí v jízdě. Není vhodné, zahřívat studený motor jeho během na místě a čekat, až bude topení v provozní teplotě chladící kapaliny. Pokud má vozidlo individuální topení, zapneme je ještě před výjezdem k vyhřátí interiéru vozidla a až následně nastartujeme motor vozidla a vyjedeme na nízký převod do jeho zahřátí (viz výše).

 

Výdechy teplého vzduchu z topení je nutno nastavit podle zásady, která doporučuje mít při jízdě vozidlem "teplé nohy a chladnou hlavu", tj. především ohřívat spodní část prostoru kabiny, kde jsou nohy posádky a horní část ohřívat poněkud méně k zachování hlavy řidiče v přiměřeně teplém prostředí, které nezpůsobuje ospalost a tím snížení nebezpečí mikrospánku. Zároveň je potřeba, aby řidiče "hlídal" spolujezdec a pomáhal mu k bdělosti a sledování provozu na komunikaci, nejlépe rozhovorem. Teplota ve vozidle by měla být ve výši kolem 22° C, která zajišťuje vhodné prostředí pro jízdu, rozmrazování a vyhřívání skel.

Za mlhy je špatně čitelné a viditelné i dopravní značení, vč. toho proměnného
Za mlhy je špatně čitelné a viditelné i dopravní značení, vč. toho proměnného
Bezpečnostní trojúhelník musí být v dostatečné vzdálenosti za odstaveným vozidlem členem osádky v reflexní vestě vestě
Bezpečnostní trojúhelník musí být v dostatečné vzdálenosti za odstaveným vozidlem členem osádky v reflexní vestě
Výsledek neodpovědné jízdy v mlze
Výsledek neodpovědné jízdy v mlze
Porucha vozidla v mlze, při sněžení nebo jinak snížené viditelnosti

Dojde-li při jízdě v mlze, při sněžení k poruše vozidla, doporučuji k zajištění bezpečnosti vlastní i ostatních účastníků silničního provozu vykonat následující úkony:

 

 • dojet pokud možno na parkoviště nebo mimo komunikaci (na polní cestu apod.), vypnout motor,

 • pokud to není možné, odstavit vozidlo co nejvíce vpravo (na krajnici, na dálnici v odstavném pruhu), co nejblíže silniční SOS hlásce s telefonem, vypnout motor,
 • nechat rozsvícená světla včetně mlhových,
 • zapnout výstražné světelné zařízení (varovné blikače),
 • obléknout bezpečnostní výstražnou vestu i členům osádky, vesty pro všechny členy osádky musí být uloženy v kabině vozidla,
 • umístit v předepsané vzdálenosti za vozidlo podle druhu komunikace výstražný trojúhelník (50 m silnice, dálnice a silnice pro motorová vozidla 100 m),
 • spolujezdce nechat vystoupit (pravými dveřmi, nebo dveřmi k okraji vozovky) a poslat je mimo komunikaci (za svodidla),
 • přivolat telefonem pomoc (asistenční službu) pokud ji vaše havarijní pojištění obsahuje,
 • informovat telefonicky nebo z hlásky (zejména na dálnici) Policii ČR, že vozidlo tvoří překážku v silničním provozu, sdělit místo podle km značení na označnících vč. čísla silnice a směru jízdy, doporučuji volat zdarma i celostátní vysílání Českého rozhlasu - Dopravní vysílání Radiožurnálu na tel. číslo 800 553 553, kde zajistí informaci ostatních řidičů.
 • z vozidla vezměte sebou dokumenty, v zimě oblečení a cenné věci, opusťte vozidlo a zůstaňte za svodidly mimo vozovku až do příjezdu policie nebo asistenční služby,
 • sledovat provoz a podle vývoje situace reagovat, příp. znovu kontaktovat policii a silniční zpravodajství o situaci.
 • s pomocí policie nebo asistenční či odtahové služby zajistit odstranění vozudla z prostoru pozemní komunikace, provést odstranění závady, poruchy a zajistit bezpečnou přepravu osob a jejich pobyt do odstranění příčiny poruchy vozidla.

Tímto končí tato část, věnovaná především mlze a sněžení, v příštím článku si obdodně ukážeme na zvláštnosti noční jízdy. Do té doby vám přeji hodně bezpečných km při jízdě za výborné i snížené viditelnosti a bezpečné dosažení stanoveného cíle cesty!

Nahoru