Upravit stránku

Radostné však je, že tento týden od 20. dubna se přísná opatření vlády poněkud „rozvolnila“, takže již lze navštívit více obchodů, autosalony i servisy vozidel. Je to první náznak možnosti zase vyjet i s obytným vozidlem na nějaký výlet. Tato situace zatím ještě nenastala, ale je vhodné využít současnou situaci k tomu, co je před každou sezónou potřeby udělat na svém obytném vozidle - kontrolu jeho technického stavu a přípravu na léto, případné uzavření pojištění, nákup vybavení a doplňků, kontrolu cestovních dokladů, termínu STK či naplánování své první cesty, až se bude moci vyjet jako za „stara“.

Připravil jsem přehled úkonů, které je doporučeno na obytném vozidle provést před sezónou, příp., pokud bylo správně provedeno ošetření a údržba na podzim, stačí zkontrolovat a ověřit stav jednotlivých ústrojí, systémů a vybavení obytného vozidla před prvním výjezdem.

Vždy tak musí být splněna zákonná povinnost, vyjet na silnice pouze s vozidly, dobře připravenými na silniční provoz. Existují úkony, které je nutno provést na obytných vozidlech před prvním jarním výjezdem proto, aby nebyla ohrožena bezpečnost na silnicích i na místě setkání. Stručně na nejdůležitější práce upozorním a příp. i poradím těm, kteří postrádají tovární návod na údržbu. Dílo se podaří více, zapracuje-li na dále uvedených úkonech celá rodina.

Vždy však musí být splněna zákonná povinnost, vyjet na silnice pouze s vozidly, dobře připravenými na silniční provoz. Existují úkony, které je nutno provést na obytných vozidlech před prvním jarním výjezdem proto, aby nebyla ohrožena bezpečnost na silnicích i na místě setkání. Stručně na nejdůležitější práce upozorníme a příp. i poradíme těm, kteří postrádají tovární návod na údržbu. Dílo se podaří více, zapracuje-li na dále uvedených úkonech celá rodina.

Předpokladem pro úspěch je dostatečně velký prostor, nejlépe krytý a umožňující odložení vynesených věci vnitřního zařízení. Pracovní teplota musí být nejméně 15 °C, je to nejnižší teplota pro užití různých lepidel apod., nehledě na to, že se budeme muset „ponořit“ pod úroveň podlahy caravanu a země bývá ještě chladná. Proto se na tyto práce dobře pracovně oblečte a zajistěte vozidlo proti pádu z podpěr, zajistěte i požární bezpečnost pokud používáte „klasické“ prostředky, jako např. technický benzín.

 • Karoserie, střecha, stěny, podlaha
  •     Caravan zvenku očistíme, umyjeme, opravíme vady a nakonzervujeme lakované plochy. Pryžová těsnění oken, dveří, příklopů, dvířek, manžety a další pryžové díly napustíme prostředkem na její ošetření, nejlépe na bázi glycerínu, který vrátí pryži ztracenou pružnost (např. Regum). 
  •    Ověříme těsnost lišt, příp. ji obnovíme výměnou těsnění, příp. použitím těsnících tmelů nebo vosků. Pokud jde o starší caravan, lze dopravit těsnící vosk po ohřátí do tekutého stavu pod těsnění injekční stříkačkou, protože demontovat lišty u staršího caravanu nedoporučuji.
  •    U spodní strany podlahy obnovíme konzervaci proti vlhkosti vč. podběhů a zkontrolujeme pevnost spojení karoserie s podvozkem (obvykle šroubová spojení), zkontrolujeme stav zástěrek.
  •    Nesmíme zapomenout na mechanizmy otevírání oken, poklopů, uzavíracích dvířek ukládacích prostorů, dveří, ventilaček, promazání zámků, pantů a jiných mechanických dílů vč. schůdku.
  •    Zkontrolujeme upevnění dílů, montovaných zvnějšku na karoserii, madla, odrazky, lišty, světla, registrační značky, střešní nosiče, žebříky apod. 
   
 • Podvozek, závěsné zařízení a brzdový systém
  •    Očistíme ocelové díly podvozku, ověříme pevnost rozebíratelných i nerozebíratelných spojů (svarů), upevnění tažného oje k podvozku, tažné zařízení, obnovíme jejich ochranný nátěr.  U obytného automobilu obdobně zkontrolujeme rám, zejména v místech upevnění karoserie, pérování, tlumičů, nádrží i stav závěsného zařízení, pokud je jím automobil vybaven. Toto musíme vykonat i na  tažném vozidle caravanu. Pohyblivé díly promažeme předepsaným mazivem. Zkontrolujeme funkčnost brzdového ovládacího zařízení caravanu, upevnění a těsnost dílů brzdového systému, brzdového potrubí, jeho stav a podle použitého materiálu jej nakonzervujeme (natřeme) vhodným prostředkem. 
  •    Zkontrolujeme stav a množství brzdové kapaliny u hydraulického systému a pokud od její poslední výměny uplynuly již dva roky, určitě ji vyměníme postupem, daným výrobcem zařízení. Doporučuji i kontrolu brzdového obložení demontáží brzdových bubnů, jeho (jejich) případnou výměnu a po opětné montáži seřízení brzd tak, aby vyvozovaly brzdný účinek dříve než tažný automobil. Musí být zajištěn stejnoměrný brzdný účinek na kolech nápravy, když rozdíl může činit nejvýše 30 %. Nejlépe je pro tuto zkoušku navštívit válcovou zkušebnu, např. v STK. U továrně vyrobeného caravanu a obytného automobilu musí být vodítkem nastavení, předepsané od výrobce.
  •    Dohustíme pneumatiky, opěrné kolečko a rezervu, ověříme jejich upevnění, dotažení šroubů (matic) kol, povrch pneumatik nakonzervujeme prostředkem proti UV záření. 
  •    zkontrolujeme upevnění pomocného el. ovládání pojezdu caravanu, el. připojení, pevnost upevnění a dálkové ovládání moveru.
  •    Zkontrolujeme také nosiče na kola či jiná pohybovadla, vezené na vozidle, zejména na zadní stěně vozidla, kam za jízdy řidič, ani osádka nevidí. Platí to i pro nosič na kola na oji caravanu. 
 • Elektrická výstroj
  •    Práce na elektrickém vybavení o napětí 12 i 230 V je odborná. Nejste-li znalí, přenechte práci odborníkovi. Začneme kontrolou funkčnosti kompletního vnějšího osvětlení (vadné, i když svítící žárovky vyměníme), propojení caravanu a tažného vozidla kabelem, který také nakonzervujeme prostředkem na ochranu pryžových dílů (pokud nemá izolaci z plastické hmoty). Zkontrolujeme i zapojení propojovacích zásuvek a zástrček (7, příp. 13 pólových) a funkcí redukcí. Totéž uděláme i s propojovacím kabelem na přívod elektrického napětí 230 V (pokud je jeho povrch pryžový) a kabel uložíme na suché a chráněné místo, aby nebyl vystaven působení slunečního světla.
  •    Je-li pro obytný prostor určena i akumulátorová baterie, zkontrolujeme její nabití, elektrolyt, upevnění a kabelové spoje přívodních vodičů. Stejně postupujeme i u vozidlové baterie a obě dobijeme.
  •    Ověříme činnost a funkci „palubních přístrojů“, čidel a stav jejich spojovacích vodičů, těsnost prostupů přes stěny karosérie, příp. podlahu. Prověříme i funkci další elektronické výbavy. 
  •    Zkontrolujeme pojistky, všechny elektrické spoje (konektory, šroubové spoje) tak, aby na nich nebyl v důsledku koroze vysoký přechodový odpor. Na odstranění přechodového odporu je nejlepší prostředek s obchodním jménem WD-40, spoj čistí, odstraňuje přechodový odpor a také konzervuje (vč. kontaktů akumulátoru). Ve spojích konektorů a svorek musí být vodiče pevně spojené, jinak to v nich bude poněkud jiskřit. Otázka je, jak dlouho. Neleňte proto a zkuste, jaké že ty spoje jsou a jaké jsou také průchodky přes různé stěny a prostory.
  •    Obdobně kontrolujeme rozvod napětí 230 V, zajištění ochrany rozvodu před nebezpečným dotykem proudovým chráničem, činnost jističů. Postupně zkontrolujeme i všechny spotřebiče, včetně přívodních kabelů a jejich upevnění, ovládání vypínačů či spínačů, zásuvky a jejich kontakty, rozvod TV, SAT TV či rádiového signálu i upevnění a systém antén.
  •    pokud je přívěs či automobil vybaven bezpečnostním zařízením, aktivujeme je a vyzkoušíme funkci, obdobně zkontrolujeme čidla couvacího výstražného systému, navigační systém, zpětnou kameru i monitor. 
 • Rozvod plynu PB
  •    Zkontrolujeme stav, upevnění a těsnost rozvodů plynu, kterou vyzkoušíme „bublinkovou vodou“. Ověříme i funkci uzavíracího kohoutu plynu před každým spotřebičem. Pokud to tak dosud nemáte, je toto období ideální pro rekonstrukci. Obdobně postupujeme u plynového pohonu chladničky.  
  •    Ověříme upevnění plynové bomby, těsnost jejího ventilu a napojení na rozvod plynovou hadičkou, ověříme také funkci tlakoměru a regulačního ventilu. Pokud je tlak plynu nízký, láhev dáme doplnit, na letní období lze použít směs propanu a butanu.  
  •    Šroubové spoje na potrubí s citem dotáhneme a opětovně zkusíme těsnost.
 • Topení, vařič
  •    Zkontrolujeme funkci termoelektrických pojistek a kohoutů na vařiči i topení, vč. zapalování.
  •    Ověříme nastavení směšovacího poměru, zejména u starších vařičů, pročistíme trysky   tak, aby nedošlo ke změně průměru otvoru trysky.
  •    Ošetříme povrch a uvařením čaje či kávy dokážeme správnou funkci a uděláme si přestávku.
 • Rozvod vody a funkce nádrží, čerpadla a ventilů, kohouty a baterie
  •    Nádrž na pitnou vodu, potrubí i čerpadlo desinfikujeme, zbavíme řas, zkontrolujeme těsnost potrubí, kohoutky (pákové baterie) se spínači. Obdobně ověříme systém potrubí (hadic), nádrže na odpadovou vodu  i zařízení k vypouštění vody z této nádrže, vnitřní povrch stěn odmastíme prostředkem na mytí nádobí a teplou vodou.
  •    Ověříme i činnost a ovládání ventilů a uzávěrů plnících otvorů, jejich zámky.
  •    Vadné díly vyměníme, zajistíme i správné vedení a upevnění vodičů ke spínačům.  
  •    Na závěr celý systém rozvodů vody propláchneme čistou vodou. 
 • Chladnička, mikrovlnná trouba, dřez
  •    Vnitřní i vnější povrchy očistíme, odmastíme a dezinfikujeme, nakonec opláchneme čistou vodou, utřeme do sucha.
  •    Zkontrolujeme funkci a činnost ve všech režimech, u mikrovlnky sondou změříme, zda neuniká mikrovlnné záření mimo prostor trouby.
  •    Zkontrolujeme systém zapalování plynu, odvodu spalin při provozu na plyn, uložíme zimní kryty větraček chladničky.
 • Větrání a klimatizace
  •    Zkontrolujeme činnost a funkci, ovládání, přívody energie.
  •    Klimatizaci dezinfikujeme a očistíme vstupní a výstupní otvory vzduchu.
  •    Ověříme činnost zvedacích, posuvných a aretačních prvků větraček a žaluzií.
 • Vnitřní prostor, nábytek, čalounění
  •    Caravan uvnitř uklidíme a očistíme, provedeme kontrolu všeho, co je na různých odkládacích místech uloženo a to, co je nepotřebné, vyřadíme. Zkontrolujeme a uložíme na místo i náhradní díly k vařiči, topení, rozvodu vody (čerpadla) apod. Podle druhu použitých materiálů odstraníme šrámy, případně vzniklé při minulém užívání, vyjmeme záclony, závěsy, polštáře, čalounění a vyčistíme, vyvětráme (vypereme) je. Do interiéru tyto věci vrátíme až po jeho úplném ošetření.
  •    Podle druhu materiálu a povrchu nábytku zvolíme způsob jeho ošetření, obnovíme lakované povrchy, vyčistíme potahy sedaček, matrací, apod. 
  •    Zkontrolujeme funkci otevírání dvířek a dveří, jejich aretaci a zavírání.
  •    Ověříme také funkci mechanizmu sklopných či spouštěcích postelí a jejich roštů, zádržné systémy a žebříky.
  •    Doplníme vybavení, které bylo skladováno na jiném místě (v bytě, ve skladu apod.) do interiéru (např. lůžkoviny), 
  •    Zkontrolujeme funkci upevňovacích a kotvících míst v „garáži“, v úložných prostorech vozidla
  •    Pokud uspořádání a vybavení interiéru z určitých důvodů nevyhovuje, je vhodný čas na rekonstrukci. Pro pobyt dětí je vhodné zaoblit rohy a hrany, pobyt bude bezpečnější
 • Toaletní kabina, chemické WC
  •    Ověříme těsnost styků stěn a podlahové vany, odtoku vody, upevnění sprchové baterie, stav hadice, závěsu, příp. uzavíracích panelů a dvířek.
  •    Zkontrolujeme větrání, odkládací skříňky, stav zrcadel, osvětlení kabiny.
  •    U chemického WC zkontrolujeme stav pryžových dílů, vadné vyměníme, totéž provedeme u těsnění servisních dvířek, ověříme jejich zavírání, doplníme provozní náplně do zásobníků, ověříme také odvětrání.
 • Předsíňka, přístřešek, markýza
  •    Ošetříme předsíňku (přístřešek), markýzu vč. jejich kontrolního sestavení a konzervace jednotlivých spojovacích dílů konstrukce. Ověříme systém upevnění, těsnost vůči karoserii. Zjistíme-li nedostatky, odstraníme je, příp. si je zapíšeme pro jejich pozdější opravu.
 • Povinná výbava, výstroj a nářadí
  •    Zkontrolujeme povinnou výbavu, obnovíme výbavu v lékárničce, ověříme výstroj a nářadí.
  •    Nepovinně (zatím) vybavte svoje vozidlo i práškovým hasicím přístrojem o hmotnosti hasící náplně nejméně 2 kg. Pro vaši bezpečnost a jistotu, že budete mít čím zasáhnout, bude-li třeba.
  K informaci o povinné výbavě podle posledního vydaného předpisu je v sekci „Rady a zkušenosti“ samostatný článek.
 • Všeobecné úkony

  •    Pro obytný automobil platí obdobné zásady, navíc k tomu přistupují úkony, spojené s ústrojími automobilu, které je nutno vykonat podle návodu k použití.
  •    Nezapomeňte ani na tažný automobil, máme-li caravan. Ošetřovací úkony jsou předepsány návodem k použití a počtem ujetých km.
  •    Jedním z posledních úkolů je kontrola dokumentů – osobních, spolucestujících i vozidla. Ověřit musíte i splnění termínu STK. Bez ní totiž nesmíte na silnici.
  •    Na svoje vozidlo montujte pouze schválené doplňky a příslušenství, např. nosič kol, střešní nosiče, upevňovací systémy příslušenství (zavazadlových kontejnerů). 

  Vaše péče o pojízdné obydlí bude tímto pro letošní podivnou sezónu ukončena a tak po dobře a kvalitně odvedené práci můžete mít i s pomocníky všech rodů úsměv na tváři a v duši klid, se kterým po vyjetí můžete jet v pohodě i bezpečně do vybraného cíle. 
  Přeji vám mnoho bezpečných km či mílí. Otázkou je, zda se letos otevřou hranice pro jízdu do zahraničí, nebo budeme odkázání „jen“ na domácí místa. 
  V žádném případě ale nesmutněte, COVID-19 pomine, a jistě budete souhlasit, že tu naši domovinu tak úplně cestovatelsky neznáme a že je krásná. Jinak by k nám nejezdilo tolik zahraničních návštěvníků!

Nahoru