Upravit stránku

Navíc si můžete svůj program upravit i podle okamžité potřeby, což podle plánu cestovky většinou není možné, neboť plán cesty je v základních rysech vždy dán dopředu. Caravanista může vyrazit tam, kam vede cesta a kde lze získat pohonné hmoty a vodu. Proto je caravaning cestováním bez hranic a caravanisté tvoří společenství, které si navzájem pomáhá na celém světě. Mám s tím osobní zkušenosti z cest na starém i novém kontinentu

Než řeknete v den odjezdu „tak jedeme“, musíte vzít v úvahu, že caravan se svým tažným vozidlem i obytný automobil jsou pouhým dopravním prostředkem a zajišťují vám dosažení cíle a místa, kde budete „dělat veget“. Mezi místem odjezdu i místem trávení dovolené (volného času) je ovšem několik desítek, stovek nebo tisíců km, které je nutno překonat jízdou. Tato jízda, pokud ji dobře připravíme, může být výborným zdrojem poznání a také odpočinku od denních starostí v zaměstnání.

Přípravě na letní dovolenou jsem věnoval jeden z předchozích článků, na který tento obsahově navazuje.

Pohoda za volantem je nutná k bezpečné jízdě
Pohodový řidič zvládne i složité situace s přehledem
Zdravotní příprava na cestu je důležitá pro omezení onemocnění
Před cestou do zahraničí je nutno v případě potřeby projít lékařskou péčí

Na cestu se musíme proto dobře připravit a eliminovat nahodilosti dobrou osobní kondicí, správným technickým stavem vozidel, úplnou výbavou osobní i technickou. Dobře se jede jednomu, ještě lépe dvěma – aneb ve dvou se to lépe táhne. Platí to i pro dlouhé cesty. Vezměte sebou ještě jednu osádku – pojedete jistěji a budete si moci příp. pomoci navzájem.

Příprava na cestu se nestihne za jeden den, proto je s přípravou potřeba začít včas, nejméně týden předem, jedete-li do neexotické země. Pokud chcete navštívit nějakou exotickou zemi, musíte se chránit před tamními nemocemi očkováním, které má stanoveny přesné termíny před vstupem do této země, jde často o dlouhé termíny – začněte proto přípravu včas! Potřebné údaje zjistíte podle cílové krajiny u příslušné hygienicko-epidemiologické stanice, nebo v Centru cestovní medicíny, Havelská 14, 110 00 Praha 1, www.medpharm.cz. Pro další budeme předpokládat, že technika na kolech je bezvadně a úplně připravena a vybavena vším potřebným. Pokud nevíte, co tato příprava zahrnuje, doporučuji seznámit se s technickým návodem a navštívit odborníka v servisu. Zejména musí být splněna zásada „vidět a být viděn“, tomuto tématu již byl také věnován jeden článek.

Cestu je potřeba alespoň v hrubých rysech naplánovat (nejlépe zpracovat podrobně itinerář), prostudovat mapu, seznámit se s místy předpokládaného nocování, zastávek, pobytu a prohlídek míst na cestě i s jejich pozoruhodnostmi. Jedeme-li na dlouhou cestu, jakákoli improvizace může mít neblahé důsledky. Seznamte se také s pravidly a předpisy, platnými v zemích, kterými pojedete. Nejlepší den, kdy vyrazit, je úterý až čtvrtekvyhnete se tak pátečním a víkendovým zácpám na dálnicích a silnicích. S ohledem na letošní velmi teplé letní dny, je vhodné uvažovat o cestování v denní době, kdy není vysoká teplota – ráno a večer, poledne strávit pokud možno ve stínu prohlídkami zajímavých míst při cestě.

Alespoň jeden člen osádky obytného vozidla nebo tahače caravanu (lépe, je-li jich více) musí cestu absolvovat jako řidič.  Před jízdou musí být odpočatý a především vyrovnaný s tím, že nejbližší dobu bude trávit za volantem. Pokud jede jen jeden řidič v osádce, je vhodné dohodnout pro případ vyřazení řidiče z jeho činnosti (nemoc, úraz apod.) náhradníka, který na telefonickou výzvu přijede na určené místo.

Celkový itinerář cesy do Paříže - pro jednotlivé země je nutno jej vypracovat podrobně
Itinerář cesty do Paříže, pro celou cestu je třsba jej rozpracovat na jednotlivé země
Cestující děti je nutno cestou zabavit hrou - kdo si hraje - nezlobí
Děti je při cestě zaměstnat nejlépe hrou - kdo si hraje  - nezlobí

Aby cesta nebyla znehodnocena nepříjemnými zážitky, musí osádka dodržovat určitá, zkušenostmi potvrzená pravidla. 

Pojedou-li také děti, je nutno s tímto faktorem počítat, protože přítomnost dětí na cestě ji značně ovlivňuje. Podle jejich věku je třeba připravit pro ně na cestu zábavu a hry, které lze provozovat za jízdy v autě, promyslet a připravit jim občerstvení a stravování během jízdy lehčí stravou. Pro malé děti je nutno připravit i možnost odpočinku a zábavy při pobytu v dětském zádržném systému, bez kterého dítě nesmí cestovat. Zádržný systém lze doplnit tak, aby byl vytvořen pult, na kterém dítě může kreslit, hrát si, ale také jíst. Pro děti volíme zásadně „měkké hračky“. I tématice přepravy dětí je věnován samostatný článek.

Děti je nutno také naučit, že nevystupují při zastávkách sami na kteroukoli stranu, ale že z vozidla vystupují, až jim starší člen osádky otevře dveře na straně k chodníku nebo okraji silnice. Během jízdy musí být dětské pojistky dveří uzavřeny.

Je nutno vyřešit i způsob navigace řidiče za jízdy, protože je vhodné, aby matka malých dětí seděla s nimi vzadu a věnovala se jim za jízdy. Je to osvědčený způsob, jak udržet dětskou část osádky poněkud na „uzdě“ a aby se řidič mohl soustředit na řízení.  Při průjezdu složitou komunikací může matka dětí přesednout dopředu a pomáhat se sledováním směru jízdy podle itineráře.

Nejvhodnějším itinerářem je schematický náčrt cesty podle silniční mapy, kreslený (vytištěný) ve velkém měřítku a umístěný na vhodném místě v zorném poli řidiče tak, aby se tento nerozptyloval jeho „luštěním“. Pokud jste moderní a používáte navigaci, je nutno ověřit její aktualizaci a její údaje trvale konfrontovat s údaji mapy, protože zkušenosti ukazují někdy až značné odchylky trasy od cesty, vyznačené na mapě.

Promyslet je potřeba také výbavu všech cestujících osob a to podle místa dovolené. V našich šířkách musíme počítat s tím, že je potřeba vézt střízlivou výbavu jak do tepla, tak i do chladu, pokud ale jedete do teplých krajin nebo v podmínkách letošního léta, zimní výbavu lze poněkud omezit. Nebereme věcí hodně, spíše vhodné kombinace, při delším pobytu v campu lze použít i prádelny. V každém případě musí být součástí výbavy ochrana proti dešti a slunci. Kvantitu výbavy ovlivňuje především dámská část výpravy. Pro ni platí především střízlivost. Co by měla obsahovat výbava ženy, vědí ony nejlépe, ale muži by měli výbavu ověřit.

U mužů převládá většinou snaha mít všechno jen jednou – čili vyloženě racionální vybavení. Bohužel se stává, že muži nemají často to, co právě potřebují. Proto doporučuji, aby ženám provedli kontrolu a příp. „výřad“ garderoby muži a ženy aby doplnili šatník mužům. Pro výbavu dětí je nutno také dodržovat střídmý výběr, vhodné kombinace oblečení. 

Výsledek ale určitě bude ten, že se všechny věci tak tak vejdou do volných prostorů vozidla. Potom je potřeba zejména caravan nebo i obytné auto zvážit a následně polovinu všeho nechat doma, protože vozidlo je přetížené. Nezapomeňte také na hasicí přístroj, lékárničku i s léky, které běžně užíváte. Dále přibalte prostředky na úpravu vody na pitnou, ověřené prací prostředky, kosmetické vybavení pro všechny cestující, krém na opalování a po spálení, pomůcky na pláž, a další, podle individuálních potřeb cestujících.

Výbavu cetujících osob je nutno volit uvážlivě
Spolucestující musí zvažovat svoji výbavu pečlivě
Technický stav automobilu (i celé soupravy s caravanem) je nejlepší ověřit v servisu
Kontrola vozidel před cestou je důležitá a nejlépe ji provede

Důsledně je nutno ověřit i výbavu vozidla, v létě hlavně klimatizaci, předsíňku nebo sluneční clonu, TV přístroj a anténu, přenosnou sprchu, videopřehrávač, bezpečnostní prvky a elektronické systémy ve vozidle, hračky pro děti i dospělé, připojení na internet ale také vezený proviant, nápoje, pohonné hmoty, pitnou vodu v kanystru (vozidlovou nádrž na pitnou vodu plníme až na místě), tj. vše, co chceme naložit do vozidla a vše zvážíme. Jistě zjistíte, že je to tak vysoká hmotnost, že všichni musíte jet jenom v plavkách a ženy ještě k tomu snad nahoře „bez“, protože jinak je překročena největší povolená hmotnost. Proto je nutno výbavu redukovat, aby tato limitní hodnota hmotnosti vozidel/a nebyla důvodem pro zadržení vozidla policií hned za hranicemi. Česky se tomu říká doložnost vozidla, tj. hmotnost, kterou je možno do vozidla naložit společně s osádkou do limitu největší dovolené hmotnosti vozidla/el.

Na jednu osobu je počítáno s 25 kg na výbavu a jeden „standardní“ spolujezdec má hmotnost 75 kg, celkem tedy 100 kg, řidič je počítám do tzv. pohotovostní hmotnosti vozidla. Pokud hmotnosti souhlasí, po naložení výbavy můžete odjet, pokud ne, musíte ubrat a je na vás, co zůstane. Nakládání výbavy do vozidla jistě upoutá a vyvolá, zejména ve městě, velkou pozornost, tak nakládku proveďte až těsně před odjezdem, zloději pak ostrouhají. Pokud parkujete na svém, uložte věci podle potřeby.

Důslednou kontrolou musí projít osobní a vozidlová dokumentace. Osobní – to je pas, jeho kopie, fotografie (průkazová), finance (rozdělené) a platební karty, celní dokumentace při převozu věcí, které vyžadují celní zákony příslušných zemí, řidičský průkaz (příp. mezinárodní) a jeho kopie, pojištění na cestu a karta CCI od  F.I.C.C. k pobytu v campech se slevou.

K vozidlu osvědčení o technickém průkazu, zelenou kartu, doklad o zákonném pojištění, asistenční kartu, pokud cestujete s půjčeným vozidlem, doklad o jeho oprávněném užívání. Přidejte také průvodce, mapy a zhotovený itinerář, záznamové prostředky (foto, video), paměťové karty, telefon (stačí jeden?).

Po úspěšném zabalení za účasti všech zainteresovaných a uložení věcí na místa do vozidla/el (podle osob nebo druhů věcí) se řádně vyspíme a můžeme vyrazit.
Na cestu musí každý mít cestovní pas, nebo občanský průkaz podle cíle cesty
Cestovní pas anebo občanský průkaz povinná výbava na každou cestu
Pohoda na promenádě v Zadaru
Zaparkování na promenádě v Zadaru
Parkování a přenocování na vyhrazeném parkovišti pro obytná auta
Parkoviště pro obytné automobily i pro přenocování

Nejlepším prostředkem k udržení koncentrace a pozornosti za volantem, je správný režim jízdy se zastávkami, které organizujeme nejméně po třech hodinách jízdy, vždy na dobu alespoň 20 minut. Jedeme-li s dětmi, tak pro ně musíme držet přestávky po dvou hodinách jízdy a zajistíme sobě i dětem zejména lehké občerstvení, doplnění tekutin (ne sladkými a alkoholickými nápoji), procvičení celého těla vhodně zvolenými cviky na protažení těla. S dětmi cvičíme formou hry, bude to pro ně přijatelnější.

Na zastávkách je třeba vzít v úvahu, že jsou krajiny, kde působí různé skupiny, obohacující se na turistech. Abyste nepřišli o vše (i tyto případy známe), je na zastávce potřeba jít na občerstvení „na střídačku“ tak, aby vždy někdo střežil pojízdný domov cestujících. Tady poprvé oceníme dvojici cestovatelů. Zajistit je třeba, aby děti nezůstali ve vozidle samotné.

Denní km normou by mělo být zhruba 500 km. Je to vzdálenost přiměřená pro osoby i techniku. Lepší je samozřejmě nižší výkon, kdy je hltání km přerušeno návštěvou významných míst, ležících podél trasy. Je vhodné přerušit jízdu v poledním horku, příp. v dlouho trvajícím dešti. Obě krajnosti počasí nepříznivě ovlivňují řidiče i cestující. Po odpočinku a občerstvení fyzickém i duševním vám bude cesta ubíhat rychleji.

Základem kvalitní jízdy je vaše vyrovnanost, klid a dobrá forma. Podpořit ji můžete pomocí přípravků, obsahujících guaranu. Je to rostlinný výtažek, který podporuje bdělost, rychlost myšlení a kondici. K těmto vlastnostem naopak nepřispívá časté pití silné kávy, nápojů typu Coca-Cola a jiných sladkých nabídek. Nápoje je vhodné uložit do chladicího boxu, upevněného pevně v zavazadlovém prostoru nebo v chladničce. Kouření rovněž nepřispívá k získání duševní a fyzické odolnosti osádky. V žádném případě nekuřte v autě za jízdy, bude tam velmi brzy chybět kyslík a hrozí rychlý, vůlí nekontrolovatelný nástup únavy.

Do prostoru osádky neukládáme žádné řádně neupevnitelné předměty, zejména cestuje-li mládež a děti. V případě kolize totiž jakýkoli volně ležící předmět může způsobit vážné, i smrtelné zranění svým nekontrolovatelným volným pohybem v prostoru osádky. 

Ujedete-li svoji normu km na den což je doporučených 500 km, je čas myslet na zastávku s přenocováním. Místo je nutno vybrat podle země. Doporučit lze především autocamping. Je na nocování zařízen, je tam bezpečno a odpočinete si daleko lépe, než na parkovišti u benzínové stanice s náklaďákem za zády.  Kde a jak je možno přespat, je nutno zjistit před cestou. Pokud budete spát na odpočivadle nebo parkovišti, doporučím vám pro dvojici bezpečnější spaní. Caravany (obyt. automobily) je třeba zaparkovat dveřmi k sobě a proti sobě na vzdálenost boků vozidel, rovnající se šíří dveří. Po jejich otevření u obou vozidel vznikne uzavřený prostor, do kterého se nikdo nedostane, a vy máte možnost přejít z vozidla do vozidla. V tuto chvíli pro vás dobrou noc.

Při přenocování na odstavných plochách u čerpacích stanic se moc nevyspíte díky nepřetržitému příjezdu a odjezdu nákladních automobilů, dále se vydáváte do rukou lidí, kteří vykrádají obytná vozidla na parkovištích, když v nich osádky spí, kontroly v noci dělá i policie.

Rozlišovat musíte u vozidel na místě zastávky, zda osádky kempují nebo jen zastavily pro odpočinek. Pokud zůstane caravan jen připojen na tažné vozidlo spojovacím zařízením a bez spuštěných opěrných nožek, obytný automobil stojí na místě bez spuštěných schodů, tak jen parkujete při zastávce, což je povoleno. 

Pokud ale spustíte opěrné kolečko a nožičky vč. schůdků, nebo přenosného schůdku, tak táboříte, což je na parkovišti zakázáno a pokud jste v této situaci přistiženi policií, nebo správcem, budete z parkoviště vykázáni možná i s pokutou. 

Nocovat s obytnými automobily lze i na vyhrazených parkovištích, německy řečeno tzv. stellplatz. Je tam základní vybavení pro parkování, některá místa i s vyšší úrovní výbavy. Zde je parkování a přespání bezpečnější. Jejich přehled je zveřejňován ve sborníku každý rok.

Zaparkovat a přespat lze i na soukromých pozemcích, ale jen se souhlasem majitele. Ve městech lze zaparkovat na vyhrazených parkovištích, často za poplatek. Pokud je to potřeba, lze soupravu caravanu a tahače rozpojit a zaparkovat na dvě parkovací místa samostatně a důležité je zajistit caravan zabrzděním proti samovolnému pohybu a zajistít proti nechtěnému odtažení. 

Vstup do bezpečí v autocampu pro odpočinek
Bezpečný autocamp je vhodný pro odpočinek v noci i pro pobyt
Pobyt v dobře vybaveném a zajištěném autocampu je bezpečný
Dobře vybavený autocamp poskytuje zázemí pro pobyt a odpočinek

Jsou ovšem i lidé, kteří jezdí větší denní dávky. Je to nebezpečné a nelze takto cestovat několik dnů po sobě. K docílení vyššího km výkonu za den lze pro tyto cestovatele doporučit cestování s výjezdem brzy ráno, s polední přestávkou na odpočinek (spaní řidiče) a jízdu až do cca 23 h a následné ubytování a přespání. Chce to ovšem sehranou posádku, kde každý ví, co a kdy má dělat, zejména nerušit řidiče při odpočinku.

 

Vydáte-li se na cestu s větším počtem vozidel a osádek, není vhodné z nich vytvořit dlouhého „hada“. Jednak to odporuje předpisům a hlavně je to nevýhodné. Osvědčilo se rozdělení do skupin po nejvýše třech vozidlech a jejich samostatná jízda do předem stanoveného místa, kde se skupina opět sjede na odpočinek či nocování. V prvním vozidle jede ten, kdo zná místní jazyk a je schopen rychle řešit problém „kam teď jet“. Jako poslední musí jet nejlepší a nejrychlejší řidič a vozidlo. 

 

Vhodné je spojení pomocí občanské radiostanice v celé skupině, minimálně mezi vůbec prvním vozidlem a úplně posledním. Bez spojení není ne velení, ale dostatečná informovanost o situaci za jízdy. Není-li radiostanice, pomůže i ten telefon, co máte sebou. je výhodné pořídit si přednabitou místní kartu SIM. Je to volání poněkud dražší, ale zato víte o sobě. To potěší a zvýší jistotu, že vše pokračuje, jak má. Vyskytne-li se potřeba vzájemné pomoci, je možno se tímto způsobem dohodnout na řešení. Já osobně preferuji ty rdst, kupte je dětem a mát e o starost méně – mějte ale po ruce nabíječku baterií.

 

V článku jsem použil výběr ze své zkušenosti. Pokud je využijete, pojedete bezpečněji. Zejména nezapomeňte na pohyb ve vozidle i na zastávce – říká se „cvič, ať jedeš líp“. Věřte, platí to pro jakýkoli věk, stav a pohlaví.

Protože do jednoho článku se nevejdou veškeré informace k jízdě do daleka, doporučuji seznámit se s dalšími články na toto téma, např. o defenzivní jízdě, kde jsou uvedeny poznatky, doplňující tento článek.

Dobrá příprava na cestu doma, je zárukou úspěšného řešení případně vzniklých problému na cestě!

Věnujte proto přípravě své i spolucestujících potřebnou pozornost, totéž platí i pro techniku, která vám bude sloužit tak, jak ji na cestu připravíte a umožní vám poznat nové lidi, zemi, jejich zájmy, zvyky tak, jak je u caravanistů vždy běžné.

 

Zaznamenejte si ty pohledy, výhledy na krajinu, na lidi, které jste při cestě potkali a viděli, budete mít veselejší i ten "obyčejný" život po návratu domů.

 

Jedete-li s partnerem a dětmi, věnujte se jim plně, jistě si to zaslouží, pokud jedete společně, tvoříte společenství, které je potřeba rozvíjet na základě pozitivních vzájemných vztahů. Zapomeňte na práci a starosti, těch bude dost po návratu a až bude čas, tak je určite vyřešíte s grácií. Díky odpočinku na prima dovolené!

Souprava radiostanic pro spojení vozidel za jízdy
Občanské radiostanice jsou vhodné pro spojení za jízdy
Nahoru