Upravit stránku
Interiér obytného automobilu
Interiér obytného automobilu připraven na cestu

Pamatujte – nikdo učený z nebe nespadl! Věnujte proto těmto instrukcím velkou pozornost a vezměte si sebou i návod na obsluhu. Vím, o čem mluvím, již jsem na dálku opravoval závadu na půjčeném obytném automobilu, který byl v Brennerském průsmyku a já v Pardubicích.

Vozidlo je před vyjetím třeba zkontrolovat z hlediska funkčnosti jeho osvětlení, pneumatik, které tvoří jediný styčný bod mezi vozovkou a vozidlem, ale i dalších prvků. Zejména brzd, výhledu z vozidla atp.  Po usednutí za volant, se vždy připoutejte bezpečnostním pásem a trvejte na tom, aby ho použili i vaši spolucestující. Děti podle věku a výšky postavy patří do zádržného systému!

A nyní následují pravidla defenzivní jízdy, pokud se s nimi neztotožníte, využijte je jako základ pro svoje vlastní a jezděte podle nich - ale bezpečně, protože řízení automobilu v současných podmínkách vyžaduje plnou soustředěnost na tuto namáhavou činnost, neboť na našich komunikacích není příjemná a vstřícná atmosféra mezi řidiči, z nichž mnozí ani neznají pravidla, podle kterých by měli po silnicích jezdit.

Podmínky navíc ztěžují neodborně řízené přestavby a opravy silnic a dálnic, nad jejichž tempem a kvalitou zůstává rozum stát. Bohužel tento stojí i mnoha státním úředníkům, protože jejich rozhodnutí často neodpovídají zdravému rozumu.

Proto, pokud chcete patřít mezi žijící řidiče, mějte svá správná pravidla!

1. Zůstaňte za jízdy ostražití a odpočinutí – prostě v dobrém rozmaru a pohodě celé osádky

 • Neřiďte pod vlivem alkoholu, únavy nebo drog. Alkohol zpomaluje reakční dobu, zhoršuje rozlišovací a rozpoznávací schopnosti a ovlivňuje především vaše úvahy a odhad vzdálenosti a rychlosti ostatních vozidel.  Únava může způsobit i mžikové vypadnutí pozornosti, kdy automobil nikdo neřídí!
 • Přečtěte si příbalové letáky u používaných léků. Zkonzultujte se svým lékařem, zda-li a jak mohou léky na předpis či volně prodejné léky ovlivnit vaši schopnost řídit motorová vozidla. 
 • Emoce za volant nepatří. Pokud Vás ovládají, raději neřiďte, nebo počkejte, až Vás ovládat přestanou. Jedete-li s dětmi, je důležité jejich zabavení smysluplnou činností, nebo hrou.
 • Při jízdě dělejte pravidelné přestávky, a to ještě dříve, než začnete pociťovat únavu. Neřiďte, pokud jste unaveni. Pokud začínáte pociťovat únavu, bezpodmínečně zastavte a udělejte si přestávku, zacvičte si, nadýchejte se vzduchu nebo se občerstvěte. Energii nedoplňujte kofeinem tento má jen dočasný účinek a potom je únava a její důsledky násobně vyšší.
Obytné auto je snadnější na jízdu než caravan, vnitřní prostor je ale menší
Cestování s obytným automobilem je snadnější než s caravanem
Jízda s caravanem v závěsu vyžaduje plynulost a přiměřenost
Správný přehled o provozu z kabiny obytného automobilu

2. Dodržujte dopravní předpisy

 • Nikdy nepřekračujte nejvyšší dovolenou rychlost. Za zhoršených podmínek (snížená viditelnost, déšť, mlha, sněžení, náledí) snižte rychlost jízdy pod hodnoty povoleného maxima tak, abyste byli schopni vždy včas a bezpečně zastavit vozidlo.
 • Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi vozidly! Obecně lze za bezpečnou vzdálenost považovat rozestup odpovídající minimálně 2 vteřinám mezi přídí vašeho vozu a zádí vozu jedoucího před vámi. Přidejte jednu vteřinu v případě jakéhokoli zhoršení ideálních podmínek (suchá vozovka, velmi dobrá viditelnost).
 • Jezděte vždy jen tak rychle, abyste se nedostali vy ani vámi řízené vozidlo až k limitu svých nebo fyzikálních možností.
 • Nejezděte rychle v případech, kdy nemáte dostatečný rozhled a už vůbec ne pokud např. do zatáčky nevidíte a nevíte co se děje v ní a za ní.
 • Každou cestu si předem dobře naplánujte. Při plánování jízdy počítejte s dostatečnou časovou rezervou. Pospíchejte přiměřeně rychle – život máte jen jeden. Může se díky chvátání stát, že přijedete na místo a do situace, kde budete 30 minut čekat na sanitku, která vás odveze do nemocnice - v tom lepším případě.

3. Jízda křižovatkou

 

 • Když přijíždíte k semaforu, kde svítí zelené světlo, buďte připraveni, že se může brzy přepnout na oranžové a červené. Buďte připravení brzdit a zastavit vozidlo, protože zelená na semaforu už svítila dlouho. Před zastavením na červenou nezapomeňte sledovat situaci za vámi! 
 • Na zelenou se rozjíždějte pomalu. Podívejte se doleva a doprava před tím, než projedete křižovatkou. Pokud pojedete na britské ostrovy, tam se jezdí VLEVO, proto musíte své pohledové pořadí obrátit!
 • Na oranžové světlo pokračujte v projíždění křižovatky se zvýšenou pozorností; nezrychlujte, abyste projeli dříve, než na semaforu naskočí červená, ale projíždějte plynule.
 • Sledujte značky před křižovatkami, i pokud jsou řízeny světelnými signály, mohou přestat fungovat.
 • Buďte připraveni ustoupit druhým, i v případech, kdy pravidla jasně hovoří ve váš prospěch. Nikam se netlačte – moudřejší ustoupí.
 • Během orientace při jízdě využívejte i služeb poučených spolujezdců pro sledování provozu na místech, kam jako řidič vidíte málo, nebo omezeně či vůbec. Pokud to bude váš/e partner/ka, předem se domluvte na věcné výměně informací, kam nepatří hodnocení úrovně řidičských dovednodtí!
 • Při jízdě kruhovým objezdem sledujte dopravní značení před nájezdem na objezd, pokud je vícepruhý, platí pravidla pro změnu jízdního pruhu, vč. ukázání změny směru jízdy.
Dobře řešená křižovatka s oddělenými chodci a vozidly
Správně řešená křižovatka, ale některé jiné tak řešeny nejsou
Totální dopravní zmatek
Neřešitelná křižovatka
Nesprávné předjíždění s caravanem
Zabránění nehody po nesprávném předjíždění soupravy
Rozměrná nákladní auta vytváří při předjíždění silné tlakové pole svojí velkou čelní plochou
Nákladní auta působí přetlakovým a podtlakovým polem při předjíždění obytných vozidel

4. Předjíždění - jedna z nejméně bezpečných činností

 • Ujistěte se, že jste v pruhu, ze kterého a kde můžete předjíždět (přerušovaná/plná čára).
 • Přesvědčte se, že nejste sami právě předjížděni. 
 • Pozor na mrtvý úhel zpětných zrcátek. I zde platí „dvakrát měř a jednou řež“. Proto znovu zkontrolujte situaci za vámi ještě před tím, než přejedete do jiného jízdního pruhu. 
 • Jakmile usoudíte, že je cesta pro předjíždění volná, signalizujte změnu vašeho jízdního pruhu zapnutím blinkru a znovu zkontrolujte situaci kolem vozidla. Ukažte včas ukazatelem směru, že budete měnit směr jízdy!
 • Přejeďte do rychlejšího jízdního pruhu a ještě zrychlete, abyste předjeli auto jedoucí před vámi.
 • Své úmysly dávejte všem kolem sebe najevo zřetelně a včas.
 • Před předjetím vozidla si nechte od něj větší vzdálenost na rozjezd, předjetí bude rychlejší, než když startujete k předjetí ze stejné rychlosti, jako vozidlo, které hodláte předjet.
 • Při předjíždění rozhoduje ROZDÍL rychlostí vozidla předjížděného a předjíždějícího vozidla, na obousměrné silnici i vzdálenost od protijedoucího vozidla. Čím vyšší je rozdíl, tím budete v protisměru kratší dobu a předjetí bude bezpečnější!
 • Obytná vozidla plně naložená nemají obvykle vysokou akcelerační schopnost, proto je potřeba to vyzkoušet a podle znalosti možného tempa zrychlení je potřeba korigovat podmínky vlastního předjíždění
 • Pokud je obytné vozidlo předjížděno rozměrným a těžkým nákladním vozidlem (TIR), je nutno počítat s učinky vzduchové tlakové vlny od tohoto vozidla. Nejprve se projeví tlaková vlna, která se snaží vaše vozidlo vychýlit do větší vzdálenosti od náklaďáku, při míjení zádě se projeví podtlaková (sací) vlna, vaše vozidlo má snahu se přiblížit k místu, kde jelo předjíždějící vozidlo. Důsledkem je boční rozkmitání vašeho vozidla nebo soupravy, protože je na tuto situaci náchylnější caravan, je nutno před začátkem předjížděcího manévru zvětšit boční vzdálenost vozidel.
 • Proto je důležité sledování provozu za vozidlem a správné nastavení zpětných zrcátek.

5. Neustále sledujte pohledem okolí – silniční provoz a buďte vidět pro ostatní řidiče ve dne i za snížené viditelnosti

 

 • Ve tmě a za snížené viditelnosti se nikdy nedívejte přímo do světel protijedoucího vozidla. Jako vodicí prvek použijte okraj pravého chodníku nebo krajnice až do doby, kdy vás projíždějící auto mine.
 • Buďte připraveni na potencionální překážky na silnici, např. protijedoucí auto vyhýbající se dírám na silnici, stavebním zábranám nebo ostatním vozidlům, která mohou náhle vyjet ze svého jízdního pruhu.
 • Nastavte si správně zpětná zrcátka (příp. kamery, které je mohou nahradit), sledujte provoz také za vozidlem (o vidění a výhledu viz celý článek)
 • Špatné počasí jako déšť, sníh, nebo mlha mohou jízdu vozidlem značně ztížit. Buďte připraveni na zhoršené jízdní podmínky a přizpůsobte tomu styl a rychlost jízdy. Dodržujte následující tipy:
  • Pneumatiky mohou za mokra ztratit kontakt s vozovkou při nízké hloubce vzorku. Zpomalte vždy, když je silnice mokrá. 
  • V zimě jsou silnice často kluzké (sníh a led na vozovce). V případě, že se auto dostane do smyku, nesešlapujte silně brzdu. Dejte nohu z plynu a vyšlápněte spojkový pedál. Nestrhávejte volant prudkým pohybem. 
  • Zpomalte, pokud v zimě projíždíte zastíněnými oblastmi, přes mosty nebo nadjezdy. Tato místa namrzají jako první a také zůstávají déle namrzlá.
 • Při jízdě na dálnici buďte vždy připraveni na to, že někteří řidiči mohou změnit z nenadání jízdní pruhy, aby mohli odbočit a sjet na přehlédnutém sjezdu z dálnice.
 • Snažte se co nejvíce předvídat chování ostatních účastníků silničního provozu.
Základní povinnost řidiče je sledování provozu a plné soustředění
Soustředění na jízdu umožní řidiči i pohoda ve vozidle
Komunikace, jako jsou mosty, jsou nebezpečné při velkém bočním větru
Mosty jsou nebezpečné za bočního větru
Udržujte si přehled o provozu na silnici
Sledujte provoz na komunikaci
Telefon za volant nepatří
Telefonování za jízdy je zakázáno - dodržujte to!
Zaměřte se na cíl své cesty
Hlavním vašim úkolem je bezpečný dojezd na místo dovolené a stajný návrat domů

6. Udržujte své vozidlo v dobrém technickém stavu i za dlouhé jízdy a vždy před výjezdem ten den

 

 • V předepsaných intervalech kontrolujte brzdy a doplňujte brzdovou kapalinu.
 • Pravidelně kontrolujte napětí řemenů (ventilátor chladiče, alternátor, klimatizace).
 • Udržujte optimální stav a množství motorových náplní (oleje, chladicí kapalina).
 • Před další jízdou vždy zkontrolujte funkčnost vnějšího osvětlení vozidla a jeho čistotu.
 • Pravidelně vyměňujte gumičky stěračů, příp. celá stírátka za nová.
 • Čistěte a ošetřujte skla kabiny - čelní a boční zvenku i zevnitř
 • Před výjezdem zkontrolujte vnitřek i vnějšek vozidel, zda je všechno na svém místě zajištěno pro jízdu, zavřeny dveře, okna, střešní poklopy, větračky na střeše, zapnutý stabilizátor, zapojeno tzv. trhací lanko caravanu, zvednuty nožky, opěrné kolečko, upevněny nosiče kol, vypnutá klimatizace v caravanu, zavřena všechna víka, boční vstupy do ukládacích prostorů, garáže a v ní vše upevněno. Pokud je „All O.K.“, můžete odjet z místa a zkontrolovat, zda nic nezůstalo na místě parkování. Nezapomeňte vypustit nádrže s odpadem, WC, vypustit pitnou vodu z nádrže a naplnit kanystr na pitnou vodu (toto podle situace). 

7. Nepoužívejte mobilní telefon za jízdy

 

 • Užívání mobilu za jízdy je jedním z hlavních příčin vzniku dopraví nehody (3. místo)
 • Důsledky nehod, zaviněných manipulací s mobilním telefonem jsou velmi závažné a je jim věnován samostatný článek – seznamte se s jeho obsahem, je to důležité pro váš život i pro spolucestující a jiné uživatele silnice, po které jedete!

8. Mějte trvalý přehled o celkovém a také denním cíli jízdy, nespoléhejte se výlučně na navigaci – není neomylná!!

 

 • Zpracujte si podrobný itinerář cesty a mějte sebou silniční mapu země, nebo regionu cíle cesty
 • Může se stát, že se vyskytne neplánovaná objížďka, oprava silnice, lesní požár a nezapomeňte – štěstí přeje připraveným – jinak nemusíte najít vhodný směr jízdy a bloudění není nic moc!
 • Pokud bude plnit funkci navigátora partnerka, je potřeba jí to nejdříve  naučit v případě, že to není technický typ, předejdete tím velkým prtnerským problémům!

9. Jízda, parkování a zajíždění na určené místo v campu

 

 • Za jízdy, při parkování a zajíždění na místo berte v úvahu vlastnosti jízdní soupravy i obytného auta, především jejich rozměry – šířku, délku a hmotnost, pokud jedete plně „nabaleni“, je nutno vzít v úvahu nižší schopnost akcelerace a relativně nižší brzdný účinek pro zpomalení vozidel. 
 • Při manipulaci s obytnými vozidly je nutno vzít v úvahu jejich rozměry - délku, šířku, výšku, aby nedošlo k poškození karoserie. Důležité jsou také přední a zadní nájezdové ůhly a zejména velikost vybočování zadní části vozidla při zatáčení malým rejdem - vybočení při velkém zadním převisem může být až více než 1,5 m a to znamená možnost zachycení o překážku.
 • Při zajíždění autem do ostré zatáčky je potřeba si najet tak, aby poloměr zatáčení byl co největší, přitom však ukazatelem směru ukazujeme směr, kam odbočujeme
 • U soupravy s caravanem je důležité také zohledňovat spojení vozidel ve všech rovinách volnosti, protože caravan je tažen na kulovém  kloubu a má tak všechny stupně volnosti. Záleží proto také na způsobu brzdění a vzájemné poloze podélných os vozidel - účinně lze brzdit jen v okamžiku, kdy jsou osy v zákrytu a caravan nevybočuje z jízdní dráhy tahače.
 • Pokud zabrzdíte „zlomenou“ soupravu, můžete špatně dopadnout, protože začne vítězit nad řidičem fyzika, kterou je nutno respektovat.  Caravany mají nápravy uprostřed délky a kulový kloub, proto se někdy chovají nevyzpytatelně – caravan dokáže rozkmitat tažné auto do té míry, že je neovladatelné!
 • Ke zvýšení stability souprav s caravanem se používá tzv. stabilizátor, montovaný do spojovacího zařízení, který působí na eliminaci výkyvů caravanu vlivem jízdních podmínek.
 • Aby fungoval, je potřeba jej seřídit a kouli tažného zařízení NEMAZAT žádným tukem ani olejem, naopak musí být úplně čistá a nerezavá. Stabilizátor umožňuje zvýšit rychlost jízdy s caravanem až o 30%, ale musí být účinný a utažený, jinak je jízda bez stabilizátoru velmi nebezpečná - hrozí rozkmitání soupravy!
Cílové místo mnoha caravanistů
Místo příjemného odpočinku mnoha caravanistů
Stabilizátor ve spojovacím zařízení je důležitý prvek bezpečné jízdy
Stabilizátor AL-KO AKS pro spojovací zařízení
Caravan s velkou boční i čelní plochou je citlivý na tlaková pole
Caravan je citlivý na boční vítr vzhledem k jeho velké boční ploše karoserie
Obytný automobil má také velkou boční plochu
Velká plocha boků obytného auta a jeho velký zadní převis za jízdy vybočuje

10. Vliv karosérie obytných vozidel na bezpečnost jízdy

 

 • Obytná vozidla mají vlivem konstrukce karosérie velkou boční plochu. Pokud je obytné vozidlo vystaveno bočnímu větru, může lehce dojít k vybočení ze směru jízdy, čím vyšší rychlost jízdy, tím větší směrová výchylka a následně může dojít až ke zlomení soupravy a sjetí mimo silnici. Proto nejezděte za vysoké rychlosti bočního větru, záludné jsou hlavně výjezdy z krytých úseků v lese do volného terénu, v obytných zónách apod.
 • K rozkmitání soupravy může dojít za vyšší rychlosti jízdy i při nesprávném naložení vozidel. Nejtěžší věci musí být UPROSTŘED vozidla u nápravy, na záď a přední část vozidla lze uložit jen lehkou výbavu cestujících a do horních skřínek jen to nejlehčí, aby těžiště bylo co nejníže.
 • U soupravy caravan – tažné auto musí platit, že správný je těžký tahač a lehký přívěs, vše v rámci povolených hmotností. Platí zde tzv. pravidla spojitelnosti vozidel do soupravy.
 • Důležitý faktor je také hodnota svislého tlaku od oje caravanu na „kouli“ tažného auta. Obvykle je to 50 kg, ale nedoporučuji tento limit dodržet. Při vysokém zatížení „koule“ dochází k odlehčování přední nápravy, takže nelze dobře zajistit přenos trakční i brzdné síly na vozidlo – důsledek je nestabilní jízda soupravy. Ideální je aby „tahač“ i caravan byly ve vodorovné poloze – vyvážené díky správnému rozložení hmotnosti a to i z hlediska pravé a levé stravy pro zatížení náprav caravanu.
 • Před výjezdem zjistěte hmotnost celé soupravy a také obytného auta, ujistěte se, že nepřekračujete největší povolenou hmotnost jednotlivého vozidla, u soupravy i celkovou její hmotnost – musí tomu odpovídat i skupina řidičského oprávnění.

11. Dostatek paliva v nádrži a zásoba zdravého pití a jídla pro osádku

 

 • Pokud očekáváte na cestě kolony, rozhodně nespoléhejte na rezervu a mějte v autě vždy dostatek paliva, např. v záložním kanystru. Hustota čerpacích stanic je totiž v zahraničí nižší než v ČR a při popojíždění v koloně může palivo dojít velmi snadno. A to není situace, kterou na ucpaném úseku dálnice chcete zažít. Doporučuji tankovat vždy po spotřebování cca 60% objemu nádrže a mít v záloze ten plný kanystr min. 10 l.
 • Protože za teplého počasí a v kolonách je žíznivá a hladová i posádka, nezapomínejte doplňovat i zásobu lehkého jídla a nejlépe pitné vody, černá káva, silný černý čaj, nápoje s colou, sladké nápoje nejsou vhodné, stejně, jako některé džusy, které nezaženou žízeň. Pro děti mějte jídlo i nápoje podle jejich věku, také v dostatečném množství. Nespoléhejte, že si je zakoupíte na čerpacích stanicích.
 • Protože za teplého počasí a v kolonách je žíznivá a hladová i posádka, nezapomínejte doplňovat i zásobu lehkého jídla a nejlépe pitné vody, černá káva, silný černý čaj, nápoje s colou, sladké nápoje nejsou vhodné, stejně, jako některé džusy, které nezaženou žízeň. 
 • Pro děti mějte jídlo i nápoje podle jejich věku, také v dostatečném množství. Nespoléhejte, že si je zakoupíte na čerpacích stanicích.
 • Při vytvoření kolony a zastavení proudu vozidel, dodržujte pravidla chování se na dálnici (silnici) - vozidlo opouštějte jen na stranu k okraji vozovky až za svodidla, vozidlo zastavte ke kraji a tím vytvořte tzv. záchrannou uličku o šířce 3 metry pro sanitku, hasiče a další pomocná vozidla. Sledujte provoz, abyste mohli ihned odjet z místa při rozjíždění vozidel vepředu. Na oděv nasaďte výstražné vesty pro celou osádku.
 • Pokud jste poslední vozidlo kolony, rozsviťte výstražná světla, které můžete zhasnout po příjezdu alespoň 2 dalších vozidel do kolony.
 • Při zastavení v koloně si ponechte dostatečnou vzdálenost od vozdla vepředu, sledujte ze svého vozidla situaci za ním, abyste mohli reagovat na další přijíždějící vozidlo, které nebude schopno včas zastavit.
Zastavení v koloně na dálnici má svá pravidla
Před dojezdem posledního vozidla v koloně zastavte v dostatečné vzdálenosti a vytvořte uličku
Jak vytvořit záchranářskou uličku

Teorie záchranářské uličky

Záchranářská ulička prakticky
Praxe na dálnici při průjezdu sanitky - neznalost mnoha řidičů

Jeďte podle pravidel a dodržujte rychlostní limity! Ušetříte tak nejen své bodové konto a peněženku, ale především lidské životy! Možná i svůj!

Nesprávného jednání řidičů, osádek, rodičů s dětmi je na našich silnicích mnoho
Riskantní jednámí osádek vozidel v koloně
Riskování s vlastním životem
Nebezpečné počínání v koloně
Nahoru