Upravit stránku
Nesprávné použití bezpečnostních pásů pro děti - hrozí vážné zranění na krku dětí

Používání dětských autosedaček, jinak zádržného bezpečnostního systému je definováno zákonem a patří tak mezi základní povinnosti každého řidiče. Pravidla pro používání dětské sedačky a samotné přepravy dětí vymezuje zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.

Ze zákona vyplývá, že řidič motorového vozidla nesmí přepravovat v osobním a také v obytném autě, které není vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě mladší tří let, nebo dítě, které je menší než 150 cm na předním sedadle. Pokud je vozidlo vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, smí řidič přepravovat dítě, jehož tělesná váha nepřevyšuje 36kg a výška nepřevyšuje 150cm, pouze za použití dětské autosedačky. Při této přepravě musí být dítě umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům. Pokud je sedadlo vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo se jedná o typ airbagu, který byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy.

Řidič je dále povinen umístit a upevnit dětskou autosedačku na sedadle a dítě do autosedačky uložit podle podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky uvedených v návodu k použití této sedačky.

Výběr sedačky podle hmotnosti (váhy) a tělesné výšky dítěte

 Základním kritériem pro výběr je hmotnost, a do jisté míry i výška (délka těla) dítěte.
Proto jsou sedačky rozděleny do skupin  od 0 až III, které odpovídají určité váhové ale také výškové kategorii. Tyto kategorie doplňuje tzv. podsedák, zvyšující výšku plochy na sezení u sedadla pro umístění dětí. Orientačně jsou také uvedeny věkové hranice.

Pro jak velké děti se tedy autosedačky vyrábějí a jaký je mezi nimi rozdíl?

Sedačky se vyrábějí podle hmotnostních (váhových) skupin dětí i podle jejich tělesné výšky:

  • Skupina 0, 0+: váha 0 – 13 kg - určeno pro děti od narození do 1 roku.
  • Skupina I: váha 9 – 18 kg - určeno pro děti od 1 do 4 let.
  • Skupina II: váha 15 – 25 kg - určeno pro děti od 4 do 7 let.
  • Skupina III: váha 22 – 36 kg - určeno pro děti od 6 do 12 let a až do výšky 150 cm.
  • Podsedák: pro děti, které již odrostly a dosahují výšky nad 150 cm.

Nejmenší děti (kojenci) 

Skupina 0 a 0+, Hmotnost dětí 0 - 13 kg 

Kojenci musí být přepravováni v sedačce (skořepině), která umožňuje transport v pololeže. Upevňují se vždy v poloze proti směru jízdy.
Rozhodující předností je, že dítě je v případě kolize celým tělem v sedací skořepině přitlačeno a podepřeno.
Doporučujeme sedačku upevňovat vždy na zadní sedadlo automobilu.

Pozor – chcete-li sedačku s dítětem umístit na přední sedadlo v protisměru, tj. hlavičkou dopředu ve směru jízdy, nesmí být na tomto místě aktivní airbag. Nelze-li vypnout, nikdy tam sedačku neumisťujte. Aktivní airbag je pro dítě smrtelně nebezpečný!

V prvních 4 měsících cestujte s dítětem jen v naléhavých případech. Příliš dlouhý pobyt dítěte v ohnuté poloze může ohrozit zdravý vývoj dítěte.

Pokud dítě dosáhne maximum váhy pro skořepinu,  nebo když je vrchol hlavy dítěte vyšší než vrchol skořepiny, přemístěte dítě do nové autosedačky odpovídající aktuální hmotnosti dítěte.

Sedačka v protisměru na předním sedadle - bez aktivního airbagu
Umístění malého dítěte na předním sedadle v protisměru s VYPNUTÝM airbagem

Batolata až první rok mateřské školky

Skupina I 
9 – 18 kg  (cca 1 až 4,5 roku)

Tyto děti by již měly umět samy sedět, ale z počátku potřebují oporu do všech stran.
V této skupině je možnost volby mezi těmito systémy:
systém k upevnění proti směru jízdy – velmi vysoké ochranné působení při čelním nárazu
- systém se záchytným tělesem - dítě je chráněno při nejčastějších srážkách čelních a bočních. Fyzikální síly, které působí na dítě při nehodě, se rovnoměrně rozloží na celou zádovou oblast.
systém kalhotových šlí - v těchto sedačkách jsou děti upoutány k sezení upraveným popruhovým systémem. Sedačky tohoto typu jsou proto oblíbené, protože jsou pro děti skutečně pohodlné a nabízejí více klidových a spánkových poloh. U malých dětí vyšší riziko poranění krční páteře při nehodě.
tříbodový pásový systém – tato sedačka nemá vlastní popruhový systém. Dítě sedící v sedačce je zajištěno tříbodovým popruhem vozidla. Průběh popruhu lze přizpůsobit individuálně podle velikosti dítěte. U malých dětí do 13 kg jsou problémy s optimálním přizpůsobením pásů k postavě.
Zvláště výhodné je, že sedačka může být rychle a bez námahy přemístěna z jednoho vozidla do druhého.

Systém je potřeba zvolit podle aktuálního věku dítěte a provést správné upevnění sedačky na sedadlo automobilu a dítěte v sedačce. Tato se nesmí na sedadle vozidla v žádném směru pohybovat a musí být pevně na určeném místě. Jedině tak je dítě v bezpečí!

Skupina sedaček I. skupiny
Vyobrazení schémat druhů sedaček pro batolata
Spokojené dítě
Správné upevnění dítěte
Vhodný výběr sedačky
Správně zvolená sedačka - dítě má i boční opěrky pro hlavičku

Děti v mateřské školce a předškolního věku

Skupina II - 15 – 25 kg  (cca 3,5 – 6 let)       

 Pokud dítě odrostlo již ze sedačky skupiny I, máme možnost volby mezi dvěmi metodami zabezpečení:
zádržné systémy se zádržným tělesem - tato sedačka nemá vlastní popruhový systém. Dítě sedí na normálním sedadle, zádržné těleso je umístěno přes nohy dítěte a je buď připoutáno tříbodovým pásem nebo bederním pásem.
- zádržné systémy se zvýšeným sezením - z počátku v kombinaci se zádovou nebo spánkovou oporou.
Tyto systémy jsou určeny nejen pro skupinu II (15 – 25 kg), ale také skupinu III (22 – 36 kg). Mohou být tedy používány až do doby, kdy už dítě žádný speciální zádržný systém nepotřebuje. Tyto sedačky jsou  užívány ve spojení s tříbodovým pásem, kdy je poloha pásu vhodně upravena k postavě dítěte.

Největší děti

 Skupina III - 22 - 36 kg (od  6 let do výšky 150 cm)

 U této skupiny jsou děti a rodiče často nedbalí pokud se týká používání sedačky. Odolejte pokušení, že dítě už je velké a může být zajištěno systémem pro dospělé - jen bezpečnostními pásy.
Dětské sedačky je nutné používat až do tělesné výšky 150 cm. Je-li užíván jen pás pro dospělé bez dětské sedačky, je to pro dítě s menší výškou nebezpečné. Pás se může zaříznout do měkkých částí břicha nebo na krku dítěte a těžce ho zranit. Od váhy 25 kg přichází v úvahu jen jeden druh zádržného systému – podsedák.

Zvýšení výšky sedadla automobilu tzv. podsedákem, které je používáno spolu s tříbodovým bezpečnostním pásem příslušného sedadla vozidla. Vedení popruhu díky zvýšenému sedadlu je uvedeno do správné pozice a dítěti nehrozí žádná rizika poranění. Pás je veden tak, jako u dospělých - v oblasti pánve a přes klíční kost – nikoliv na krku. Zvýšené sedadlo zabrání mimo jiné i tomu, že dítě při nárazu nepodklouzne pod popruhem. Doporučuji pro dítě, poutané do sedačky, příp. podsedáku či do sedadla auta navléknout na bezpečnostní pás návleky, které zabraňují přímému kontaktu bezpečnostního pásu s relativně pevným a tvrdým okrajem s jemnou dětskou pokožkou a snižují tlak pásu na místě kontaktu s tělem, protože jsou širší a mají měkčí, pro dětskou pokožku příjemnější povrch.


Nejbezpečnější místo pro umístění autosedaček v osobním automobilu je střední sedadlo ve druhé řadě sedadel, ve třetí řadě sedadel je velké ohrožení při případném nárazu zezadu!

Možné provedení podsedáku - dítě je k sedadlu poutáno bezpečnostním pásem sedadla auta
Upevnění sedačky i dítěte na sedadlo bezpečnostním pásem
Umístění sedačky na sedadlo auta pomocí bezpečnostního pásu auta
Autosedačka - možné provedení s osvědčením
Sedačky musí být dodávány s atestem ze zkušebny

 

Užitečné rady pro používání autosedaček                                                                              

• Chraňte své dítě používáním správné dětské autosedačky, která poskytuje standardní zabezpečení a je vhodná pro váhu a výšku vašeho dítěte. 
• Když umísťujete dětskou sedačku do auta, vždy se řiďte přiloženým návodem. 
• Ujistěte se, že dětská sedačka je správně umístěna vždy, když ji chcete použít. Vždy si ponechte kopii návodu pro umístění autosedačky v autě. Pokud je sedačka správně připoutána, nedá se s ní téměř pohnout.
• Vždy se přesvědčte, že dítě je správně připoutané (popruhy těsně přiléhají k tělu, jen plochou dlaň lze protáhnout), že neproklouzne pod pásy a že pásy nevedou přes krk. Vyvarujte se silného navrstvení oblečení.
• Nikdy nevozte dítě bez správné sedačky, i když jedete na krátkou vzdálenost.
• Dávejte sami dobrý příklad tím, že používáte bezpečnostní pás.

 

Rady při nákupu

 • Při nákupu sedačku vyzkoušejte s dítětem a nechte si ji odborně předvést a ukázat, jak ji umístit do automobilu. Žádejte návod v češtině.

• Sedačka musí být pro dítě bezpečná i pohodlná a příjemná, její potah musí být běžně ošetřovatelný a jako celek musí být sedačka nehořlavá.

• Pokud kupujete sedačku z druhé ruky, ujistěte se, že její skořepina nevykazuje mechanické poškození, pásy a jejich zámek není narušen a že je plně funkční. Opět žádejte český návod k použití.

• Před nákupem autosedačky si ověřte, zda máte svoje vozidlo vybavené systémem ISOfix a příp. také systémem Top-Tether pro pevné ukotvení tělesa sedačky do příslušného místa automobilu na sedadlo.

 

 

Upevňovací systém ISOFIX - je mezinárodní standard (ISO 13216) ukotveni dětské autosedačky.

Jedná se o jednoduchý, ale bezpečný systém upevnění dětských sedaček do automobilů. Dnešní vozidla jsou tímto systémem vybavena standardně. Systém ISOfix se skládá ze dvou částí: rastrového třmenu, který je integrovaný přímo ve vozidle, a uchycovacího systému „rastrových ramen“ umístěných na sedačce. Díky propojení třmenů přímo s karoserií je uchycení sedačky velmi bezpečné.

Současné sedačky již mají systém ISOfix a Top-Tether. Druhý systém znamená uchycení sedačky do opěrného bodu za pomocí upínacího pásu, který vychází z horní části sedačky, proto v překladu „horní popruh“. Ten se následně uchycuje buď do podlahy za sedadlem vozidla, nebo do  zadní spodní části opěradla sedadla auta. U vozidel jiné kategorie, než  M1 (např. N), systém Top-Tether nebude použitelný z důvodu jiné konstrukce upevnění vozidlových sedadel.

Oba uvedené systémy výrazně zvyšují pevnost spojení dětské autosedačky a karoserií vozidla.

Pro ochranu dítěte doporučuji jít s dobou a pořídit dítěti tu nejnovější a nejmodernější autosedačku. Život vašeho dítěte určitě za to stojí a opatrnosti nikdy není dost, protože na silnicích všeobecně nepanuje právě kolegialita a profesionalita.

Tolik předpisy, fakta, doporučení a rady pro bezpečnost vaši a vašich dětí. Rozum do své bezpečnosti musíte vložit sami a to ten svůj. Ať vás všechny dovede ke správným závěrům a hlavně ve zdraví nakonec i domů.

Výjimky, kdy dítě nemusí být umístěno v autosedačce

Existují však i případy, kdy řidič vozidla není povinen přepravovat dítě v dětské autosedačce. Řidič nemusí pro přepravu dětí použít autosedačku v případech, kdy:

  • zdravotní stav dítěte neumožňuje použít zádržný bezpečnostní systém
  • je přepravním prostředkem vozidlo bezpečnostních sborů při plnění služebních povinností (vozidla policie, hasičského záchranného sboru, zdravotnické záchranné služby, či Horské služby)
  • se přepravují děti ve vozidlech zabezpečujících svoz a rozvoz dětí do mateřských a základních škol nebo jejich přeprava na sportovní, kulturní nebo společenské akce za podmínky omezení rychlosti daného vozidla na maximálně 70 km/h

Autosedačka se nemusí používat ani tehdy, kdy použijeme k přepravě vozidlo taxislužby. Dítě však nesmí být přepravováno na předním sedadle vedle řidiče a při jízdě musí být připoutáno bezpečnostním pásem.

 

Pokuty při porušení zákona o autosedačkách

V případě, že řidič poruší povinnost použit dětskou autosedačku při přepravě dětí, tak jak je uvedeno v §6 zákona č. 361/2000 Sb. hrozí mu připsání 4 bodů, bloková pokuta až do 2000 Kč nebo pokuta ve správním řízení 1500 až 2500 Kč.

 

Detail upevňovacího systému ISOFIX
Upevňovací systém ISOFIX
Kotevní místa na sedadle auta
Místa upevnění sedačky s ISOFIX-em
Nahoru