Upravit stránku
Informační tabule s nejvyššími povolenými rychlostmi v ČR, umístěná na českých hranicích
Informační tabule s nejvyššími povolenými rychlostmi v ČR, umístěná na českých hranicích

Povolená rychlost pro obytná vozidla kategorie M1 o hmotnosti do i nad 3500 kg v ČR a v ostatních státech EU

 

 Ministerstvo dopravy  ČR po prověření předmětné žádosti o sdělení údajů o povolené rychlosti pro obytná vozidla kategorie M1 o hmotnosti do i nad 3500 kg v ČR a v ostatních státech EU na základě stanovisek a podkladů věcně příslušných odborů poskytuje následující informace přímo k jednotlivým částem žádosti:

 

1) Povolené maximální rychlosti na dálnicích a ostatních komunikacích v ČR pro obytná vozidla kategorie M1 o hmotnosti do 3500 kg a nad 3500 kg

 

Dle ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km/h; na silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 110 km/h a na dálnici rychlostí nejvýše 130 km/h. Řidič jiného motorového vozidla (tj. s hmotností nad 3 500 kg) smí jet rychlostí nejvýše 80 km/h. Dle ustanovení § 18 odst. 4 stejného zákona smí jet řidič v obci rychlostí nejvýše 50 km/h, a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, nejvýše 80 km/h.

 

2) Povolené maximální rychlosti na dálnicích a ostatních komunikacích v ostatních státech EU pro obytná vozidla kategorie M1 o hmotnosti do 3500 kg a nad 3500 kg

 

Ministerstvo dopravy nemá informace o maximálních rychlostech v ostatních zemích EU a ani nemá povinnost je mít.  S takovými dotazy je třeba se obrátit přímo na jednotlivé státy prostřednictvím např. příslušných velvyslanectví, některá mají tyto informace na webových stránkách, nebo je možné čerpat z webu zájmových sdružení, která se snaží obstarávat údaje pro své členy, např. z ÚAMK: http://www.uamk.cz/informace/mezinarodni-turisticke-informace  

 

- Uvažuje se v dohledné době cca 1-2 roky se změnou úhrady poplatku za užívání zpoplatněných komunikací pro obytná vozidla kategorie M1 s hmotností nad 3500 kg? (Např. jako v Maďarsku)

O změně úhrady poplatku se neuvažuje.

 

- Uvažuje se v dohledné době cca 1-2 roky se zřízením samostatné kategorie pro obytná vozidla. Tato vozidla nejsou ani osobní, ale ani nákladní.“

Kategorizaci vozidel nelze řešit na národních úrovních, kategorizace vozidel je řešena na úrovni legislativy EU a v současné době obytná vozidla jsou jednoznačně zařazena do kategorie M1 a o změně se v dohledné době neuvažuje.

 

Poznámka (není součástí textu MD):

Na webové stránce www.os-oscar.cz v sekci "Rady - zkušenosti jsou uvedeny informace k tématice nejvyšších povolených rychlostí pro obytná vozidla - caravany, obytné automobily do 3,5 t i nad 3,5 t pro ČR i ostatní země (státy) Evropy.

 

Nahoru