Upravit stránku
Nejvyšší povolené rychlosti v ČR
Nejvyšší povolené rychlosti v ČR
Povolené rychlosti v Belgii - Vlámsko - Walonsko
Povolené rychlosti v Belgii - Vlámsko - Walonsko
Povolené rychlosti Nizozemí
Povolené rychlosti Nizozemí
Dopravní značka B 26 ruší všechny příkazy
Dopravní značka B 26 ruší všechny příkazy

Nejvyšší povolená rychlost jízdy na pozemních komunikacích pro obytná vozidla (OV)

 

Při jízdě po silnicích všeho druhu platí vždy jistá omezení, vyplývající z konkrétních podmínek, daných místem, vnějšími podmínkami, druhem a stavem vozidla, úrovní řidičských dovedností a znalostí řidiče, jeho psychické a fyzické schopnosti řídit vozidlo, výbavou vozidla, která usnadňuje řidiči jeho práci, vč. jízdních asistentů apod. 

 

Hlavním „omezovačem“ rychlosti jízdy je největší povolená rychlost OV podle technického průkazu (velkého). Tuto nesmíte za žádných okolností překročit, protože je to také tzv. nejvyšší konstrukční rychlost, vyplývající z pevnosti a spolehlivosti jednotlivých komponentů vozidla a jejich konstrukční schopnosti přenášet síly ve vozidle i na komunikaci. Jejím překročením hrozí destrukce vozidla se vším, co z toho plyne, vč. havárie.

 

Druhým omezujícím faktorem z hlediska rychlosti jízdy jsou nejvyšší povolené rychlosti jízdy na pozemních komunikacích, které má každá země jiné. V ČR je to v obci 50 km/h, mimo obec 90 km/h, na rychlostních silnicích 110 km/h a dálnicích 130 km/h.

 

V jiných zemích vždy při překročení hranic na komunikaci je informační tabule s jednotlivými rychlostmi – obec, mimo obec a na dálnici. Tyto údaje je potřeba si zapamatovat, lépe napsat při vjezdu do země, někdo v osádce, kromě řidiče jistě zvládá psaní. Pomocníkem může být i autokamera a navigace.

 

Třetím omezovačem jsou dopravní značky, určující nejvyšší povolenou rychlost jízdy na určitém úseku pozemní komunikace. Je nutno vědět, že značkou upravená rychlost jízdy v určitém úseku musí být také ukončena značkou, která ruší nařízenou rychlost v úseku, za ní již žádné snížení neplatí je to modifikace značky č. B26. Z PSP jistě víte, že stejnou vlastnost a moc mají křižovatky, které ruší příkazy, pokud má příkaz platit i za křižovatkou, musí se značka za křižovatkou opakovat. Rychlost ruší také např. i DZ „Konec obce“.

 

Čtvrtým a důležitým omezením rychlosti je povinnost řidiče, přizpůsobit rychlost jízdy podmínkám provozu na komunikaci, viditelnosti, hustotě provozu, stavu komunikace, ostatním účastníkům provozu a v neposlední řadě i stavu vozidla, schopnostem řidiče, jeho stavu atd., vše je uvedeno v zákoně o provozu na pozemních komunikacích, známé to 361.  Pro klid na silnici si tuto literaturu zopakujte alespoň jednou za rok, před nejdůležitějším výjezdem rodiny!

 

Svoji okamžitou rychlost jízdy si zkontrolujte na tachometru, příp. na kameře či navigaci, které mohou mít zapnuto upozornění na překročení nastavené nejvyšší povolené rychlosti 

 

  • Sledujte dopravní značky stanovící rychlost jízdy a upravte režim jízdy podle nich. Sledujte také ukončení úseku s upravenou rychlostí a na ukončení reagujte úpravou své rychlosti
  • Pokud jedete v zastavěné oblasti, obvykle tam platí rychlost 50 km/h, může tam být však i jiná, podle charakteru místa, nespěchejte - v obcích je dost nástrah na řidiče, kterým musíte úspěšně čelit - děti, chodci, další auta apod.
  • Rychlostní limity v dané zemi (viz tabulky dále) udávají maximální rychlost. V mnoha situacích je ale jízda nejvyšší povolenou rychlostí nebezpečná, přizpůsobte proto rychlost aktuální situaci na vozovce a jejímu okolí (počasí, denní doba, mokro, mlha, snížená viditelnost, hustota provozu, stav pneumatik, sjízdnost apod.).
  • Důležité je také dodržování vzdálenosti od vozidla, jedoucího vpředu, při velké rychlosti jízdy a malé vzdálenosti je nebezpečí nedobrzdění a střet s vozidlem, což sebou nese velké problémy a výdaje.
  • Velmi nebezpečné jsou děti u silnice, jejich pohled na jedoucí vozidla je jiný, než u dospělých osob a navíc nemají dostatek zkušeností k odhadu rychlosti jízdy vozidel. Proto mohou často vběhnout nečekaně do vozovky.
  • Velmi pozorný a předvídavý musí být řidič při přibližování se k přechodu pro chodce, hlavně na vozovce o více pruzích, kdy musí sledovat všechny jízdní pruhy, na kterých se mohou chodci pohybovat a přitom musí reagovat i na jednání jednotlivých řidičů v místě přechodu.
  • Nedejte se vyprovokovat k neuváženému jednání od ostatních řidičů, kteří např. nedodržují bezpečnou vzdálenost. Neoplácejte stejnou mincí a pokud můžete, natočte chování řidiče a předejte informaci k řešení policii vč. informací o řidiči a vozidlu, které porušilo předpisy. Využijte k tomu např. poučeného spolujezdce a jeho fotoaparát např. v mobilním telefonu.
  • Vždy se soustřeďte na jízdu, nepoužívejte mobilní telefon za jízdy, pro provedení jakéhokoliv úkonu, který by vyžadoval vaši pozornost mimo ovládání vozidla, raději vozidlo zastavte na vhodném místě a po jeho provedení pokračujte v jízdě, příp. požádejte o jeho provedení spolujezdce. Ve Francii se stíhá i pouhé zapnutí telefonu za jízdy v kabině vozidla.
  • Na každou cestu, zejména do zahraničí, nebo do vám neznámé krajiny, se dobře připravte, vč. itineráře. Vybavte vozidlo navigací a autokamerou, které jsou vítaným POMOCNÍKEM řidiče k docílení bezpečné jízdy, řidič se však navigaci nesmí úplně svěřit, ale její pokyny je nutno ověřovat na mapě navigátorem - spolujezdcem/kyní.  Kvalitní příprava na cestu a dostatek času je zklidňujícím faktorem a cestování bude bezpečnější, pohodovější a klidnější.
  • Pokud dojde za jízdy ke zpoždění vlivem různých důvodů, oznamte do cíle své zpoždění a pokračujte v jízdě klidně dále - je lepší přijet do cíle později, než vůbec.

Dodržujte zásady tzv. DEFENZIVNÍ JÍZDY, která je základem pro bezpečnou jízdu a pro dosažení cíle i pro šťastný návrat domů. Zásady nejsou návodem na pomalou a bázlivou jízdu, jsou uvedeny v sekci „Rady a zkušenosti“ na webu www.os-oscar.cz, a jsou návodem na bezpečnou jízdu s využitím všech možností řidiče, vozidla, osádky a podmínek provozu za konkrétní situace na vozovce!

 

Pospíchejte pomalu!   Již učitel národů Jan Ámos Komenský prohlásil

 

„Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest“.

 

Budete mít za to na silnici ZELENOU!

Legenda k nejvyšším povoleným rychlostem jízdních souprav s caravany v zemích Evropy
Legenda k nejvyšším povoleným rychlostem jízdních souprav s caravany v zemích Evropy
Povolené a doporučené rychlosti v NSR
Povolené a doporučené rychlosti v NSR
Nejvyšší povolené rychlosti jízdních souprav s caravanem v zemích Evropy
Nejvyšší povolené rychlosti jízdních souprav s caravanem v zemích Evropy
Nejvyšší povolené rychlosti pro OA do 3,5 t v zemích Evropy
Nejvyšší povolené rychlosti pro OA nad 3,5 t v zemích Evropy
Legenda k údajům o nejvyšších povolených rychlostech pro OA s hmotností do 3,5 t v zemích Evropy
Legenda k údajům o nejvyšších povolených rychlostech pro OA s hmotností do 3,5 t v zemích Evropy
Povolené rychlosti v Rakousku
Povolené rychlosti v Rakousku
Povolené rychlosti ve Španělsku
Povolené rychlosti ve Španělsku
Legenda k údajům o nejvyšších povolených rychlostech pro OA s hmotností nad 3,5 t v zemích Evropy
Legenda k údajům o nejvyšších povolených rychlostech pro OA s hmotností nad 3,5 t v zemích Evropy
Povolené rychlosti ve Švýcarsku
Povolené rychlosti ve Švýcarsku
Povolené rychlosti ve Švédsku
Povolené rychlosti ve Švédsku

Na závěr malá zkouška znalosti "rychlostních" dopravních značek -      ověřte si, co znamenají dopravní značky ve vedlejších boxech?

Pokud to nevíte, zopakujte si pravidla silničního provozu  - pro svoji bezpečnost na silnici!

Nejvyšší povolené rychlosti pro OA s hmotností nad 3,5 t v zemích Evropy

 

Nejvyšší povolené rychlosti pro OA s hmotností nad 3,5 t v zemích Evropy
Nahoru