Upravit stránku
Zákaz jízdy v jízdním pruhu pro uvedená vozidla
Zákaz jízdy v jízdním pruhu pro uvedená vozidla

Autoři tohoto návrhu - poslanci PSP uznali, že návrh byl připraven narychlo, bez vazby na jiná ustanovení platného zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho přijetím by došlo k výraznému omezení jízdy jiných vozidel.

Proto při druhém čtení v PSP v červnu t.r. bude plénu doporučeno návrh nepřijímat  a v červenci až září t.r. při třetím čtení bude přijetí návrhu změny zamítnuto a celá vzniklá situace bude řešena především proměnným dopravním značením na složitých úsecích příslušných komunikací, zejména na Vysočině - oblast větrný Jeníkov - Humpolec.

Celou situaci na základě této informace ještě projednám s novým ministrem dopravy, JUDr. Vladimírem Kremlíkem, aby konečný názor MD ČR byl totožný se závěrem rozpravy v PSP.

Předpokládám, že s ministerstvem dopravy budu moci projednat i úpravu zásad platby mýtného pro obytné automobily s největší povolenou hmotností nad 3 500 kg a po jednání Vás budu informovat o jeho výsledku.

Tohoto úspěchu při jednání o předmětném návrhu se podařilo dosáhnout zveřejněním stanoviska sdružení OSCAR ještě před jednáním vlády o věci díky tomu, že toto stanovisko bylo zveřejněno a citováno ve všech TV, mediálních agenturách, rozhlase, a také na internetových zpravodajských serverech.

Vláda přijala neutrální stanovisko a odkázala rozhodnutí o návrhu poslancům  PSP, které se ve sněmovně následně vyvíjelo podle výše uvedeného.

Ke stanovisku sdružení OSCAR se po projednání s jejich představiteli připojili i oba autokluby (AČR a ÚAMK) a Federace campingu a caravaningu ČR. Naopak, ke stanovisku se nepřipojila nově vzniklá Asociace kempování a karavaningu pí Kláry Hájek Velínské a p. Jana Bordovského.

Shodné stanovisko  se sdružením OSCAR zaujala Hospodářská komora ČR, Asociace autoškol ČR a sdružení dopravců ČESMAD.

Pro případ, že by bylo přijetí návrhu PSP podpořeno, mělo sdružení OSCAR připraven otevřený dopis všem poslancům PSP s uvedením důvodů a případných následků jeho přijetí, včetně uvedení návrhu řešení situace na dálnicích, který nakonec přispěl k předpokládanému odvolání návrhu jako celku.

Z výsledku jednání je zřejmé, že aktivita sdružení OSCAR a dalších spolupracujících organizací přinesla požadovaný výsledek a zástupce sdružení OSCAR bude aktivně spolupracovat na dořešení problematiky se státními orgány.
Nahoru