Upravit stránku
Základní členění úvodní stránky webu
Zobrazení hlavních přístupů k obsahu stránek

Novinky zůstávají a pod názvem Aktuální info budou přinášet informace o nejnovějších událostech v oblasti, majících vztah ke sdružení a také např. i o změnách věcně příslušných předpisů u nás i v zahraničí.
Úplně nová stránka „Rady a zkušenosti“ bude asi nejnavštěvovanější od caravanistů, kteří se zde dozví mnoho informací, umožňujících racionální řešení situací, nastalých při užívání OV a jejich provozu, úpravách, využívání, krátce řečeno, jak a co dělat, když...

Úvodní stránka je koncipována jako první poskytovatel informací o sdružení a jeho činnosti vč. měnících se bannerů, s aktuálními informacemi k současnosti i nejbližší budoucnosti.

Na horní liště úvodní stránky je přímý přístup na stránku „O sdružení“, kde je uvedeno zaměření a cíle činnosti sdružení. Nově jsou zde přidány značky obytných vozidel (OV), která jsou v nabídce u jednotlivých členů a umožní získat informaci o tom, kde lze jednotlivá OV podle výrobce najít.

Další stránkou je „Caravaning“ - tady naleznete informace, převážně týkající se hlavních výstavních akcí v oblasti campingu a caravaningu (C & C), zejména výstav OV, kde bude jako každoročně hlavní událostí domácí mezinárodní veletrh CARAVANING Brno 2018 v již 16. ročníku. Pro rok 2018 je zde i kalendář mezinárodních výstav C & C.

V části „Technika – ekonomika“ budeme zveřejňovat informace a vyhodnocení trendů vývoje caravaningu a také technicko – ekonomické výsledky trhu (výroby a prodejů) OV za uplynulý rok v ČR, Evropě a ve světě. Najdete zde i prognózu vývoje v dalším období. Protože prodeje OV v Česku meziročně za poslední období rostou, roste i podíl ČR na evropském trhu a nyní dosahuje výše 1,1%.

Stránka „Galerie“ je určena v návaznosti na „Caravaning“ pro zveřejnění obrázků z atmosféry na výstavách OV, kde např. brněnská výstava patří k těm, které mají od svého vzniku stoupající účast jak vystavovatelů i návštěvníků a je ve střední Evropě největší, s velmi pozitivním  hodnocením představitelů výrobců OV, kteří na výstavě každoročně sledují úroveň expozicí „svých“ prodejců.

Stránky  „Odkazy“ a „Kontakty“ jsou určeny na rychlé zjištění subjektů, se kterými sdružení spolupracuje a jedná, např. pro organizaci výstavy a jednání se státními orgány, které jsou věcně důležité.

Nahoru