Upravit stránku

Co je pro vás lepší?

Technické vybavení obytných přívěsů i obytných automobilů (obytných vozidel) je téměř shodné a v obou lze nalézt rovnocenný klidný pobyt. Avšak jednoznačná odpověď na úvodní otázku není tak úplně jednoduchá.

Nejprve si musí každý zájemce ujasnit, k jakému účelu bude obytné vozidlo používat, k cestování nebo převážně k pobytu na místě. Někdo bude preferovat dlouhodobý pobyt na jednom místě, u moře v Chorvatsku, Itálii či kdekoli jinde, jiný raději cestuje a poznává dosud neznámé kraje doma nebo v zahraničí. Pro pobyt na místě je samozřejmě lépe zvolit variantu obytného přívěsu, naopak pro časté cestování obytný automobil. Vše má své přednosti ale i nedostatky.

Problematickými jsou i finanční prostředky, které budete muset vynaložit. Nový obytný automobil nepořídíte za méně než 1,2 mil. Kč, za nový obytný přívěs zaplatíte od 350 000 Kč podle velikosti a vybavení. Platí přibližná cenová zásada, že za 1 bm obytné délky zaplatíte cca 100 000 Kč. V obou případech můžete ušetřit nákupem starších, již používaných vozidel. Starší továrně vyrobené obytné

automobily lze koupit již od 700 000 Kč, obytné přívěsy již od 150 000 Kč. Ale pozor při výběru těchto obytných vozidel – je nutno prověřit jejich skutečný stav. I v této oblasti jsou poctiví i nepoctiví prodejci!

Obytné automobily jsou určeny pro poznávací účely, jsou rychlejší při cestování a vhodnější pro parkování při zastávkách a v obcích v rámci jejich návštěv. Před výjezdem obytného automobilu je nutno pro zajištění bezpečnosti osob trvanlivost vybavení uložit vše na své místo a opustit své stanoviště v kempu. Rozhodující je také skutečnost, že v obytném prostoru lze přepravovat pouze omezený počet osob. Pozor ale při zastávkách - pokud vysunete schůdky, tak podle policie již campujete a to se na některých místech nesmí a za tento přestupek se platí i pokuty.

Hlavní výhody obytného automobilu

Výhodou obytného automobilu je zejména možnost rychlejšího cestování a lepší manévrovací schopnosti, zejména při předjíždění, brzdění, couvání a parkování. Obytný prostor lze využívat i za jízdy, cestující musí používat za jízdy bezpečnostní pásy. Počet přepravovaných osob je tak limitován počtem sedadel obytné nástavby, vybavených bezpečnostními pásy. Obytný automobil umožňuje pobyt i mimo autokempy, ve volné přírodě (pokud je to v daném místě povoleno předpisy). Je soběstačný v dodávce energie po dobu, danou kapacitou jeho vlastních baterií, příp. systému jejich dobíjení na místě např. solárním systémem nebo jiným zdrojem elektrické energie.

Jízdní vlastnosti obytného automobilu umožňují zdolávat větší převýšení při jízdách v horském terénu. Vozidlo se může používat i k výjezdům v zimním období, protože současná auta jsou na zimní camping upravena, nejlépe se zimní předsíňkou.

Využívání automobilu k podnikatelské činnosti vede ke snížení nákladů s možností odpočtu DPH.

Přínosem je možnost využít tažné zařízení k dopravě přívěsů, motorových člunů a lodí. Automobil také umožňuje přepravu jízdních kol a skútrů ve vlastním úložném prostoru, tzv. „garáži“. U luxusních aut je v „garáži“ místo i pro malý osobní automobil k výjezdům na místě pobytu.

U vozidel do celkové hmotnosti 3500 kg postačuje k řízení řidičské oprávnění skupiny „B“ a rychlost není omezena na 80 km/h. S ŘO sk. B s rozšířením „B96“ lze řídit obytný automobil s přívěsem s celkovou hmotností soupravy do 4.250 kg.

Nevýhody obytného automobilu

Hlavní nevýhodou obytného automobilu je mnohem vyšší pořizovací cena oproti přívěsu (200 - 500%). Patří sem také vyšší provozní náklady a náklady na údržbu, pojištění a dálniční poplatky. Dálniční poplatky jsou výrazně vyšší u vozidel s celkovou hmotností nad 3500 kg (formou elektronického mýtného). Také rychlost obytných automobilů v kategorii přes 3500 kg je omezena na 80 km/hod. Při jízdě je třeba počítat s větší hlučností než je tomu u osobního automobilu.

Při pobytu v kempu se projeví značná závislost na jiném druhu přepravy, pokud chcete vyjet na výlet či nákup. Pokud si ale s sebou vezete malé dopravní prostředky (kola, skútry, mopedy), pak tato nutnost odpadá. K použití těchto prostředků musíte zvážit plánované vzdálenosti, počasí, vhodnou ústroj apod.  A když vyjedete za svým cílem mimo autocamp, vystavujete se možnému obsazení našeho stanoviště někým jiným, nemáte-li svoje místo řádně u provozovatele zajištěno. Podstatnou nevýhodou je také potřeba před každým výjezdem všechny věci a vybavení obytného automobilu uložit do „transportní“ pozice a na určené místo, takže pokud budete chtít často s autem jezdit, budete pořád jen balit a vybalovat. U obytného přívěsu toto úsilí není potřebné, protože zůstává po dobu pobytu na jednom místě a jen se uzavře před odjezdem na výlet, kam pak vyrazíte s odpojeným tažným vozidlem.

Problémem u obytného auta je také splnění podmínky dodržení hranice největší povolené hmotnosti vozidla, tj. úplného využití tzv. povolené doložnosti vozidla. Jde o to, jaké vybavení je dodatečně do vozidla doplněno a namontováno, např. televize, satelit, kuchyňské vybavení, klimatizace, přístřešek, zvětšená palivová nádrž a nádrž na vodu apod. Toto dovybavování obytného auta musíte dělat uvážlivě a s katalogem v ruce, protože doložnost má omezené hranice. Při jejich překročení (zjistí policie zvážením vozidla na cestě) hrozí v některých zemích i zabavení vozidla, vyloučení z jízdy, velká pokuta a v případě nehody i vězení pro řidiče. Co potom s volnem? To se změní na velké problémy, a pokud se to stane za hranicemi, je to ještě horší! Uvažujte proto pečlivě!

Obytný automobil vychází konstrukčně svojí kompaktní stavbou obytné nástavby. Důsledkem je menší obytný prostor a následně i poněkud menší komfort ve vnitřním prostoru ve srovnání s přívěsem. Tento problém je řešitelný u některých dražších obytných automobilů tím, že se bočně vysunuje část boční stěny, převážně u obytné části interiéru a tím se zvýší vnitřní prostor. Na jízdu se opět boční stěny vrátí do původní polohy a tím příprava vozidel na jízdu trvá přiměřeně déle. Konstrukce těchto stěn je náročnější na pevnost, těsnost a také hmotnost.

Obytné přívěsy jsou úspornější nižšími pořizovacími náklady i náklady na provoz s relativně nižší spotřebou pohonných hmot tažného vozidla. Předností je také vyšší pohodlí při pobytu, protože k vyjížďkám do okolí používáte tažné vozidlo a v obytném prostoru nemusíte výrazněji zajišťovat a uklízet používané předměty a vybavení. Jízda s přívěsem je ale náročnější nejen na techniku řízení, ale i na technické parametry tažného vozidla, vzájemná spojitelnost těchto vozidel je dána věcně příslušným předpisem (aktuálně vyhláškou MD ČR 341 /2002 §14).

Důležité také je, že za jízdy nelze v obytném přívěsu přepravovat osoby. Pozor ale při zastávkách - pokud přistavíte nebo vysunete schůdky u vstupních dveří, spustíte opěrné nožky, tak podle policie již campujete a to se na některých místech nesmí a za tento přestupek se platí i pokuty. Pokud se tak nestane, máte jen přestávku za jízdy a ta může trvat i 10 hodin, musíte však být přítomni u vozidel a tažný automobil nesmí být odpojen od přívěsu.

Výhody obytného přívěsu

     Velkou výhodou přívěsu je nižší pořizovací cena i jeho provozní náklady a údržba. Nižší jsou také náklady na pojištění a dálniční poplatky. Výhodou je prostornější a pohodlnější interiér, možnost využití pro více osob. Délka přívěsu může být až 9 metrů, což představuje až 20 m2 obytné plochy svého rekreačního bydlení. Obytný prostor je možné rozšířit zřízením stanové předsíně a dalších doplňků, které zpříjemní pobyt.

Důležité je, že tažné vozidlo je uživatelům obytného přívěsu stále k dispozici a to jak při táboření, tak i po návratu domů.

Není výjimkou, že obytný přívěs jeho majitel zaparkuje v oblíbené lokalitě na celou sezonu a postupně se v něm střídá celá rodina, popřípadě i známí a kamarádi. To přináší ekonomický efekt, zejména ušetřením nákladů na dopravu přívěsu tam a zpět. Platí to nejen v létě, ale i v zimě, kdy stačí vozidlo doplnit zimním vybavením a připravit na provoz v zimním období před jeho začátkem. Výhodou je také možnost rozdělit vybavení, potřebné na cestu, do dvou vozidel a tím splnit podmínku povolené doložnosti u obou vozidel – tažného i obytného.

Využití obytného přívěsu jako pojízdného pracoviště, kanceláře či prezentačního prostoru na výstavách či veletrzích mezi podnikateli také není nic mimořádného a je to zhodnocení vlastnictví vozidla.

Nevýhody obytného přívěsu

Nevýhodou jsou nižší přepravní povolené rychlostní limity (většinou 80 km/hod.), i když v ČR novela umožňuje při splnění technických podmínek rychlost 100 km/hod.  Při jízdě se soupravou je třeba počítat s výrazně vyšší spotřebou pohonných hmot (o 25 - 50%).

Jízda se soupravou je náročnější na dovednosti řidiče. Při jízdě se musí plně respektovat zvláštnosti jízdy se soupravou. V opačném případě hrozí nebezpečí havárie se všemi, i vážnými důsledky. Tažné vozidlo je spojeno s přívěsem kulovým kloubem se všemi stupni volnosti. Znamená to, že velmi výrazně je nutno respektovat fyzikální zákony, platné pro toto spojení vozidel. Délka soupravy (možná až 15 m vyžaduje zejména při předjíždění, zatáčení, couvání opravdu velkou pozornost.  Podcenění bočního větru dokázalo již nejednomu řidiči způsobit horkou chvilku. Řidič musí předpokládat, že rozměry soupravy mu mohou způsobit potíže při výběru parkovacího místa, ale i při zájezdu na místo v autokempu.

Při výběru velikosti obytného přívěsu musí být limitující technické parametry tažného automobilu. Především údaj o povolené hmotnosti taženého přívěsu, výkonu motoru a točivém momentu.

Protože za jízdy v obytném přívěsu nelze přepravovat osoby, je počet uživatelů přívěsu dán počtem míst, na kterých je povoleno v tažném vozidle přepravovat osoby. Stejně, jako u obytného automobilu je potřeba sledovat hmotnost vozidla a celé soupravy. Tento údaj také určuje, jaký druh řidičského oprávnění musí vlastnit řidič tažného vozidla. Za určitých podmínek může mít souprava až 4.250 kg a postačuje k tomu ŘO sk. B s rozšířením „B96“.

Respektovat je nutno i šířku přívěsu (až 2,5 m), zejména při průjezdech zúženými místy, při vjezdu na stanoviště při táboření, za jízdy terénem v úvozových cestách, v některých zemích výběrčími stanovišti na dálnicích, při odjíždění ze stanoviště k čerpání PH apod., protož při ostrém zatočení vybočuje záď přívěsu.

Do jisté míry je také omezena schopnost přepravovat větší počet jízdních kol nebo současné dopravy kol, mopedu či skútru. Za obytný přívěs také nelze připojit další přívěs.

Toto jsou hlavní náměty k přemýšlení a rozhodnutí předtím, než si vyberete to „svoje“ obytné vozidlo. Rozmyslete si dobře, co si hodláte pořídit, protože vyměnit jedno vozidlo za druhé není jednoduché. Je vhodné, si na zkoušku vypůjčit obytný automobil i přívěs a pobýt v jednom i druhém vozidle alespoň týden. Jinak nezískáte dostatek informací, které vám pomohou s rozhodnutím. Výhodná je i návštěva výstavy obytných vozidel, u nás zejména na podzim je to CARAVANING Brno, letos již 16. ročník, kde jsou vystaveny poslední modely všech druhů od více než 90% všech výrobců obytných vozidel.   

Nahoru