Upravit stránku

Přes toto uvolnění však stále platí určitá opatření k zamezení přenosu nákazy koronavirem COVID- 19 mezi personálem a návštěvníky či zákazníky v prostředí obchodního prostoru a servisních míst, která je nutno přísně dodržovat i nadále.

Zaměstnanci používají osobní ochranné pomůcky, jako jsou roušky a rukavice, a dodržují pravidla dostatečného osobního odstupu. Týká se to jak techniků na příjmu, kteří přicházejí do přímého kontaktu se zákazníky, tak mechaniků v servisním prostoru.

Rovněž zákazníci a návštěvníci prezentačních i servisních prostorů musí používat osobní ochranné pomůcky - obličejové roušky a rukavice (i jednorázové) při jednáních mezi pracovníky i návštěvníky a zákazníky, zdržujícími se v prostoru showroomu i servisu.

Současně musí být dodržován i bezpečnostní odstup mezi jednotlivými osobami, který činí min. 2 metry.

Současně je doporučeno regulovat množství osob, vstupujících do jednotlivých prostorů tak, aby tuto bezpečnou vzdálenost byl možno dodržovat.

Před zahájením i po ukončení předvádění vozidla i servisních prací musí být provedena desinfekce dotykových povrchů včetně vnitřního prostoru předváděného vozidla.

Pro případné řešení problémů s dodržováním výše uvedených pravidel je potřeba se obrátit na místní (městskou), příp. českou policii, která pomůže s nastolením pořádku.

Předpokladem splnění cíle u pracovníků provozovny i návštěvníků je však plná tolerance a vstřícnost při vzájemném kontaktu a jednání, které vedou k vzájemnému úspěchu.

Nahoru