Upravit stránku
Zapnutý bezpečnostní pás chrání osádku vozidla před zraněním i při nehodě
Použijete-li správně bezpečnostní pás vystoupíte z auta i po čelním nárazu
Bezpečnostní pásy - důležitý prvek jistoty

Česká republika akceptovala výzvu Evropské unie – snížit počet mrtvých na silnicích na polovinu. Aby na českých dálnicích a silnicích zbytečně neumírali lidé, o to musí usilovat především řidiči sami svým plněním ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích. K bezpečnosti musí přispět i vláda a Parlament tím, že připraví pro bezpečný provoz podmínky, zejména kvalitní legislativou, jejíž dodržování účastníky provozu bude možno účinně státními orgány, zejména policií, kontrolovat a vynucovat.

Přímý vliv na bezpečnost provozu má i stav komunikací – v této oblasti má vláda i regionální orgány velké dluhy, protože naše dálnice i silnice jsou více tankodromy, než perfektními spojnicemi jednotlivých míst v ČR, navíc se dálnice používají vzhledem k jejich technickému stavu za vysoké poplatky. O to více je potřeba, aby řidiči dbali na bezpečnost svoji, osádky i ostatních na komunikacích a dodržovali zákonné povinosti.  

Ustanovení zákona totiž nejsou samoúčelná, bezpečnostní pásy zachránily více než milion lidí a významně klesl i počet těžkých úrazů. Varující jsou výsledky statistik - při nehodách umírá na předních sedadlech nepřipoutaný člověk 6x a v obci dokonce 8x častěji než připoutaný.

 

Na zadních sedadlech pak umírá 71 % nepřipoutaných cestujících -  pro ilustraci - ze 4 jsou mrtví 3.

 

Vyberte si proto, do které skupiny chcete patřit a podle toho se poutejte na předních sedadlech a také na těch zadních. Živí zůstanete jen po připoutání, jinak si vozte ve vozidle i parte.

Řidič je povinen připoutat se za jízdy bezpečnostním pásem na sedadle, které je povinně vybaveno bezpečnostním pásem a odpovídá za připoutání nezletilých osob ve vozidle.

Podle rozhodnutí ústavního soudu řidič vozidla již není odpovědný za nepřipoutání dospělého spolujezdce za jízdy vozidlem se sedadly, vybavenými bezpečnostními pásy. Řidičům však doporučuji, aby upozornili své dospělé spolujezdce na povinnost připoutat se, pokud nejsou ze zákonných důvodů od připoutání osvobozeni. Tímto upozorněním ze sebe sejme odpovědnost za následky nepřipoutání zletilého spolucestujícího.

 

Připoutání a nastavení pásu  je nutno provést ještě před odjezdem, za klidu vozidla. Za jízdy tímto úkonem řidič ztrácí kontrolu nad okolním děním a není schopen plně se soustředit na řízení vozidla.

Testovací čelní náraz za 5 hvězdiček
Test čelního nárazu - výsledek 5 hvězdiček
Základ bezpečnosti je pevná karoserie - např. ŠKODA
Konstrukce čela karoserie musí rozložit sílu nárazu do celé karoserie

Následky čelního nárazu auta na pevnou překážku

Desetina sekundy nepozornosti, nesoustředění, únava často stačí! Jen pro názornost uvádím více než pravděpodobné následky při nárazu osobního auta na pevnou překážku v rychlosti 80 km/h pro osobu NEPŘIPOUTANOU bezpečnostním pásem. Události jsou rozfázované podle času, počítaného od okamžiku nárazu:

0,026 sekundy po nárazu se začíná deformovat nárazník. Na vůz postupně působí síla, rovnající se třicetinásobku hmotnosti automobilu. Osoby v prostoru kabiny se pohybují rychlostí 80 km/h dopředu

0,039 sekundy po nárazu se řidič a spolujezdec i se sedadlem posune o cca 15 cm dopředu

0,044 sekundy po nárazu dochází prudkým nárazem hrudníku řidiče k destrukci volantu, spolujezdec naráží tělem na přístrojovou desku, cestující na zadních sedadlech naráží do předních sedadel

0,050 sekundy po nárazu rychlost klesá a na cestující působí setrvačné síly převyšující několikanásobně jejich hmotnost

0,068 sekundy po nárazu řidič narazí na přístrojovou desku, tento náraz můžeme porovnat s dopadem břemena o hmotnosti 9 tun

0,092 sekundy po nárazu řidič a spolujezdec v jednom okamžiku prorazí hlavou čelní sklo a smrtelně si poraní hlavu a krční páteř

0,100 sekundy po nárazu je již zpravidla mrtvé tělo řidiče, opřené o volant, vrženo zpět do zbytku sedadla.
To co bylo popsáno se stalo za jednu desetinu sekundy. Představy, že nepřipoutaný řidič se drží volantu a je schopen náraz ztlumit tak, že má šanci na přežití, jsou velmi naivní, nezodpovědné a falešné.

Pokud se nehoda stane při vyšší rychlosti jízdy, sled uálostí je stejný, jen časové intervaly jsou kratší a vznikající síly násobně vyšší a tím je šance na přežití nehody NIŽŠÍ až žádná.

Ještě je nutno vzít v úvahu, že současná auta jsou konstruovaná tak, aby byla karoserie nejodolnější při nárazu zepředu!

Při bočním nárazu do překážky je osádka chráněna méně, obdobně při nárazu zezadu!

Máte zapnuté airbagy? Připoutejte se!

Airbagy jsou vytvořeny tak, aby byly používány společně s bezpečnostními pásy, neboť jsou pouze doplňkový záchranný systém. Samy o sobě jsou efektivní pouze z 12% při redukci příčin úmrtí.

Rozvinutí je výsledkem malé exploze pyropatrony (plynového generátoru), iniciované elektrickým impulzem z řídící jednotky bezpečnostních pásů. Tím vznikne žádoucí objem plynu, který „nafoukne“ vak do předepsaného objemu. Pouze společné použití bezpečnostních pásů a airbagů vytváří podmínky pro úspěšnou ochranu zdraví účastníků nehody. Navíc se jejich účinek kombinuje s tzv. předepínači bezpečnostních pásů, které v okamžiku inicializace pyropatron airbagů způsobí maximální utažení bezpečnostních pásů, takže těla osob jsou pevně přitažena k sedadlům a opěradlům a díky jejich tuhosti a pevnosti lidské tělo náraz obvykle přežije.

Bezpečnostní pás musí být veden přes rameno (ne těsně u krku), horní upínací bod musí být co nejníže a pás nesmí být překroucený. Těhotné ženy musí vést pás na hrudi mezi prsy, břišní část pásu musí vést pod břichem a pevně utažen. Ve vyšším stupni těhotenství nedoporučuji ženám z bezpečnostních důvodů řídit automobil vůbec.

 

Pro přepravu dětí v automobilu je návod v samostatném článku. 

 

Je důležité vědět, že:

- airbag sám o sobě nejenže před zraněním neochrání, ale při nezapnutých pásech může způsobit i vážné zranění až usmrtit řidiče nebo spolujezdce na předním sedadle

- airbag je pouze doplňkem bezpečnostních pásů a bez jejich použití může být ještě nebezpečnější, než kdyby v autě vůbec nebyl

- airbag má za úkol pouze vytvořit ochranný prostor mezi hlavou cestujícího a deformující se kostrou automobilu

- airbag se nafukuje rychle a velmi razantně (kolem 0,1 sekundy)

- při nárazu obličeje do nafukujícího se polštáře většinou dochází při současném nepřipoutání se bezpečnostním pásem k vážným zraněním obličeje a k otřesu mozku, může dojít až k úmrtí v důsledku zlomení krční páteře. 

Ve většině vozidel jsou airbagy vpředu, na bocích i v úrovni hlavy a aktivují se při příslušných směrech nárazů. Při zadních nebo bočních nárazech příp. při převrácení vozidla vás mohou zachránit od vážných zranění nebo smrti správně napnuté bezpečnostní pásy, které vás udrží v sedadlech i v poloze vozidla na střeše. Při koupi nových vozidel se proto informujte také o jeho vybavení pro tyto situace.

Současně s nastavením pásů je nutno seřídit si i výšku hlavové opěrky na sedadle, tak, aby hlava byla podepřena po celé její výšce a nebyla podepřena jen v oblasti krku, hrozí zlomení krční páteře při zpětném pohybu hlavy!.

 

Úroveň účinnosti bezpečnostních pásů na místě řidiče a spolujezdce osobního auta udává následující tabulka:

Druh nárazu

Účinnost

bezpečnostního pásu

Správné napnutí

bezpečnostního pásu

 Čelní

43%

Při správném napnutí BP lze pod  zapnutý pás na hrudi vsunout 

otevřenou a nataženou dlaň ruky.

Na těle nesmí být tlusté oblečení!

 Boční

39%

 Zadní

49%

 Převrácení auta

77%

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

 

Nikdy neumísťujte dětské autosedačky na přední sedadlo v protisměru (dítě s pohledem dozadu) při zapnutému airbagu! V případě, že nemáte zařízení, kterým můžete airbag vypnout, tak to nezkoušejte, protože dítě případnou nehodu určitě nepřežije.

 

Na přední sedadlo můžeme dát autosedačku do směru jízdy (dítě s pohledem dopředu) při zapnutém airbagu jen při poloze sedadla automobilu v úplně krajní zadní pozici, poté může být airbag v činnosti. Dětská sedačka musí být vždy upevněna bezpečně v sedadle automobilu.

 

U dítěte musí být řádně upevněná sedačka i správně napnuté pásy vlastní sedačky - vůle může být nanejvýš na tloušťku dlaně - viz obrázek.

 

Zejména u dětí věnujte plně svoji péči jejich pevnému zajištění před výjezdem, pokud to budete dělat od malička, děti se budou poutat rádi i později!

Dodržujte zásady bezpečné jízdy vždy, když se vydáte na sestu automobilem. I když jsou vozidla vybavena různými bezpečnostními asistenty, funkci bezpečnostních pásů v součinnosti s airbagy nelze v autě nahradit ničím. Rozum praví - poutejte sebe, děti i ostatní spolucestující a bez zapnutých pásů nevyjíždějte ani za nejbližší roh. I za ním je můžete potřebovat!

Když nebudou, tak možná již nebudete ani vy!

Nahoru