Upravit stránku
Policie ČR je ve střehu
Policie ČR je ve střehu
Plně naložené vozidlo na dovolené vyžaduje plné soustředění
Plně naložené vozidlo na dovolené vyžaduje plné soustředění

Přináším vám proto několik základních rad a tipů pro zvýšení vaší bezpečnosti při jízdě vozidlem, ale i pro zvýšení bezpečnosti vašich blízkých, kteří s vámi cestují, stejně jako všech ostatních účastníků silničního provozu.

Jezděte bezpečně, jezděte defenzivně! Tento styl není výzvou k pomalé a ustrašení jízdě, znamená využití konkrétní situace pro rychlou, ale bezpečnou jízdu. Řidič MUSÍ vědět, kdy MŮŽE a kdy NESMÍ jet rychle, nad svoje osobní limity řidičského umění a nad možností řízeného vozidla!!!

Ačkoli se to může zdát překvapivé, bezpečnou jízdu začíná každý řidič ještě před nástupem do vozidla. Vozidlo je před vyjetím třeba zkontrolovat z hlediska funkčnosti jeho osvětlení, pneumatik, které tvoří jediný styčný bod mezi vozovkou a vozidlem, ale i dalších prvků. Zejména brzd, výhledu z vozidla apod. Po usednutí za volant, se vždy připoutejte bezpečnostním pásem a trvejte na tom, aby ho použili i vaši spolucestující.

1. Zůstaňte ostražití

 • Neřiďte pod vlivem alkoholu nebo drog. Alkohol zpomaluje reakční dobu, zhoršuje rozlišovací a rozpoznávací schopnosti a ovlivňuje především vaše úvahy a odhad vzdálenosti a rychlosti ostatních vozidel.
 • Přečtěte si příbalové letáky u používaných léků. Zkonzultujte se svým lékařem, zda a jak mohou léky na předpis či volně prodejné léky ovlivnit vaši schopnost řídit motorová vozidla.
 • Emoce za volant nepatří. Nenechte se „vytočit“, stačí, že se kola vašeho auta točí dobře! Pokud Vás emoce ovládají, raději neřiďte, nebo počkejte až Vás ovládat přestanou a vyprchají.
 • Za jízdy nepoužívejte mobilní telefon, pokud je to nezbytné během jízdy, pořiďte si před jízdou sadu HANDS FREE, tato zásada je na prvním místě, práce s telefonem nebo dokonce telefonování za jízdy je velmi nebezpečné!!!
 • Při jízdě dělejte pravidelné přestávky, a to ještě dříve, než začnete pociťovat únavu. Neřiďte, pokud jste unaveni. Pokud začínáte pociťovat únavu, bezpodmínečně zastavte a udělejte si přestávku, zacvičte si, nadýchejte se vzduchu nebo se občerstvěte.

2. Dodržujte dopravní předpisy

 • Nikdy běžně nepřekračujte nejvyšší dovolenou rychlost. Za zhoršených podmínek (snížená viditelnost, déšť, mlha, sněžení, náledí) snižte rychlost jízdy pod hodnoty povoleného maxima tak, abyste byli schopni vždy včas a bezpečně zastavit vozidlo.
 • Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi vozidly! Obecně lze za bezpečnou vzdálenost považovat rozestup odpovídající minimálně 2 vteřinám mezi přídí vašeho vozu a zádí vozu jedoucího před vámi. Přidejte jednu vteřinu v případě jakéhokoli zhoršení ideálních podmínek (suchá vozovka, velmi dobrá viditelnost).
 • Jezděte vždy jen tak rychle, abyste se nedostali vy ani vámi řízené vozidlo až k limitu svých nebo fyzikálních možností, za jízdy musíte být schopni zrychlit a zpomalit podle vzniklé situace v provozu na komunikaci.
 • Nejezděte rychle v případech, kdy nemáte dostatečný rozhled a už vůbec ne pokud např. do zatáčky nevidíte a nevíte co se děje v ní a za ní.
 • Každou cestu si předem dobře naplánujte. Při plánování jízdy počítejte s dostatečnou časovou rezervou. Pospíchejte pomalu – život máte jen jeden. Nespoléhejte se na NAVIGACI, může vás zavést do místa, kam jste nechtělí.

3. Jízda křižovatkou

 • Když přijíždíte k semaforu, kde svítí zelené světlo, buďte připraveni, že se může brzy přepnout na oranžové a červené. Buďte připravení brzdit a zastavit vozidlo, protože zelená na semaforu už svítila dlouho. Před zastavením na červenou nezapomeňte sledovat situaci za vámi!
 • Na zelenou se rozjíždějte pomalu. Podívejte se doleva a doprava před tím, než projedete křižovatkou.
 • Na oranžové světlo pokračujte v projíždění křižovatky se zvýšenou pozorností; nezrychlujte, abyste projeli dříve, než na semaforu naskočí červená, ale projíždějte plynule.
 • Sledujte značky před křižovatkami, i pokud jsou řízeny světelnými signály.
 • Buďte připraveni ustoupit druhým, i v případech, kdy pravidla jasně hovoří ve váš prospěch. Nikam se netlačte – moudřejší ustoupí a tím zůstane zdravý a živý.                   

4. Předjíždění

 • Své úmysly dávejte všem kolem sebe najevo zřetelně a včas.
 • Ujistěte se, že jste v pruhu, kde můžete předjíždět (přerušovaná čára).
 • Přesvědčte se, že nejste sami právě předjížděni a že je volný pruh pro předjetí.
 • Pozor na mrtvý úhel zpětných zrcátek. I zde platí „dvakrát měř a jednou řež“. Proto znovu zkontrolujte situaci za vámi ještě před tím, než přejedete do jiného jízdního pruhu.
 • Jakmile usoudíte, že je cesta pro předjíždění volná, signalizujte změnu vašeho jízdního pruhu zapnutím blinkru a znovu zkontrolujte situaci kolem vozidla.
 • Přejeďte do volného jízdního pruhu a zrychlete, abyste předjeli vozidlo/a jedoucí před vámi.

5. Neustále propátrávejte pohledem okolí

 • Ve tmě a za snížené viditelnosti se nikdy nedívejte přímo do světel protijedoucího vozidla. Jako vodicí prvek použijte okraj pravého chodníku, krajnice nebo vodících čar na vozovce, až do doby, kdy vás projíždějící auto mine.
 • Buďte připraveni na potencionální překážky na silnici, např. protijedoucí auto vyhýbající se dírám na silnici, stavebním zábranám nebo ostatním vozidlům, která mohou náhle vyjet ze svého jízdního pruhu.
 • Špatné počasí jako déšť, sníh, nebo mlha mohou jízdu vozidlem značně ztížit. Buďte připraveni na zhoršené jízdní podmínky a přizpůsobte tomu styl a rychlost jízdy. Dodržujte následující tipy:
  • Pneumatiky mohou za mokra ztratit kontakt s vozovkou – může vzniknout aquaplaning. Zpomalte vždy, když je silnice mokrá.
  • V zimě jsou silnice často kluzké (sníh a led na vozovce). V případě, že se auto dostane do smyku, nesešlapujte silně brzdu. Dejte nohu z plynu a vyšlápněte spojkový pedál. Nestrhávejte volant prudkým pohybem.
  • Zpomalte, pokud v zimě projíždíte zastíněnými oblastmi, přes mosty nebo nadjezdy. Tato místa namrzají jako první a také zůstávají déle namrzlá.
 • Při jízdě na dálnici buďte vždy připraveni na to, že někteří řidiči mohou změnit z nenadání jízdní pruhy, aby mohli odbočit a sjet na přehlédnutém sjezdu z dálnice.
 • Snažte se co nejvíce předvídat chování ostatních účastníků silničního provozu.

6. Udržujte své vozidlo v dobrém technickém stavu

 • V předepsaných intervalech kontrolujte brzdy a vyměňujte brzdovou kapalinu.
 • Pravidelně kontrolujte napětí řemenů (ventilátor chladiče, alternátor, klimatizace).
 • Udržujte optimální stav a množství motorových náplní (oleje, chladicí kapalina).
 • Před jízdou vždy zkontrolujte funkčnost vnějšího osvětlení vozidla a jeho čistotu.
 • Pravidelně vyměňujte gumičky stěračů, příp. celá stírátka za nová.

Dodržujte zákonem a místní úpravou stanovené rychlostní limity! 

Proč je to důležité?

Brzdná dráha osobního automobilu je při rychlosti 50 km/h na suché vozovce rovná 28 m. Při rychlosti 60 km/h je brzdná dráha stejného automobilu delší o 9 metrů! Řekněme, že průměrná délka osobního automobilu je cca 5 metrů. V případě, kdy pojedete rychlostí 50 km/h můžete zastavit těsně před dítětem, které Vám nečekaně vběhlo pod kola. Pojedete-li „jen o 10 km/h‘‘ rychleji po zastavení bude toto dítě ležet 4 metry za vaším vozem a vzduchem při současných nárazech do kapoty a čelního skla urazí oněch 9 metrů. Při tom mu obvykle zlomíte nohy, rozdrtíte pánev a roztříštíte lebku. To samé se může stát i Vám pokud Vás na přechodu potká někdo, kdo také jede „jen o 10 km/h‘‘ rychleji.

Myslíte si, že přežijete?

Jezděte podle pravidel a dodržujte rychlostní limity!

Ušetříte tak nejen své bodové konto a peněženku, ale především lidské životy!

Nahoru