Upravit stránku

Informace a stanovisko MD ČR k registraci vozidel

ve výběhu výrobní série – 29. 8. 2018

 

Tato informace vychází ze znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, hovoří v článku 27 o možnosti nahlášení určitého počtu vozidel ve výběhu série pro účely následné registrace. Jedná se maximálně o 30% vozidel všech dotyčných  typů, jež byla v daném členském státě uvedena do provozu v průběhu předchozího roku. Pokud by uvedených 30 %  představovalo méně než 100 vozidel, může členský stát povolit uvedení do provozu až 100 vozidel.

Vzhledem k tomu, že rozhodný termín nastane 31.08.2018, je nutné do tohoto data nahlásit

seznam čísel VIN všech vozidel, kterých se výběh série týká. Toto nahlášení muže provést výrobce či jeho akreditovaný zástupce, a to jak v prvním nebo dalším stupni výroby. Případné

pozdější oznámení bude akceptováno jen v případě jednoznačně definovatelných důvodů, proč nahlášení nemohlo proběhnout v stanoveném termínu.

Doprodej bude následně umožněn, v souladu se směrnicí 2007/46/ES, po dobu 1.5 roku,

tedy do 28.02.2019.

Seznamy zasílejte buď v listinné podobě cestou odboru provozu silničních vozidel

Ministerstva dopravy nebo na E-mail martin.tichy@mdcr.cz.

 

Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES můžete nalézt např. na webové stránce:

https://publications.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/665df77e-3f06-4351-8447-04b631d13446

 

Metodické pokyny MD ČR, týkající se věcně uvedené problematiky a jsou závazná pro všechna pracoviště obcí s rozšířenou působností k registraci vozidel, jsou ke stažení na webových stránkách MD ČR na odkazu:

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Schvalovani-vozidel/Metodiky-(1)

 

Zobrazení této stránky je na přiloženém obrázku!

 

Kontakt na odpovědného pracovníka MD ČR:

Ing. Martin Tichý

Odbor provozu silničních vozidel MD ČR

Oddělení schvalování vozidel

Tel.: +420 225 131 347

martin.tichy@mdcr.cz | www.mdcr.cz

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Nahoru