Upravit stránku
Mezinárodní výstava obytných vozidel CARAVANING Brno 2015
Mezinárodní výstava obytných vozidel CARAVANING Brno 2015
Import obytných vozidel
Ekonomický přínos caravaningu v NSR
Ekonomický přínos caravaningu v NSR
Prodeje nových obytných vozidel
Výstava Caravaning Brno 2015
Výstava Caravaning Brno 2015

Prodeje obytných vozidel v ČR - období 2014 - 2015

 

V důsledku finanční krize až do roku 2010 prodeje obytných vozidel (OV) v ČR klesaly. Již v následujícím roce však došlo k oživení zájmu o OV a tak jejich prodej vzrostl o 46,61%. Tím byl položen základ trvalého růstu poptávky po nových, ale i ojetých OV v ČR, která vyvrcholila v roce 2013, kdy bylo prodáno celkem 1657 nových OV, z toho 726 caravanů a 931 obytných automobilů. Takto dosažené výsledky nebyly v následujícím roce potvrzeny a tak pro rok 2014 platí celkově o 34,46% hodnoty nižší, zejména poklesl prodej caravanů, rozdíl mezi počty prodaných obytných automobilů nebyl tak propastný - činil 94 ks.

Údaje o OV jsou evidovaná jen ve statistikách ČSÚ, protože získat potřebné údaje pro prodeje „ojetých“ OV, individuálně i jinak dovezených, je v ČR nemožné. Evidence je velmi nepřesná i v rejstříku vozidel na MD ČR, protože jsou v evidenci velké chyby, které nebude lehké v dohledné době odstranit, navíc se o opravu nikdo nestará.

Vzhledem k tomu, že sdružení OSCAR používá stejnou metodiku pro zpracování údajů již od roku 2007, statistická chyba neovlivňuje výsledky.

Výsledkem celého vývoje prodejů v ČR mj. byla také změna hodnocení trhu OV v ČR od největších výrobců, protože se zvýšil podíl ČR na celém evropském trhu a nyní dosahuje 1,1% (+0,2%). Český trh je tak hlavními exportéry hodnocen jako perspektivní. Přímý důsledek je také nárůst počtu firem, zabývajících se službami v oblasti campingu a caravaningu, včetně jejich účasti na výstavách a veletrzích s touto tématikou i dalšího využití volného času. Podle vyhodnocení návštěvnosti je veletrh CARAVANING Brno jeden z mála, kde nedochází k poklesu návštěvnosti a také neklesá výstavní plocha, obsazená vystavujícími subjekty.

I zahraniční vystavovatelé uznávají odbornou výši českých návštěvníků a nízký podíl „nezainteresovaných“ příchozích.

V této výstavní „politice“ je nutno také vidět skutečnost, že i při bouřlivém rozvoji mobilních aplikací a v době internetu je osobní kontakt s prodejcem a prohlídka exponátů „na vlastní oči a ruce“ nenahraditelná.

Potěšitelný je i zájem návštěvníků ze zahraničí, který potvrzuje, že prvotní volba místa výstavy - Brno, byla správná. Letošní, již 13. ročník má opět několik novinek, které potěší návštěvníky i vystavovatele.

S lítostí je však nutno konstatovat, že úsilí sdružení OSCAR o vyřešení změny plateb mýtného na českých zpoplatněných komunikacích pro obytné automobily nad 3.500 kg nenašlo pochopení u vládních funkcionářů a v důsledku častých změn na postu ministra dopravy (nyní již devátý) nebylo možno dosáhnout změny v systému tak, aby ČR nebyla jedinou zemí Evropy a možná i světa, kde se platí mýto v podstatě v jedné kategorii vozidel - nad 3,5 t.

Kategorii autobusů nelze brát jako plnohodnotnou, protože byla zřízena pro úsporu finančních prostředků krajů na hromadnou dopravu do škol a práce.

Definitivně se k problému vyjádřil současný ministr dopravy, krátce po nástupu do funkce, kdy ani možná nevěděl, kde má v budově bývalého ÚV KSČ svoji kancelář. Zato již dobře ovládal problematiku mýtného, o čemž přesvědčuje odbornou i laickou veřejnost v posledním období neustále, protože provozovateli - firmě Kapsch, končí smlouva již 31. 12. 2016. Opět se nehospodaří s financemi občanů dobře, pro ministra je 52 milionů maličkostí.

I přes tuto nevyřešenou problematiku bude caravaning nejen na výstavě dále žít svým nezastavitelným životem, protože stále více lidí v ČR poznává, jak je výhodné cestovat po světě ve svém mobilním domově, který je nezávislý na nepojištěných cestovkách. O výhodách, trendech a technice caravaningu pojednává článek „Současnost caravaningu“.

Součástí caravaningu je i jeho ekonomická stránka. Připojuji několik informací, jaké částky se v této oblasti produkují. ČR se na turistickém ruchu ve střední Evropě podílí 12%. Tento podíl je natolik zajímavý, že by jej bylo potřeba využívat naplno. V plánech Ministerstva pro místní rozvoj ČR se o této oblasti příliš nemluví - není tam žádný caravanista a na doporučení sdružení OSCAR se nebere ohled.

V NSR je výzkumný ústav, který se ničím jiným nezabývá, protože má čím a na dalším grafu (viz výše) o obratu v caravaningu v NSR uvádím proč. Caravaning tam totiž vyprodukoval pro stát 6,62 miliard € v roce 2014, letos to bude ještě o něco málo více. Ta produkce je jen na „technice“, není tam „lidský faktor“, tedy platby za noclehy, jídlo, parkovné, suvenýry, atd. tj. vše, co obyčejný turista na cestách utratí.

Caravaning je pořád samostatný životní styl a i přes určitou modernizaci jeho prostředků zůstane jedním z nejlepších prostředků, jak poznávat dosud nepoznané.

Doporučuji proto stát se alespoň na chvíli caravanistou - alespoň na dobu výstavy CARAVANING BRNO 2015.

 

O výhodách, trendech a technice caravaningu pojednává článek „Současnost caravaningu 2015“ v závěrečné části stránky. 
Přehled o počtech OV v užívání v Evropě
Přehled o počtech OV v užívání v Evropě
Přehled prodejů caravanů v Evropě
Přehled prodejů caravanů v Evropě
Přehled prodejů obytných automobilů v Evropě
Přehled prodejů obytných automobilů v Evropě
Evropský prodej vozidel pro volný čas raketově vyletěl
 

Prodej nových obytných přívěsů a automobilů je za období roku 2014 a 2015 až dvouciferný. Podle zveřejněných údajů,  dosáhl evropský průmysl vozidel pro volný čas vynikající prodejní výsledky.  V první polovině tohoto roku se celkový prodej zvýšil o robustních 10,1 procenta, na 97.769 nově registrovaných obytných vozidel.
Tržby vzrostly prakticky ve všech evropských trzích obytných vozidel v první polovině tohoto roku a pokračoval tak trend z roku 2014. Nejsilnější růst ze třech největších trhů byl ve Velké Británii, kde se prodej obytných vozidel za první pololetí zvýšil o 15,3 procenta na 19.145 jednotek. Prodej vozidel ve Francii vzrostl o 10,7 procenta na 16.505 jednotek, zatímco prodeje v Německu vyrostly o 9,2 procenta na 31.353 jednotek. Je pozoruhodné, že s tímto počtem nově registrovaných obytných automobilů a caravanů Německo opět zvýšilo svůj náskok před všemi ostatními evropskými trhy.
Během první poloviny tohoto roku se prodej nových obytných automobilů v Evropě zvýšil o vysokých 11,9 procenta na 54.273 jednotek, zatímco tržby u caravanů vzrostly o 7,9 procenta na 43.496 jednotek. Tržby ve dvou nejvýznamnějších zemích evropského trhu obytných automobilů, v Německu a Velké Británii dosáhly dvouciferný nárůst v první polovině tohoto roku. Ve Velké Británii to bylo prodáno celkem 12.757 nových vozidel, což představuje nárůst o 11,5 procenta. Nové prodeje vzrostly v Německu o 10,6 procenta na 12.046 jednotek. Tržby v Nizozemí - tradičně silném trhu, kde ale tržby v posledních letech prudce klesly - vykazovaly známky oživení v roce 2014 i během prvních šesti měsíců letošního roku tak, že se tržby zvýšily o 9 procent na 4.074 vozidel. K růstu došlo také ve Francii o 14,9 procenta na 12.291 vozidel.
Poté, co vznikly prodejní poklesy v posledních letech na italském trhu obytných automobilů, v letošním roce nastal obrat a za pololetí byl dosažen prodej 2.590 nových jednotek, to je zvýšení o 5,1 procenta. I v tomto období se potvrzuje trend vyšších prodejů obytných automobilů ve vztahu k prodeji caravanů. Důvodem je zvyšující se zájem uživatelů o delší poznávací jízdy, pro které je obytný automobil vhodnější. Snížil se tak zájem o pobytové cestování, kde je vhodnější caravan.

"Nárůst prodeje obytných vozidel na evropském trhu obytných vozidel, který byl předpokládán již v loňském roce, ve skutečnosti překonal veškerá očekávání, a tak jsme konstatovali nárůst tržeb o více než 6 procent za rok jako celek," řekl Hans-Karl Sternberg, generální tajemník ECF.
 

Podíly jednotlivých kontinentů (zemí) na světovém trhu OV
Podíly jednotlivých kontinentů (zemí) na světovém trhu OV
Výstava Caravaning Brno 2015
Výstava Caravaning Brno 2015

Světový obchod obytnými vozidly 2013-2014 

Rok 2013 byl prvním rokem, v němž bylo opět prodáno v celém světě více než 500.000 obytných rekreačních vozidel. Byl to důkaz, že se národní ekonomiky v průmyslovém světě zotavily z účinků globální finanční krize a že začalo opět období jejich růstu.

Skutečně bylo nově registrovaných 502,700 obytných přívěsů a automobilů, tržby vzrostly o 6 procent. Dva největší trhy - Severní Amerika a Evropa - zažily ale v této souvislosti různé trendy. Zatímco Severní Amerika, největší světový trh, se opět velmi rychle po pádu v roce 2009 (93 procent) zvedl a dosáhl celkem 321,100 nově registrovaných vozidel pro volný čas v roce 2013, evropský trh vozidel pro volný čas byl stále ovlivněn negativním vývojem, především s prodloužením slabého výkonu ekonomik jihoevropských zemí. S počtem 137,700 nově registrovaných vozidel pro volný čas, Evropa stále zaostávala o 6 procent za úrovní roku 2012. Stabilní výsledky byly však očekávány pro rok 2014, a jak ukázaly pozitivní výsledky v Evropě, nejen na trhu v Německu, který téměř smazal negativní trend posledních let, ale i v dalších zemích, prognózy se postupně naplňovaly podle vývoje ekonomik v jednotlivých státech, zejména EU.

Vývoj nevypadal lépe z hlediska nových registrací ani v Austrálii (+1,1%), Japonsku (+0,1%) a Jižní Africe (-0,1%), které se řadí na třetí, čtvrté a páté místo ve světovém žebříčku. Následuje Nový Zéland (+0,3%), Čína (+0,1%) a ostatní země se stejným růstem. 

Prodeje v Severní Americe a Evropě způsobily společně více než 90 procent nových globálních světových registrací, proto z celosvětového hlediska není situace v oblastech, uvedených na dalších místech rozhodující.

Prognózy prodejního nárůstu pro další období pramení hlavně ze severoamerického trhu v roce 2014 a jeho rostoucího podílu v posledních letech, zatímco Evropa v prodejích buď stagnuje, nebo klesá. Pro další období v Evropě je predikován rostoucí trend v souvislosti s růstem průmyslové výroby, růstu osobní spotřeby, snižování nezaměstnanosti i v oblasti střední a východní Evropy.

Vývoj v Číně, který je sledován s velkým zájmem, je pozitivní, ale jeho růst není na očekávaných prodejních úrovních s ohledem na úroveň ekonomiky.

 

V grafu jsou uvedeny údaje v nejdůležitějších regionech světového trhu.

Obytný automobil s alkovnou
Obytný automobil s alkovnou
Obytný přívěs střední velikostní kategorie
Obytný přívěs střední velikostní kategorie
Integrovaná karoserie obytnného automobilu
Integrovaná karoserie obytnného automobilu
Solární panel na střeše obytného automobilu
Solární panel na střeše obytného automobilu
Přístup do
Přístup do "garáže" je vhodný z obou stran
Expediční vozidlo do terénu a
Expediční vozidlo do terénu a "divočiny"
Výstava CARAVANING Brno 2015 - nabídka příslušenství
Výstava CARAVANING Brno 2015 - nabídka příslušenství
Přípravu vozidla je nutno provést poctivě - na cestě budete v pohodě všichni
Přípravu vozidla je nutno provést poctivě - na cestě budete v pohodě všichni

Současnost a trendy caravaningu 2015                                                                     

Caravaning je nejekologičtější, nejčistější a bezpečný způsob trávení volného času v přírodě a je vlastně již dlouho i životním stylem, který se neopouští.

Abyste si pobyt v přírodě s caravanem, nebo obytným automobilem vyzkoušeli, můžete si je i pronajmout. Půjčoven, které obytná auta nebo přívěsy nabízejí, je v Česku řada. S domečkem na kolech, v němž najdete veškerý komfort – pohodlné postele, jídelnu, plně vybavenou kuchyni s lednicí, vařičem, troubou i dřezem s teplou vodou a dokonce i koupelnu s WC, můžete procestovat minimálně celou republiku, nebo se ubytovat v některém z mnoha kempů a věnovat se svým koníčkům – turistice, cyklistice, in-line bruslení, windsurfingu, jachtingu a dalším.
Trendy ve vývoji a prodejích obytných vozidel
Dnes je možno vidět celou šíři sortimentu výrobců i prodejců - od miniaturních přívěsů pro dvě osoby přes klasické rodinné automobily a caravany až po obytné autobusy o několika pokojích. V běžné nabídce se objevují nástavby na terénní automobily, stejně jako speciální úpravy například pro cyklisty, horolezce, rybáře nebo pro mobilní kancelář. Prakticky všichni výrobci přicházejí na trh s nabídkou výrobků určených především pro rodiny, cestující s dětmi. Prostory pro hraní, bydlení a spaní dětí se nacházejí vepředu, vzadu i na bocích, lůžko je často víceúčelové, například ve formě rozkládací skříňky. Z interiéru zmizely ostré hrany a rohy, o které by se mohly děti poranit. Pro informaci je nejlepší návštěva specifikované odborné výstavy, jakou je v ČR Caravaning Brno.

Obecně platí, že důraz je kladen na variabilnost vnitřního prostoru a maximální komfort pro uživatele. Interiérové prvky včetně předních sedadel u obytných automobilů se posouvají, otáčejí a rozkládají s cílem co nejlepšího využití. Za vybavení kuchyněk by se nemusela stydět žádná moderní domácnost. Standardem jsou kvalitní tříhořákové plynové vařiče, k vidění byly i sklokeramické varné desky. Dřezy jsou chráněny kryty z tvrzeného skla zarovnanými s pracovní deskou kuchyňské linky. Běžné jsou výsuvné a výklopné kontejnery na uložení potravin a nádobí, často s vnitřním osvětlením, stejně jako zabudovaná mikrovlnná trouba. I menší modely jsou vybavovány samostatnou toaletní kabinou s umyvadlem, sprchou a kazetovým WC s možností obsluhy zvenku. U luxusnějších výrobků pak můžeme vidět opravdové koupelny, obložené dřevem, s úložnými prostory i sedátkem. Co se týká použitých materiálů, kromě obvyklého plastu a textilu se stále častěji objevuje kvalitní dřevo, u dražších modelů nezřídka kombinované s kůží, kovem a sklem.

Samostatnou kapitolou jsou úložné prostory. Těch je při mobilním putování potřeba velké množství a konstruktéři se předhánějí v jejich důmyslném rozmístění, přístupnými z venku i zevnitř. Standardem se stal větší prostor - „garáž“ v zadní části pod lůžkem, kam je před jízdou možno uložit kolo, motocykl nebo u velkých vozů dokonce malé auto. Při kempování po vyklizení zde může vzniknout ložnička pro jednu i více osob. Důležitým trendem u obytných automobilů je stále častější využívání dvojitých podlah. V obvykle vyhřívaném mezipatře se umísťují nádrže na vodu, topení, rozvody vody a plynu, jsou zde i prostory na odkládání rozměrnějších a těžších předmětů. Výhodou této konstrukce je i lepší tepelná izolace interiéru, zejména v zimním období. Užitečnou novinkou jsou i mobilní boční stěny, jejichž vysunutím se obytný prostor rozšíří i o více než jeden metr.
Na vysoké úrovni je veškeré technické vybavení obytných automobilů i caravanů. Bojlery na ohřev vody, topení se signalizací aktuálního stavu, čerpadla, ventilační systémy často kombinované s klimatizací, samostatné akumulátory, tomu všemu věnují výrobci značnou pozornost. Mezi běžnou výbavu patří rozvod audio i video signálu, takže stačí už jen zapojit příslušné zařízení a můžete sledovat své oblíbené programy i na cestách. Není problém připojit i satelit. Součástí elektrického systému jsou i bezpečnostní zařízení, chránící auto nebo caravan před vloupáním i únikem plynu. Zejména u obytných automobilů nabízejí výrobci palubní počítače, vnitřní televizní okruh ke sledování prostoru za vozidlem při couvání, satelitní navigaci a mnohé další lahůdky.

Moderní trendy se uplatňují zřetelně i při pohledu zvenku. Aerodynamické požadavky vedou k zaoblování hran a zešikmení čelních stěn, přesné lisování z plastických hmot dovoluje popustit uzdu fantazii. Některé modely jsou dílem špičkových designérských týmů. Ani barevnost se neomezuje jen na obvyklou bílou, v módě jsou abstraktní barevné vzory i celobarevné karoserie. Značná péče je věnována snižování hmotnosti a tím i hospodárnějšímu provozu, levnějším jízdám po zpoplatněných komunikacích, konstruktéři se proto snaží o využívání moderních odlehčených materiálů a zjednodušování nosné konstrukce, vše pro snížení aerodynamického odporu a hluku i spotřeby pohonných hmot.

Samostatnou kategorií jsou i velkoprostorové osobní automobily (dodávky a mikrobusy) přebudované pro obytné účely. Tento sortiment nabízejí hlavně značky Mercedes, VW, Ford, Renault či Fiat, letos nově přibyl i Hyundai. Vozidla mají buď zvýšenou, nebo zvedací střechu karoserie, aby byla dosažena potřebná pochůzná vnitřní výška. Lůžka zde vzniknou rozložením sedadel, nechybí kuchyňka a často ani toaletní kabinka. Do této kategorie patří i speciální obytná expediční vozidla na podvozcích terénních nákladních aut.

 

V současné době převládá u caravanistů nejen v ČR vyšší zájem o obytné automobily před caravany. Za rok 2014 je v ČR poměr 3,33 ve prospěch obytných automobilů, které jsou pro „dálkové“ cestování výhodnější, než caravany s tažným vozidlem. 

Příslušenství
Nedílnou součástí obytných automobilů a karavanů jsou i výrobci a prodejci nejrůznějších doplňků a příslušenství pro mobilní putování. K vidění je nepřeberné množství variabilních i pevných přístřešků, stínících markýz, předsíněk a stanů, včetně vtipně řešeného ministanu pro dvě osoby na střešní zahrádku auta. Kempinkový nábytek v nejrůznějším materiálovém i barevném provedení, plastové, skleněné i kovové nádobí, venkovní grily, ale i mopedy, koloběžky či oblečení pro volný čas nebo součásti doplňkového technického vybavení.

Při zabudovávání a montáži dodatečného vybavení obytného vozidla musíme sledovat i jeho hmotnost a nepřekročit největší povolenou hmotnost podle dokumentace. Počítejte s tím, že výrobci počítají pro jednu osobu tzv. užitečnou hmotnost 100 kg. Překročení největší povolené hmotnosti je vážný dopravní přestupek, který může vést u řidiče až do vězení, policie po zjištění „přeložení“ vozidla toto odstavuje z provozu a v zahraničí někde i zabavuje. Před výjezdem si nejlépe vozidlo nechte zvážit, aby nakonec partner/ka nemusel/a vyjet jen v plavkách či bikinách, protože nic jiného se do hmotnostního limitu nevejde.

 

Servis obytných vozidel

Servisování doporučuji výhradně provádět u autorizovaných prodejců jednotlivých značek. Důvod je jednoduchý – každé obytné vozidlo je složité individuální značkové konstrukce, vyžadující vysokou odbornost servisních pracovníků, kteří zaručí odbornou práci i její výsledek.

Způsob servisu metodou „DoDo“ již nyní důrazně nedoporučuji!

Nahoru