Upravit stránku
Výstava CARAVANING Brno 2016
Výstava CARAVANING Brno 2016
V listopadu jen jeden směr pro caravanisty
V listopadu jen jeden směr pro caravanisty
Export obytných vozidel do ČR za rok 2016
Export obytných vozidel do ČR za rok 2016
Obytný automobil Bounder v Brně zatím nebyl
Obytný automobil Bounder v Brně zatím nebyl
V Brně nebyl zatím ani obytný automobil Volkner Performance s červeným méďou
V Brně nebyl zatím ani obytný automobil Volkner Performance s červeným méďou
Přehled výnosů z caravaningu ve východní Evropě - podíl ČR je 12%
Přehled výnosů z caravaningu ve východní Evropě - podíl ČR je 12%
Možný způsob úpravy vnějšího tvaru a barevnosti obytného přívěsu
Možný způsob úpravy vnějšího tvaru a barevnosti obytného přívěsu
Nejdelší obytný přívěs na výstavě
Nejdelší obytný přívěs na výstavě
Výstavní pavilon plný bydlení
Výstavní pavilon plný bydlení

Prodeje a registrace obytných vozidel v ČR - období 2016

Situace z roku 2010, kdy byli prodejci obytných vozidel (OV) v ČR ze známých krizových důvodů na dně, je již šestým rokem minulostí. V dalších letech již sledujeme jen rostoucí trend především díky zlepšující se situaci v ekonomickém rozvoji ČR i dalších „caravanistických“ zemích a tak rostoucí potřeba využít volný čas formou caravaningu přispívá k jeho rozvoji a tím i vyšším prodejům OV.

 

Ve statistice se opakuje stejná chyba - nejsou zde uvedeny údaje o „ojetých“ OV, protože získat potřebné údaje pro prodeje „ojetých“ OV, individuálně i jinak dovezených, je v ČR téměř nemožné. Evidence je velmi nepřesná i v rejstříku vozidel na MD ČR, protože jsou v evidenci vady, vyplývající z chyb při prvním zavádění OV do ústřední evidence. Proto sdružení OSCAR sleduje již deset let jen nová vozidla, dovezená oficiálně.

Jak je patrné z grafů dále, největším exportérem OV do ČR je NSR, dále následují Itálie, Španělsko, Slovinsko, Francie, Polsko a Velká Británie. Tento stav je jednoznačný, protože nemáme žádného výrobce OV (až na malé výjimky), proto každý kus OV pro zákazníky v ČR musí být dovezen.

Podíl českého trhu obytných vozidel na trhu evropském je v caravanech 0,9% a u obytných automobilů je to 1,2%. Z tohoto hlediska je nutno také hodnotit vztah dodavatelů k českým prodejcům. Pro lepší pochopení situace českého trhu v kontextu světa doporučuji seznámit se s výsledky evropského a světového trhu OV za rok 2016 a tím získat potřebné informace vč. prodejních čísel v jednotlivých kategoriích OV. Přikládám i údaje z NSR, jako největšího dodavatele pro ČR, jsou zajímavé, čtěte.  

Již v současné době jsou na českém trhu zastoupeny prakticky všechny evropské značky, je zde i zastoupení některých dalších výrobců i z USA. Také v současné době však vznikají nové firmy s předmětem podnikání v oblasti prodeje a pronájmu OV. Svědčí o tom i rostoucí zájem o jejich prezentaci na výstavě CARAVANING Brno 2016. U prodejců je důležité dodržení zásady, že prodejem OV péče o zákazníka nekončí, ale jen začíná. Tato zásada je velmi často porušována dovozci ojetých OV, kteří nemají vybudovánu potřebnou logistickou a servisní základnu. Tyto chyby musí pak odstraňovat oficiální dovozci příslušných značek.

V ČR zatím chybí komplexnost služeb, poskytovaných caravanistům – od kvalitních půjčoven OV, přes prodej doplňků a příslušenství až po organizování společných výjezdů skupin caravanistů – rodin, seniorů, mladých a jiných specifických skupin tak, jak to je běžné v zahraničí. Rovněž celková úroveň autocampingů (až na výjimky) není na potřebné mezinárodní úrovni. Mnozí čeští caravanisté, kteří nepoznali úroveň autocampů v zahraničí jsou s tou „českou“ spokojeni a tím nenutí provozovatele zvyšovat úroveň poskytovaných služeb.

Svůj podíl na stavu má i garant cestovního ruchu - MMR, kde není téměř vůbec brán v úvahu ekonomický přínos caravaningu, skládající se z platby za nákup OV, dále z poplatků za servis, garážování nebo uložení, z nákupu příslušenství a doplňků, náhradních dílů apod. Další přínos vyplývá z osobní útraty caravanistů vlastních i zahraničních za noclehy, stravu, návštěvy památek, koncertů, a dalších historických míst a kulturních programů.

Nedocenění ekonomiky cestovního ruchu, kam caravaning patří, dokumentuje i seznam vystavovatelů z resortu autocampů, kde chybí prezentace takto orientovaných českých cestovních kanceláří nebo agentur. Až na výjimky, se zde neprezentují autocampy, poskytující „široké caravanistické“ služby.

Příjem z cestovního ruchu ČR je však v současnosti omezen vysokými poplatky mýtného za užití těžko průjezdných dálnic a zpoplatněných silnic, jejich velmi špatným stavebním stavem, nízkou bezpečností silničního provozu.

Z těchto důvodů se zahraniční mototuristé ČR vyhýbají a místo k návštěvě jsou tito turisté doma vyzývání k objezdu ČR. Podle výsledků výzkumu ve střední a východní Evropě má ČR po Chorvatsku druhý nejvyšší podíl 12 % s výnosu cestovního ruchu. Zvýšit podíl lze jen za předpokladu vstřícného chování k cizím i vlastním návštěvníkům a dobře vybudované infrastruktury.

I přes snahu a zájem sdružení OSCAR o řešení těchto otázek na MMR ČR i na MD ČR nebyly aktivity ke změně výše uvedených problémů na státních orgánech aktivně přijaty. Typickým příkladem bylo více než pětileté řešení změn v platbě mýtného pro obytné automobily nad 3,5 t, když MD ČR muselo nakonec přiznat, že není technické řešení problému podle smlouvy se společností Kapsch, platné po problematickém prodloužení ještě do konce roku 2019. MD ČR pod vedením hnutí ANO (ministr Dan Ťok) nedokázalo za období několika let připravit výběrové řízení na provozovatele mýtného systému od roku 2017. Sdružení se touto problematikou intenzivně zabývalo, ale současný ministr dopravy ani jeho 8 předchůdců o spolupráci a řešení nejevilo zájem a již přijatou dohodu o realizaci změny plateb mýtného pro obytné automobily nad 3,5 t současný ministr zrušil bez znalosti problému.   

I přes tento vývoj je zřejmé, že trend spolupráce sdružení OSCAR s organizátory mezinárodního veletrhu CARAVANING Brno je správný, protože tento veletrh je jedním z těch, kde nedochází k poklesu počtu vystavovatelů ani návštěvníků a výstavní plocha musela být pro rok 2017 rozšířena o jeden celý pavilon „F“, byla plně obsazená vystavujícími subjekty. Potěšil i velký zájem o využití elektronické registrace s uplatněním slevy na vstupném.

I zahraniční vystavovatelé a zástupci „mateřských“ společností uznávají odbornou výši českých návštěvníků a nízký podíl „nezainteresovaných“ příchozích a vystavovatelé tak jsou spokojeni i s obchodními výsledky.

V této výstavní „politice“ je nutno také vidět skutečnost, že i při rychlém rozvoji mobilních aplikací a v době internetu je osobní kontakt s prodejcem a prohlídka exponátů „na vlastní oči a ruce“ nenahraditelná.

Potěšitelný je i zájem návštěvníků ze zahraničí, který potvrzuje, že prvotní volba místa výstavy - Brno, byla provedena sdružením OSCAR správně. Již 14. ročník má opět několik novinek, které potěší návštěvníky i vystavovatele, včetně tematicky zajímavě koncipovanému doprovodnému programu.

Lze předpokládat, že několik výstavních dní s caravaningem pomůže k tomu, aby stále více lidí v ČR poznalo, jak je výhodné cestovat po světě ve svém, nebo půjčeném mobilním domově, který je nezávislý na nepojištěných cestovkách. O výhodách, trendech a technice caravaningu vč. besed o cestování budou jednotlivé části doprovodného programu. Poskytováno bude i odborné poradenství na stánku sdružení OSCAR, nabízena bude i odborná literatura a časopisy.

Caravaning je pořád samostatný životní styl a i přes postupující modernizaci jeho prostředků zůstane jedním z nejlepších prostředků, jak poznávat dosud nepoznané v pohodlném mobilním obydlí. 

Při cestování za hranice ČR je nutno ovšem vybrat destinace s dostatečnou úrovní osobní bezpečnosti a nejezdit do rizikových oblastí.

Pro informaci uvádím graf s přehledem OV, které jsou užívány a registrovány v uvedených zemích Evropy. Nemáte-li u sebe kalkulačku, tak vězte, že v evropských zemích je v provozu 5,747.600 OV.

Přehled obytných vozidel v zemích Evropy ke konciroku 2016
Přehled obytných vozidel v zemích Evropy ke konciroku 2016
Porovnání registrací nových obytných vozidel v zemích Evropy meziročně 2014 -2015
Porovnání registrací nových obytných vozidel v zemích Evropy meziročně 2014 -2015
Porovnání prodejů nových obytných automobilů za období 2014 - 2015 v zemích Evropy
Porovnání prodejů nových obytných automobilů za období 2014 - 2015 v zemích Evropy
Obytný automobil pro budoucnost - Marchi Mobile
Obytný automobil pro budoucnost - Marchi Mobile
Řidičský kokpit obytného automobilu Marchi Mobile
Řidičský kokpit obytného automobilu Marchi Mobile

Evropský trh s obytnými vozidly za rok 2016

 

Rok 2016 Evropu výrazně udržoval v napětí. V létě hrozil případný "Grexit", také „Brexit“ podkopat základy Evropské unie, bylo cítit geopolitické napětí, Evropa byla také v sevření uprchlické problematiky. Neklid na čínském akciovém trhu a nejistota na jiných světových trzích vytvářela náročné prostředí, ve kterém nezaměstnanost ale výrazně klesla a dobrá situace v zaměstnanosti nechala růst mzdy. 

Tyto faktory a příznivé ceny energií i nízké úrokové sazby podpořily velmi pozitivní ekonomickou situaci ve většině zemí, jejíž výsledkem byla vyšší domácí spotřeba. Toto mimořádně příznivé hospodářské prostředí posílilo rovněž průmysl výroby a servisu obytných vozidel a udělalo z roku 2016 opravdový evropský rekordní rok.

Evropské registrace nových obytných automobilů a obytných přívěsů se vyvíjely velmi dobře, bylo dosaženo nejvyšších hodnot za posledních pět let. Nové prodeje těchto vozidel tak zaznamenaly nárůst o 10,2 procenta ve srovnání s předchozím rokem, o 151.293 jednotek.
Export obytných vozidel v Evropě zaznamenal v období 2015 - 2016 také pozoruhodný obrat, prakticky všechny evropské trhy hlásí prodejní nárůsty – je to značné zlepšení oproti roku 2014, kdy se tržby zvýšily pouze v sedmi evropských zemích.
Hnací sílou růstu tržeb v evropském prostoru bylo Německo, jak ve výrobě, tak v exportu do jiných zemí. V tomto období bylo v Německu prodáno 47.143 obytných automobilů a karavanů, což představuje obrovský prodejní skok o 9,8 % oproti předchozímu roku. Spolu s Německem se Velká Británie považuje za druhý nejsilnější evropský trh vozidel pro volný čas. Britští kupující nových obytných automobilů a karavanů loni dosáhli na  celkem 31.577 jednotek, což je zvýšení o 16,1 % proti předchozímu roku. Francouzský trh těchto vozidel se také zvýšil, a to o 9 % na 25.334 jednotek. Prodeje byly robustní i na ostatních evropských trzích, které byly v minulosti poměrně chudé - prodeje rekreačních vozidel v Nizozemsku, Dánsku a Itálii vzrostly o 6,3 %, 5,8 % a 5,3 % v tomto pořadí.

Tento stejně pozitivní trend byl i na španělském trhu, kde byly nízké prodeje po mnoho let. Na tomto trhu se zvýšily prodeje nových obytných vozidel o výrazných 43,9 % na 3.354 jednotek.
Vzrostl také prodej obytných automobilů na evropském trhu o robustních 12,7 %, na 81.298 jednotek, což odráží tento vzestup prodeje. V Německu, které je tradičně evropským leaderem, se prodej nových obytných automobilů zvýšil o 10,1 % na 28.348 jednotek; ve Francii prodej obytných automobilů vzrostl o 12,8 % na 17.414 jednotek; ve Velké Británii se tržby za obytné automobily zvýšily o 21,1 % na 10,577 vozidel.

Došlo i ke stejně robustnímu růstu v evropském prodeji karavanů, kde tržby vzrostly o 7,5 % ve srovnání s loňským rokem, na 69.995 jednotek. Klíčové evropské trhy odráží i tento trend. Ve Velké Británii, s tradičním vedoucím postavení na trhu v tomto odvětví, prodej nových obytných přívěsů vzrostl o 13,7 % na 21.000 jednotek; v Německu se tržby za karavany zvýšily o 9,3 % na
18.795 jednotek
a ve Francii se tržby za obytné přívěsy zvýšily o 1,6 % za 7.920 jednotek.

 

Generální tajemník ECF, Hans-Karl Sternberg při hodnocení roku řekl: „Jsme nesmírně rádi, že tímto vynikajícím zvýšením prodeje byla skutečně překročena naše, pro rok 2016 předpokládaná tržba, o téměř 100 %“.  

 

Tuto skutečnost potvrzuje i vývoj prodejů nových vozidel v ČR, kde v meziročním srovnání výsledků za období 2014/2015 došlo k navýšení prodejů obytných vozidel o velmi výrazných 35,28 % na celkových 1.678 prodaných nových vozidel – caravanů i obytných automobilů, za rok 2016 to bylo 613 caravanů, 1114 obytných automobilů, celkem tedy 1727 vozidel, nárůst o 2,92% meziročně.

Pro informaci uvádím graf s přehledem OV, které jsou užívány a registrovány v uvedených zemích Evropy. Nemáte-li u sebe kalkulačku, tak vězte, že v evropských zemích je v provozu 5,747.600 OV.

Přehled světového trhu obytných vozidel na kontinentech a vybraných teritoriích za rok 2016
Přehled světového trhu obytných vozidel na kontinentech a vybraných teritoriích za rok 2016
Ford a návěsový caravan v USA
Ford a návěsový caravan v USA
Nejslavnější americký přívěs Airstream
Nejslavnější americký přívěs Airstream
Poslední model Airstream - Nest
Poslední model Airstream - Nest

Celosvětový trh obytných vozidel

 

Celosvětové trhy vozidel pro volný čas – caravanů a obytných automobilů (OA) zaznamenaly v roce 2016 výrazný růst. Celkem 662.160 nově registrovaných vozidel představuje významný zisk ve výši 14% a impozantní pokračování trendu od roku 2015 (+6,7%). 

 

Skutečnost, že všechny významné trhy zaznamenaly zvýšení registrací nových vozidel, je také pozoruhodná.

Na severoamerickém trhu byl dosažen výrazný zisk a zvýšení prodejů o 15,1%, zatímco v loňském roce to bylo asi 5%. 

 

Severní Amerika je již dlouho dominantním hráčem světového trhu z hlediska počtu prodaných a registrovaných jednotek. V období od ledna do prosince bylo nově zaregistrováno 430.700 vozidel. Výsledkem je, že severoamerický trh představuje 65% světového trhu, což je více než v předchozím roce 2015. Na rozdíl od Evropy se však mnoho vozidel v Severní Americe nepoužívá k rekreačním účelům, ale slouží jako převozné příbytky.

 

Evropský trh je na druhém místě se 169.910 novými registracemi. Pokud jde o růst, Evropa dosáhla silného výsledku růstu o 10,6% a dokonce dokázala překonat dobré počty růstu z předchozího roku (+9,6%). Krize, v níž se průmysl vozidel pro volný čas před několika lety ocitl v Evropě, je nyní konečně historií. S podílem 25,7% je Evropa druhým největším účastníkem světového trhu, podobně jako v předchozích letech.

 

V roce 2016 si Austrálie udržela své postavení třetího největšího trhu s obytnými vozidly. S počtem 36.350 vozidel zaznamenala země nárůst o 13,2% a zaujímala 5,5% světového trhu. Tato hodnota je přesně stejná jako v předchozím roce.

 

Další v pořadí registrovaných jednotek je čínský, obzvláště rychle rostoucí trh, i když na nižší množstevní úrovni. Celkově 7.150 nově registrovaných vozidel odpovídalo neuvěřitelnému růstu 78,8% a představovalo 1,1% nových celosvětových registrací.

 

Růst byl také zaznamenán na relativně malých trzích menších zemí, tj. na Novém Zélandu (+2,8%), Japonsku (+8,8%) a Jižní Koreji (+12,9%). 

 

Celkově toto zvýšení charakterizuje růst popularity cestování a provozování obytných vozidel ve všech oblastech světa a zájem lidí o volné cestování.

Nahoru