Upravit stránku
Vývoj trendu prodejů obytných vozidel za období 2007 - 2017 v ČR
Vývoj trendu prodejů obytných vozidel za období 2007 - 2017 v ČR
Přehled vývoje prodejů caravanů v NSR a podíl zemí evropy na exportu z NSR v roce 2017
Přehled vývoje prodejů caravanů v NSR a podíl zemí evropy na exportu z NSR v roce 2017
Vývoj prodejů obytných automobilů v NSR a podíl zemí Evropy na exportu z NSR za rok 2017
Vývoj prodejů obytných automobilů v NSR a podíl zemí Evropy na exportu z NSR za rok 2017
Pobyt v českém autocampu
Pobyt v českém autocampu
Prostředí pro pobyt v zahraničním autocampu
Prostředí pro pobyt v zahraničním autocampu
Sraz majitelů obytných automobilů
Sraz majitelů obytných automobilů
Individuální cestování se rozšiřuje
Individuální cestování se rozšiřuje
Parkoviště pro caravanisty v jižní Francii
Parkoviště pro caravanisty v jižní Francii

Trendy rozvoje caravaningu v ČR za rok 2017

 

V posledních letech sledujeme jen rostoucí trend v prodejích obytných vozidel (OV) především díky zlepšující se situaci v ekonomickém rozvoji ČR (i dalších zemích) a tak rostoucí potřeba využít volný čas formou caravaningu přispívá k jeho rozvoji a tím i vyšším prodejům OV. Znamená to nárůst počtů těch, kteří se rozhodli vstoupit mezi caravanisty užíváním obytného auta nebo přívěsu.

S lítostí však musín konstatovat, že se v oblasti caravaningu, kde se stále zvyšují počty caravanů a obytných automobilů, neustále projevují problémy tam, kde jsou ve vyspělém zahraničí poskytovány caravanistům služby na mnohem vyšší úrovni, než která je „běžná u nás“.

Týká se to především komplexnosti služeb pro cestování s obytnými vozidly do zahraničních i tuzemských destinací, úroveň ubytovacích služeb v našich autocampech, kde není vše „jak má být“, vč. ochrany majetku a soukromí návštěvníků.

Chybí dostatek cestovních kanceláří či agentur s pojištěním a spolehlivostí, které jsou zaměřeny na specifické potřeby caravanického cestování, na rozdíl od zahraničí u nás převládá právě z těchto důvodů individuální „samotářské“ cestování s obytnými vozidly.  

Ne všichni dodavatelé obytných vozidel mají zafixovanou zásadu, že prodejem vozidla poskytované služby začínají ale nekončí a o „svého“ zákazníka se musí starat pečlivě, jinak se k němu již nevrátí.

Není plně rozvinuto hodnocení úrovně autocampů a tábořišť, aby si jejich potenciální návštěvníci mohli ověřit rozsah nabízených služeb a tak aby nedocházelo ke zbytečnému zklamání po příjezdu do nich.

Výsledkem je, že dochází tak k výraznému rozporu mezi požadavky majitelů a provozovatelů rostoucího počtu obytných vozidel a poskytovatelů „cestovatelských služeb“ pro využití obytných vozidel, které již v názvu obsahují bydlení a cestování a to převážně s rodinami – caravaning vznikl jako zajištění levného cestování rodin s dětmi.

Tato tradice je pořád prodlužována generacemi caravanistů, kteří přijali jejich životní styl. Podle mých zkušeností, ten, kdo si vyzkoušel pobyt v přírodě s obytným vozidlem, ten se k tomuto nově poznanému stylu vrací i jako nový majitel pojízdného obydlí.  

Obdobně se stále opakují chyby v registru vozidel na MD ČR, takže ve statistice nejsou uvedeny údaje o „ojetých“ OV. Proto sdružení OSCAR sleduje již více než deset let jen nová vozidla, dovezená oficiálně.

Ze statistických ukazatelů vyplývá, že největším exportérem OV do ČR je NSR, dále následují Itálie, Španělsko, Slovinsko, Francie, Polsko a Velká Británie, v posledním roce se zvyšuje i počet vozidel, dovezených z USA. Tento stav je jednoznačný, protože nemáme žádného výrobce OV (až na malé výjimky), proto každý kus OV pro zákazníky v ČR musí být dovezen a objednán podle zákazníkovy specifikace, neboť výrobci v současné době již nevyrábí na sklad.  

Podíl českého trhu obytných vozidel na trhu evropském je u caravanů 0,9% a u obytných automobilů je to 1,2%. Z tohoto hlediska je nutno také hodnotit vztah dodavatelů k českým prodejcům. Přikládám i údaje z NSR, jako největšího dodavatele pro ČR, jsou zajímavé i v oblasti ekonomiky caravaningu v této zemi, čtěte. 

Již v současné době jsou na českém trhu zastoupeny prakticky všechny evropské značky, je zde i zastoupení některých dalších výrobců i z USA.

Také v současné době vznikají nové firmy s předmětem podnikání v oblasti prodeje a pronájmu OV. Mnohé z nich ovšem „podnikají“ s jedním starým vozidlem, které neodpovídá svými parametry současným potřebám, proto je potřeba vybírat si „svého“ dodavatele, který má pro tento druh podnikání jak logistické, materiální i organizační zázemí.

Garantem cestovního ruchu v ČR je MMR, kde není téměř vůbec brán v úvahu ekonomický přínos caravaningu, skládající se z platby za nákup OV, dále z poplatků za servis, garážování nebo uložení, z nákupu příslušenství a doplňků, náhradních dílů apod. Další přínos vyplývá z osobní útraty caravanistů vlastních i zahraničních za noclehy, stravu, návštěvy památek, koncertů, a dalších historických míst a kulturních programů.

Nedocenění ekonomiky cestovního ruchu v ČR, kam caravaning patří, dokumentuje i velmi špatný stavební a bezpečnostní stav dálnic, silnic všech úrovní a výše mýtných poplatků pro rekreační rodinná obytná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 t, která jsou u mýta cenově stejně vysoko, jako nejtěžší nákladní vozidla, patřící podnikatelským subjektům.

Z těchto důvodů se zahraniční mototuristé ČR vyhýbají a místo k návštěvě jsou tito turisté doma vyzývání k objezdu ČR.

Podle výsledků výzkumu ve střední a východní Evropě má ČR po Chorvatsku druhý nejvyšší podíl 12 % z výnosu cestovního ruchu v tomto regionu. Získat tento podíl lze jen za předpokladu vstřícného chování k cizím i vlastním návštěvníkům a vybudováním odpovídající infrastruktury.

Opakuji pro informaci caravanistů – uživatelů obytných automobilů nad 3,5 t, že i přes snahu a zájem sdružení OSCAR o řešení těchto otázek na MMR ČR i na MD ČR nebyly aktivity ke změně výše uvedených problémů na státních orgánech aktivně přijaty.

Typickým příkladem bylo více než pětileté řešení změn v platbě mýtného pro obytné automobily nad 3,5 t, když MD ČR muselo nakonec přiznat, že není technické řešení problému podle smlouvy se společností Kapsch, platné po problematickém prodloužení ještě do konce roku 2019.

MD ČR pod vedením hnutí ANO nedokázalo za období několika let připravit výběrové řízení na provozovatele mýtného systému od roku 2017. Sdružení se touto problematikou intenzivně zabývalo, ale současný ministr dopravy ani jeho 8 předchůdců o spolupráci a řešení nejevilo zájem. Po vyčerpání všech možných vytáček byla s předchůdcem současného ministra uzavřena dohoda o přeřazení obytných automobilů do kategorie plátců mýtného „AUTOBUSY“, ale již přijatou dohodu o realizaci změny současný ministr Ťok několik dnů po nástupu do funkce zrušil bez objektivních důvodů.

Sdružení OSCAR již od roku 2002 spolupracuje s a. s. Výstavy Brno na organizování mezinárodního veletrhu CARAVANING Brno, letos v listopadu již v 16. ročníku.  

Tato spolupráce je velmi úspěšná a tak CARAVANING Brno  je jednou z těch akcí, kde nedochází k poklesu počtu vystavovatelů ani návštěvníků a výstavní plocha musela být pro letos opět rozšířena o jeden celý pavilon F. Rozšiřuje se i zájem zahraničních návštěvníků z okolitých zemí.

I zahraniční vystavovatelé a zástupci „mateřských“ dodavatelských společností uznávají odbornou výši českých návštěvníků a také vystavovatelé byli spokojeni s obchodními výsledky.

Návštěvníci a zájemci o obytná vozidla pochopili, že i při rychlém rozvoji mobilních aplikací a v době virtuálního internetu je osobní kontakt s prodejcem a prohlídka exponátů „na vlastní oči a ruce“ nenahraditelná, navíc je k dispozici doprovodný program a odborná poradenská služba, nabízena bude i odborná literatura a časopisy. 

Výstavní dny s caravaningem pomohou k poznání, jak je výhodné cestovat po světě ve svém, nebo půjčeném mobilním domově, který je nezávislý.

O výhodách, trendech a technice caravaningu vč. besed o cestování budou jednotlivé části doprovodného programu.

Caravaning je stále rozšiřujícím se samostatný životní styl a i přes postupující modernizaci jeho prostředků zůstane jedním z nejlepších způsobů, jak poznávat dosud nepoznané v pohodlném mobilním obydlí. Při cestování za hranice ČR je nutno ovšem vybrat destinace s dostatečnou úrovní osobní bezpečnosti a nejezdit do rizikových oblastí..

Již nyní Vás jménem sdružení OSCAR zvu na tuto akci v listopadu 2018 do Brna.

Evropský trh s vozidly pro volný čas v roce 2017

 

1. Obytné automobily

 

Výsledky provedených registrací obytných automobilů ukazují na zvýšený počet nových uvedení těchto vozidel do provozu v počtu 110.730 kusů.

Ve srovnání s předchozím rokem 2016 (96.470 jednotek) to představuje nárůst o 14,8% a již čtvrtý krát od finanční krize překonal výsledek za předchozí rok.

Poprvé zaznamenaly všechny registrované trhy s obytnými automobily kladné saldo.

Dovolená v motorizovaném „domě“ je trend v celé Evropě.

Nejvýznamnější trhy s obytnými automobily v Evropě jsou totožné s trhem u caravanů, ale v jiném pořadí.

U obytných automobilů je největší německý trh s více než 40.570 nových registrací.

V současné době je téměř dvakrát větší, než druhý francouzský trh s 21.350 vozidly.

Úroveň třetího v pořadí na trhu - Velké Británie - v pořadí proti konkurentům je o 34,0%  nižší než výsledek francouzského trhu se 14.050 vozidly, ale s vyšším meziročním přírůstkem 13,8%.  

Bývalé význačné trhy - Itálie a Španělsko, již dávno ztratily svoji úroveň a nyní jsou na cestě k jejich bývalým silným pozicím. V Itálii bylo nově registrováno 5.100 a ve Španělsku 3.950 vozidel.

Obecně lze konstatovat, že od roku 2012 je více nově registrovaných obytných automobilů než caravanů zejména pro jejich vyšší mobilitu, i když u střední třídy obou druhů vozidel poskytují caravany mírně větší vnitřní prostor a umožňují vyšší pobytový komfort na místě dovolené svojí možností využití tažného vozidla k jízdám do okolí.

 

2. Caravany

 

Podle výsledků evidence nových registrací caravanů bylo provedeno v roce 2017 celkem 79.750 registrací caravanů, s opětovným růstem, tentokrát ve výši 8,4%, ve srovnání s předchozím rokem 2016, kdy bylo registrováno 73.540 jednotek.

Nejvýznamnější prodejní trhy s caravany, jako je Spojené království (nárůst o 6,2%), Německo (zvýšení o 15,0%) a Francie (navýšení o 4,9%), se v roce 2017 dobře vyvíjely.

Ale i trhy, které charakterizují poklesy po dlouhé roky, jako je Nizozemsko nebo Španělsko, ukazují svými výsledky na probíhající stabilizaci se zvýšením o 9,1% a 26,4%.

I když některé skandinávské země vykazují celkové negativní trendy prodeje, na druhé straně dochází k výraznému nárůstu registrace nových caravanů, což může znamenat změnu trendu v sektoru vozidel pro volný čas ve Skandinávii. Tato okolnost by měla být podle výsledků v budoucnosti zachována.

Pro rok 2018 je předpokládán další růst, který dává výrobcům caravanů pozitivní výhled pro trh ve Skandinávii.

 

Vývoj trhů s obytnými vozidly ve světě za rok 2017


Na světovém globálním trhu s rekreačními vozidly dominují tři regiony, které představují podíl na trhu 96,4%.

 

Většina obytných automobilů a caravanů se prodává v Severní Americe, což představuje 64,8% světového trhu. Specifikům amerického trhu s překonáváním velkých vzdáleností jsou podřízeny všechny parametry obytných vozidel, často s různými konstrukčními úpravami pro tažení typickými americkými vozidly.

 

Druhé místo zaujímá Evropa nejméně s 25,5% podílem, na jejímž trhu obytných vozidel panuje symbióza v jejich druzích, užívají se jak caravany, tak i obytná auta, zatím díky historickému vývoji vedou v celkových počtech vozidel pro volný čas početně caravany, ale obytná auta je postupně, díky vývoji v nynější době, dostihují.

 

Jako třetí následuje Austrálie s 6,1% podílem na světovém trhu.

 

Při pohledu na výsledky prodejů je také důležité rozlišovat mezi trhy caravanů a obytných automobilů. Severní Amerika je jasným vedoucím na trhu s caravany, přičemž obsazuje 86,6% celkového trhu s vozidly pro volný čas.

 

Naopak evropský trh s přibližně 96.400 nově registrovanými obytnými automobily a podílem 56,7% je považován za více přívětivý pro tento druh vozidel pro volný čas.

Austrálie se umístila na třetím místě ve světovém žebříčku s 86% podílem na trhu caravanů. Obytné automobily se zde používají hlavně k pronájmu a pro návštěvníky tohoto kontinentu.

Zbývající zhruba 4% celosvětového trhu rekreačních vozidel se dělí mezi země a/nebo kontinenty, jako jsou Čína, Japonsko, Nový Zéland nebo Jižní Afrika.

 

Jihokorejský trh s rekreačními vozidly, který se v posledních letech pozitivně rozvinul, je zaměřen čistě na prodeje caravanů, tento trh v roce 2017 poprvé překročil spodní hranici prodejů, nutných pro zapsání do statistiky prodejů. proto je zde ve statistice světa poprvé svým podílem 0,3% 

Caravany se také prodávají téměř výlučně v Jižní Africe a na Novém Zélandu.

Mnohá rekreační vozidla, ať už obytné přívěsy nebo obytné automobily, používána v různých zemích na různých kontinentech, jsou upraveny pro dopravu a používání v souvislosti s místními požadavky, a proto mají různé rozměry, technické a prostorové vybavení tak, aby vyhověly místní potřebě.

 

Tomuto trendu se přizpůsobují také výrobci výrobou různých typů obytných vozidel, pokud jsou vyráběny pro expediční cesty do terénu, jsou stavěny na podvozcích k tomu určených vozidel, která jsou následně upravena podle potřeb uživatelů. V mnoha případech jde ale o individuální výrobu.

 

Na základě tohoto pozitivního vývoje za rok 2017 je pro rok 2018 možno očekávat další růst tržeb na všech trzích pro automobilový průmysl rekreačních vozidel, a to hlavně na pozadí stabilních hospodářských a politických struktur nebo vývoje.

 

Trend směrem k liberální a nezávislé rekreační a cestovatelské formě, vázané na přírodu, nevykazuje žádné známky únavy a příp. stagnace nebo dokonce poklesu. Znamená to, že každoročně se zvyšují počty příznivců této cestovatelské disciplíny.

Nahoru