Upravit stránku

Užívání mobilů za volantem je velmi závažným přestupkem v chování řidičů. Může způsobit hned několikanásobnou újmu někomu jinému, kdo nic špatného neudělal. Ublíží mu na zdraví, znemožní chodit do práce a vydělávat, čímž utrpí nejen on, ale celá rodina.

Nehodové statistiky to neúprosně potvrzují – jde o třetí nejčastější přestupek v ČR.

Při čtení nebo psaní SMS zprávy řidič zaměstnává většinu smyslů, které jsou zároveň důležité pro řízení vozidla. Psaní SMS-ky rozptyluje vizuálně – věnujete pozornost něčemu jinému než řízení vozidla a silnici, i manuálně – nemáte dostatečnou kontrolu nad volantem, protože nejméně jedna ruka se zabývá telefonem.

Odborníci varují, že příčinou zvýšených problémů s mobilem za volantem je i změněný přístup populace k tomuto zařízení. Mobil totiž v současnosti přebírá roli počítače a mnoho řidičů ho proto využívá i za jízdy k různým činnostem.

Na mobilech se stáváme navíc doslova závislí, často nezdravě. Když vstaneme, díváme se na zprávy a novinky. Někteří z nás hned začínají vyřizovat přes mobil i pracovní záležitosti a pak to pokračuje celý den, samozřejmě i během přesunů v autě.

Další využívají mobil k aktivitám na sociálních sítích.

Ani v autě se mnozí nedokážou odpoutat. Je to zcela špatně a odvádí to pozornost od řízení.

Co by se stalo, kdybychom počkali a mobil otevřeli až po jízdě, případně někde uprostřed cesty zastavili?

Jisté je, že z 99,9 % vůbec nic vážného!

Nepříznivé vlivy na jízdu autem při telefonování
Telefonování za jízdy a jeho možné důsledky na řízení automobilu
Seznamte se s tím, co se děje při telefonování za jízdy, proto raději netelefonujte!

Za jednu sekundu ujede osobní auto při rychlosti 90 km/h 25 metrů. Při rychlosti 130 km/h to je necelých 37 metrů. Pokud vykonává za jízdy řidič činnosti, nesouvisející s řízením vozidla, např. manipuluje s telefonem, jede vlastně naslepo a nesleduje tak provoz na komunikaci!

- Znamená to, že při pohledu na mobil ujedete při rychlosti 90 km/h vzdálenost 25 m, při rychlosti 130 km/h více než 36 m a to BEZ sledování vozovky!

- Při psaní krátké SMS-ky (trvající 5 sekund) ujede vozidlo 90-kou 125 m, 130-kou až 181 m, opět BEZ sledování vozovky, při těchto vzdálenostech se na silnici může vyskytnout situace, na kterou řidič nemůže správně reagovat, protože není na řízení a na možný vznik této situace připravený fyzicky ani psychicky, protože musí nejdříve přenést svoji pozornost od telefonu, příp. jej odložit!

- Při převzetí hovoru v mobilním telefonu, trvajícím např. jen 2 sekundy, je ujetá vzdálenost pří stejných rychlostech (90/130 km/h) 50 m a 73 m. I za této činnosti jede vozidlo „bez řidiče“, který musí sledovat příchozí signál, obsloužit či uchopit telefon a tím se dostane do situace, kdy jeho schopnost řídit vozidlo je velmi silně snížena, možná až znemožněna!

- Ještě horší situace vzniká při manipulaci s ovládacími prvky vozidla za jízdy, např. přenastavení klimatizace, větrání, obsluze spolujezdců (dětí), protože tyto činnosti zabírají větší časové období, např. 6 sekund a hlavně řidič může použít na řízení jen jednu ruku. Za tuto dobu vozidlo ujede za stejných rychlostí vzdálenost až 150 m a 217 m, což je např. větší vzdálenost, než polovina oválu lehkoatletického stadionu, který je dlouhý 400 m.  

BESIP nedávno přirovnal stav při telefonování za jízdy k řízení pod vlivem alkoholu. Během užívání telefonu je řidič ovlivněn podobným způsobem, jako by měl v krvi minimálně 0,8 promile alkoholu. Hůře vnímá zrakové i akustické vjemy, snížena je i mentální a fyzická kapacita pro řešení aktuálně vzniklé dopravní situace. Tento stav se ještě zhoršuje únavou při dlouhé jízdě, vyšším věkem, nízkou úrovní zkušeností mladých řidičů či řidiček, zejména těch „závislých“ na mobilech.

 

V roce 2017 bylo podle údajů BESIP-u evidováno téměř 50 000 přestupků, kdy řidič během jízdy manipuloval s mobilem. Mezi hlavní přestupky patří telefonování, čtení nebo psaní SMS zpráv, sledování displeje telefonu, nebo nastavování navigace, větrání, klimatizace a jídlo během jízdy.

 

Že se jedná o velmi vážnou situaci, dokazuje i změna předpisů ve Francii, kde nyní platí zákaz jakékoliv používání telefonu v autě. Je tím myšleno opravdu veškeré - používat telefon nebude možné ani v případě, že řidič zastaví na okraji silnice.

Takže teď už nesmíte ani zajet vedle cesty, vypnout motor a hovor vyřídit, i telefonování v autě zastaveném kdekoli je trestné a může být pokutováno až 135 eury (3 400 Kč). 

 

Výjimku tolerují ve Francii jedinou - když musíte zastavit kvůli autonehodě nebo poruše, dovolí vám zavolat si pomoc.

 

Od tohoto opatření si policie slibuje snížení počtu dopravních nehod a méně mrtvých na silnicích. Pokud pojedete do Francie, pamatujte na to, že prakticky jakékoli sáhnutí na mobil v autě je teď tabu!!!

Průměrná doba manipulace s mobilním telefonem
Čas, po který nesleduje řidič dění na komunikaci při používání telefonu

Takto nekoncentrovaný řidič až osminásobně zvyšuje riziko smrtelné dopravní nehody a zároveň vznikají také velké věcné a materiální škody! 

Při telefonování či nakládání s telefonem za jízdy vzniká situace, kdy je 8x vyšší riziko úmrtí a vážných zranění v osádce, než při jízdě bez telefonování!

Jde vždy o velmi nebezpečnou činnost, která má vážné důsledky. Auto má delší brzdnou dráhu a řidič později reaguje na krizové situace.

Podíl řidičů na vzniku škod, vzniklých z důvodů telefonování za jízdy podle jejich věku
Podíl telefonujících řidičů na vzniku škod podle věku

Bezpečné telefonování za jízdy

V jedné ruce volant, ve druhé telefon. Stačí chvilka nepozornosti a … Telefonovat za jízdy se opravdu nevyplatí – situaci lze úspěšně vyřešit pouze pořízením hands-free soupravy, nebo ještě lépe autorádia, které lze s telefonem „spárovat přes Bluetooth“.

 

Potom můžete klidně v autě telefonovat, i když nemáte hands-free sadu. Hovor slyšíte přes v autě zabudované reproduktory, váš hlas při telefonování snímá citlivý mikrofon, umístěný přímo v autorádiu. Obě ruce tak máte stále na volantu, zrakem sledujete vozovku, takže nehrozí vážné nebezpečí, že byste ohrozili sebe, nebo další účastníky silničního provozu. Situaci lze vyřešit i hlasovým ovládáním telefonu, ale nejlepší řešení je vypnutí telefonu na dobu jízdy, ať je chytrý, nebo hloupý.

 

Pokud chcete jezdit dlouho, musíte být chytří alespoň vy za volantem. Netelefonujte za jízdy, budete žít déle a s vámi i další účastníci silničního provozu.

Ale ani používání soupravy hands-free při telefonování mobilem za jízdy nezabraňuje tomu, aby brzdná dráha nebyla zřetelně delší, než u netelefonujícího řidiče.

Bylo ověřeno, že při rychlosti 100 km/h zastaví řidič telefonující pomocí hands-free v průměru o šest metrů dále než řidič, který se ničím nerozptyluje.

Možné použití hands-free
Možné použití hands-free
Nahoru