Upravit stránku
33 tipů a triků pro zimní caravaning

1. Zvolte camping (místo pobytu) pečlivě a včas. Ubytování si zajistěte předem. Je vybrané místo parkování na suchém prostranství? Příjezd do místa plánujte za denního světla. Pokud budete campovat „na divoko“, promyslete si bezpečnostní opatření, vybavte potřebnými prostředky své vozidlo/a a vyžádejte si souhlas od majitelů pozemku, kde se zabydlíte.

2. Prohlédněte své pneumatiky, používáte-li jiné než zimní, zvolte ty zimní. Zjistěte, zda je hloubka profilu dostatečná (min. 4 mm), ověřte vhodnost svých sněhových řetězů (také pro všechna kola caravanu). Zkontrolujte, příp. dohustěte tlak v pneumatikách.

3. Směr cesty pečlivě naplánujte. Vyvarujte se silnicím, vedoucích přes horské průsmyky se silným stoupáním nebo spádem! Některé silnice v horách jsou pro jízdu OV uzavřeny, jejich sjízdnost zjistěte předem. Zpracujte si itinerář, poučte navigátora/ku a nastavte navigaci.

4. Zimní vybavení dobře sestavte. Nezapomeňte na vnitřní/vnější thermokryt kabiny řidiče, prodloužení komínku topení, rýč nebo lopatu s krátkou násadou na úklid sněhu, spadaného materiálu, zimní markýzy příp. okapy na okna, sněhové řetězy, starou pokrývku jako podložku při montážní práci na podvozku, tlusté pracovní rukavice, pomocné startovací kabely, sekyrku. Nasazení sněhových řetězů je nutno vyzkoušet před jízdou. Do hor vezměte sebou i kbelík s víkem se suchým pískem na posyp místních ledových úseků silnice (3-5 kg).

5. V zimě je zejména nutné dbát na správné naložení výbavy a věcí do vozidel podle známých zásad umístění těžiště vozidla. Nesmí být překročena povolená celková hmotnost jak obytného vozidla, tak příp. i tažného automobilu, doporučuji proto vozidla zvážit.

6. Mějte dostatečnou zásobu plynu - v zimě vždy jen PROPANU. Kalkulujte se spotřebou  plynu za den až cca 3 kg propanu. V zimě Nepoužívejte směs propan-butan, butan se nespotřebovává. Doporučuji montovat automatický přepojovač plynových lahví, tzv. triomatic/duomatic od fy Truma.

7. Užívejte zimní předsíňku (příp. s přenosným vytápěním), která vytváří tepelnou clonu a slouží dobře k uložení lyží, sání, snowboardů i některých potravin (po jejich pověšení na háčky, aby je v noci neodnesl čtyřnohý zloděj). Letní předsíňka není na zimu vhodná svojí konstrukcí, zimní lze použít i u obytného auta. Ve vytápěné předsíňce můžete sušit i vlhké oděvy.

8. Mějte na výměnu palivový filtr (zanáší se za nízkých teplot parafinovými vločkami z nafty) na vznětové motory, lépe nezapomeňte čerpat zimní naftu. Nemrznoucí směs v chladicím systému upravte na teplotu tuhnutí do – 25 ° C, stejně i náplně do ostřikovačů skel na bázi ethanolu.

9. Zásadně před každou jízdou ze střechy a povrchu OV odstraňte všechen sníh a led.

10. Výdechy (větrací mřížky) ledničky je vhodné částečně zakrýt zimními kryty, které jsou k dostání v odborných obchodech, příp. jsou ve vybavení vozidla.

11. Kola a opěrné nožky doporučuji podložit suchými a proti vodě nakonzervovanými, příp. v igelitu obalenými prkýnky, zabráníte tím jejich přimrznutí.

12. Parkovací brzdu ponechte uvolněnou, ovládání i ústrojí by mohla přimrznout. K zajištění vozidla na  rovině i na svahu použijte klíny (viz výše).

13. Sníh pod automobilem nebo obytným přívěsem odstraňte, zajistěte volný přístup vzduchu k plynovým spotřebičům a větracím otvorům, zejména v podlaze. Bez poruch budou tato zařízení pracovat jen za těchto podmínek.

14. Před každým odjezdem je nutno všechny disky kol, jejich podběhy, zpětná zrcadla a světla vč. střechy očistit od sněhu.

15. Po startu motoru za snížených teplot počkejte asi 1 - 2 minuty, poté pomalu a při nízkých otáčkách motoru odjeďte až do dosažení provozní teploty, motor neohřívejte jeho během na místě, za nízkých teplot může dojít u vznětového motoru k tzv. zasmolení nespálenými zplodinami hoření.

16. Místo postavení vozidla je nutno pečlivě volit. Obytný automobil nebo obytný přívěs nestavte pod stromy nebo okraje střechy, je nebezpečí pádu sněhu nebo ledu na střechu nebo větrák obytného vozidla a jejich poškození či dokonce proražení.

17. Větrací průduchy a odvody spalin na střeše a bočních stěnách je nutno udržovat volné, jinak v noci hrozí nebezpečí zadušení osob. Nutno je také čistit prodloužení střešního komínku od topení, aby nedošlo k jeho ucpání napadaným nebo navátým sněhem. Solární panely na střeše je nutno pro jejich činnost čistit od sněhu, aby byla zajištěna jejich funkce.

18. Kabel přívodu elektrického napětí nepokládejte na půdu (na zem a do sněhu), mohl by zamrznout a poškodit se při svinování - lépe je jeho vedení vzduchem (pověšený). Průchodem proudu se totiž kabel ohřívá „nad nulu“. Topení a ohřívač vody je tak možno nechat nepřetržitě běžet na nejnižší výkonový stupeň.

19. Dobře větrejte okny a střechou, vlhkosti ve vnitřním prostoru se důsledně vyvarujte. Vlhké lyže i oblečení lze sušit ve vlastní vytápěné a větrané předsíni nebo v sušárně campingu. Sušení v prostoru OV (i v garáži OA) se vyvarujte, vlhkost je velmi nepříjemný spolubydlící.

20. Při vaření otevřete okno kuchyňky a nejbližší střešní větrák.

21. Žádné sněhové valy (zdi), dotýkající se stěn obytných vozidel nestavte (plyn, unikající příp. netěsností musí mít možnost uniknout ven do volného prostoru, jinak vzniká vysoce třaskavá směs). Ochranný tepelný sněhový val je možno postavit s minimální mezerou od stěny 60 - 70 cm podle směru a síly větru, příp. vůbec ne, pokud hrozí padání sněhu zároveň s větrem.

22. Vhodné je zakrytí oje caravanu či nosičů lyží vhodným krytem z mrazuvzdorné tkaniny (hmoty). Na obytné auto použijte vnější/vnitřní thermokryt, min. na okna kabiny, lépe na celou.

23. Obytné vozidlo nikdy nezakrývejte za pobytu v něm krycí plachtou.

24. Před napadnutím velkého množství vlhkého sněhu podepřete střechu caravanu o podlahu vhodnou skládací podpěrou, napadnutý sníh pravidelně uklízejte, aby na střeše nepřimrzl.

25. Při ukončení pobytu je nutno nádrže na čerstvou vodu, odpadní vodu a bojler na ohřev vody, příp. systém teplovodního topení (není-li použito nemrznoucí náplně) zcela vyprázdnit.

26. Přístřešek je vhodné demontovat večer den před odjezdem a dát jej do sušárny na částečné vysušení, předejdete tím jeho destrukci (zmrzlá tkanina se láme).

27. Úklid místa táboření proveďte den před odjezdem vč. uvolnění vozidel od sněhu a úpravy výjezdové trasy.

28. Odjezd plánujte na denní dobu, bude potřeba vidět na cestu a tak předejít poškození vozidel. Jízdu za snížené viditelnosti si ponechte do nižších poloh.

29. Během jízdy na místě seďte upoutáni na místech vybavených bezpečnostními pásy, nepovolte spaní na lůžkách v obytném automobilu, zejména ne v alkovnách. Při případném převrácení i nárazu tam vznikají síly, kterým člověk nemůže čelit svojí fyzickou sílou. V caravanu není povoleno přepravovat osoby za jízdy.

30. Oblečení na jízdu zvolte podle teploty vnějšího prostředí, raději více vrstev lehkých a volnějších oděvů. Obuv se doporučuje také pohodlná a lehká, pro řidiče s tenkou, ale pevnou podrážkou. Zásadně nejezdíme v obuvi na lyže, na snowboard, nebo v botách s vysokým podpatkem apod.

31. Ve vnitřním prostoru vozidel nenechávejte žádné volně ležící předměty – možné budoucí projektily - v OV má všechno svoje místo.

32. Vybavte své mobilní obydlí i příp. tažné vozidlo alespoň 2 kg hasicím přístrojem (na zimu do – 20 °C) uloženým na přístupném místě a lehce uchopitelném, aby neshořel s vozidlem.

33. Vozidlo vybavte elektronickými i mechanickými bezpečnostními prvky, zajišťujících jeho „nedotknutelnost“ za dobu vaši nepřítomnosti a nočního odpočinku. Jsou dodávána různá čidla, reagující na pohyb, únik plynu, použití uspávacího plynu, kamery se záznamem a upozorněním na mobilní telefon, pohybová čidla, reagující na pohyb vozidla, mechanické zajištění dveří zvenku i zevnitř. Doporučuji využít odborné pracoviště, kde vám poradí a poslouží při výběru a realizaci zabezpečení OV podle vašeho zadání. Bezpečnost by měla být na prvním místě při jízdě i pobytu. Této výbavě dejte určitě přednost před jinou, mnohdy zbytečnou výbavou OV!

 

Na závěr jedno přání:

I během zimního caravaningu buďte uvážlivým člověkem. Před odjezdem si okopírujte své doklady na cestu, uložte mimo originály, zkontrolujte uzavření a zajištění bydliště, svůj odjezd oznamte dobrému kamarádovi/dce, půjčte mu klíče od vchodu a odjeďte včas na „své místo“ s klidem, beze spěchu a v pohodě! 

Nahoru