Upravit stránku

Je těžké si představit, kdo a jak tento zahuštěný proud vozidel ovlivní a uhlídá.

Je tady ovšem jedno, a to nejlevnější řešení. Budou se hlídat řidiči sami a navzájem, pojedou podle předpisů, nebudou se dopouštět nezákonností a hlavně budou tolerantní mezi sebou. 

Možná je to předchozí utopie, ale je jedna povinnost řidičů, která umožní, že při nějaké mimořádné události se na její místo dostanou záchranáři, hasiči, policejní vyšetřovatelé a také technické vyprošťovací vozidla.

Ta povinnost je uzákoněna již od 1. července 2006 a určuje řidičům povinnost vytvořit tzv. záchrannou uličku v případě zastavení provozu na dálnici, nebo podobné komunikaci. Mnoho řidičů ale neví, kdy a jak tuto uličku vytvořit. Proto je možné, že na  českých silnicích vidíme běžný obrázek – dva nebo tři souběžné kolony stojících nebo pomalu popojíždějících vozidel. Průjezd mezi kolonami, tu záchrannou uličku, začnou čeští řidiči vytvářet, až když slyší sirény, nebo dokonce vidí majáky ve zpětném zrcátku. Není žádnou výjimkou, že osádky svá vozidla opustí a občerstvují se na silnici. Za nevytvoření „uličky“, tj. za přestupek je stanovena pokuta  2000 Kč v blokovém řízení. V Rakousku je pokuta za stejný přestupek až 2.180 eur, v přepočtu asi 58.860 Kč (podle kurzu €/Kč). Proto tam všichni řidiči uličku tvoří tak, jak se tvořit má, tj. ihned při vzniku kolon, nebo výrazném zpomalení rychlosti jízdy.

Tím zajistí, že ulička pro záchranáře snižuje dobu dojezdu na místo neštěstí až o 4 minuty, a o 40 % zvyšuje šanci vážně zraněných na přežití.

U nás řidiči příliš nevědí, že pro ně na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla o dvou a více jízdních pruzích v jednom směru jízdy platí povinnost vytvořit mezi sebou jeden průjezdný pruh široký alespoň 3 metry, určený pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy.

Tato zásada se aplikuje pro případ, kdy hustota provozu vyvolá vznik kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel.

Průjezd pro záchranáře v Česku - POZOR, TATO ÚPRAVA PLATÍ DO 30.9.2018

– záchranná ulička - vzniká mezi pruhem nejvíce vpravo a těmi ostatními.


Podle počtu pruhů v jednom směru jízdy to pak vypadá následovně (viz vyobrazení):

  • Na komunikaci se dvěma pruhy jízdy v jednom směru jízdy se řadí řidiči v pravém pruhu co nejvíce doprava, řidiči v levém pruhu co nejvíce vlevo
  • Tam, kde jsou v jednom směru jízdy tři pruhy, řidiči jedoucí v pruhu pravém se řadí co nejvíce doprava, řidiči jedoucí v levém a prostředním pruhu co nejvíce doleva.

V úsecích se čtyřmi pruhy v jednom směru jízdy se analogicky řadí vozidla v pravém pruhu co nejvíce doprava, v ostatních pruzích pak co nejvíce doleva.
Radostná novina pro naše i cizince na našich silnicích:
Naši poslanci odhlasovali novelu zákona a po schválení senátory a prezidentem bude platit STEJNÁ ZÁSADA TVORBY ZÁCHRANÁŘSKÉ ULIČKY, JAKO V ZAHRANIČÍ, tj. budou platit pravidla podle dalšího odstavce.  Ale stane se tak jen, pokud senátoři a prezident budou mít stejný názor. Odborníci ho již mají dlouho, otázkou je myšlení našich volených zástupců na "hradním" břehu Vltavy. Počkejme spolu do podzimu a zatím si přečtěte ještě jednou, jak to snad bude jednotné.... Novela byla schválena a způsob tvorby uličky bude od 1.10.2018 PLATIT také v ČR. Pamatujte na to a zabráníte zmatkům na silnicích a dálnicích!

Jak s uličkou v zahraničí:                     V ČR PLATÍ OD 1. 10. 2018 - Naučte se rozdíly!

Moje zkušenosti s tvůrci legislativních norem v ČR nejsou příliš dobré. Mnoho předpisů, jimi vytvořených je papežštějších, než papež, jak se říká. Proto také systém „uličky“ v ČR je nyní právě opačný, než v nám blízkém zahraničí.
V Maďarsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku a Slovinsku platí totiž jiné, dá se říci opačné zásady tvorby „uličky“:
Na rozdíl od ČR vzniká záchranná ulička mezi pruhem co nejvíce vlevo a těmi ostatními.
Řidiči jedoucí na dálnici v levém krajním pruhu zajedou co nejvíce doleva, řidiči jedoucí v ostatních pruzích se vyrovnají co nejvíce doprava.


Konkrétně to pak bude vypadat následovně:

  • Na komunikacích se dvěma pruhy v jednom směru jízdy řidiči jedoucí v levém pruhu zajíždějí co nejvíce ke své straně. Řidiči jedoucí v pruhu pravém zajíždějí co nejvíce doprava, v daném případě smějí vjet i na krajnici
  • V případě, že v jednom směru jízdy jsou tři pruhy, řidiči jedoucí v krajním levém pruhu zajíždějí co nejvíce doleva, řidiči jedoucí v pruhu prostředním a pravém zajíždějí co nejvíce doprava. Záchranářská ulička tak vzniká mezi levým a prostředním proudem vozidel
  • Na dálnici o čtyřech pruzích v jednom směru jízdy opět najíždějí ti v krajním levém pruhu co nejvíce doleva, řidiči v ostatních pruzích se řadí co nejvíce doprava. Průjezd pro záchranáře tak opět vzniká mezi nejkrajnějším levým pruhem a pruhy ostatními.

V dalších evropských státech není povinností vytvářet průjezd pro vozidla záchranářů, policie nebo hasičů jasně definována. To platí například pro Itálii i Chorvatsko. Ve Francii či Španělsku platí pro ostatní řidiče povinnost umožnit vozidlům záchranářů průjezd. A na Slovensku je stanoveno, že v případě vzniku kolon mohou řidiči vozidel s právem přednostní jízdy použít krajnici či jinou část pozemní komunikace, která není určena pro jízdu vozidel.

Nahoru