Upravit stránku

Vidět – to je základní povinnost každého řidiče. Vidět musí bez jakéhokoli omezení. Co všechno musí, nesmí a příp. může být ve výhledu řidiče v daném vozidle, stanoví věcně příslušné předpisy.

 

Tyto předpisy přesně stanoví platná opatření a vybavení vozidel pro zajištění vidění řidiče za jízdy i při používání vozidla.

Zkušenosti ukazují markantní rozdíl ve viditelnosti (hlavně dozadu) mezi vozidly a soupravami, kde jsou nebo nejsou namontovány lapače nečistot. Tyto již nejsou za určitých podmínek u nás povinné. V každém případě ovšem vřele doporučuji montáž lapačů nečistot za kola vozidla, hlavně u přední i zadní nápravy tažného vozidla i za kola caravanu. Totéž lze doporučit i pro obytné automobily. Tyto lapače výrazně omezí tvorbu vodní mlhy za vozidlem, zejména za deště a jízdy na špinavé vozovce.

 

Viditelnost (zejména za deště a mlhy) a výhled z vozidla významně ovlivňuje i dodržování bezpečné vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla.

 

K pochopení stačí jednoduchý pokus. Vezměte do ruky na výšku list čistého papíru formátu A4 a podržte jej ve vzdálenosti asi 10 cm od očí tak, aby jeho střed byl ve výši očí. Pokud jste dodrželi napsané, nemůžete před sebou téměř nic vidět. Je to obdobná situace jako při malém odstupu od vpředu jedoucího vozidla (cca do 5 – 10 m).

 

Nyní natáhněte ruku dopředu i s papírem ve stejné výšce. Ihned poznáte rozdíl, protože se výrazně k lepšímu změnily výhledové úhly. Tento pohled dopředu je ekvivalentní správné bezpečné vzdálenosti, která umožňuje i potřebný výhled.

 

Rozhled dopředu musí řidič zajistit dostatečným odstupem od vpředu jedoucího vozidla, min. ve vzdálenosti brzdné dráhy, odpovídající rychlosti jízdy.

Nikdo z dobrých řidičů nepochybuje o důležitosti sledování provozu vzadu, za vozidlem. Základem výhledu dozadu jsou obvykle správně nastavená zpětná zrcátka. Mohou je nahradit i technická zařízení, např. snímací zpětná kamera v kombinaci s řidičským monitorem, nahrazujícím vnitřní zpětné zrcátko. Jejich výhodou je i možnost eliminovat více tzv. mrtvé úhly, které vznikají u zrcátek, Častější zatím jsou ta zrcátka, která musí být schváleného provedení a správně seřízena, nejlépe, když se vzdálenost vnitřních hran zpětných zrcátek rovná nejméně šířce vozidla, při jízdě s caravanem musíme nasadit doplňková zrcátka na každou stranu tažného vozidla se vzdáleností vnitřních hran min. v šířce caravanu, u zrcátek obytného automobilu to je šířka obytné nástavby. Vlastní zpětná zrcátka tažného vozidla caravanu nastavíme tak, aby v nich řidič viděl kola caravanu a jejich jízdní stopu. Pokud nejsou zpětná zrcátka tažného vozidla vybavena samostatnou plochou pro eliminaci tzv. mrtvého úhlu, doporučuji použití malých přídavných zrcátek se sférickým povrchem.

Pokud využijete můj návod na seřízení zpětných zrcátek, bude jejichnvmější hrany od sebe vzdáleny vždy více, než je skutečná šířka obytné nástavby nebo caravanu. Pokud se do úzkého profilu vejdou bez problémů zrcátka, vejde se tam i vozidlo a také caravan. Tuto teorii jsem si ověřil např. v Lucemburku, Madridu, Florencii, vždy při průjezdu městem na místo campování nebo parkování při návštěvě místa.

Pokud budete nakupovat zpětná zrcátka, doporučuji pořídit si zrcátka se sníženou odrazivostí (tzv. antireflexní) a vyhřívaná – to pokud jezdíte i v zimním období. Hodně diskutovaným problémem jsou zrcátka sférická, která zobrazují větší prostor, ale zkreslují úměrně zakřivení vzdálenosti a velikosti vzadu jedoucích vozidel, takže může v důsledku toho dojít k nesprávnému odhadu vzdálenosti a rychlosti. Proto tato zrcátka příliš nejsou vhodná.

S lítostí musím uvést, že se často setkávám s jízdou souprav, kde na tažném vozidle caravanu vůbec nejsou doplňková zpětná zrcátka - tímto však není zajištěna plná viditelnost na provoz za vozidlem. Jsou i obytná auta, u nichž zpětná zrcátka svým vnějším okrajem nepřesahují šířku obytné části, takže pokud řidič chce vidět dění za sebou, musí použít jinou fintu než pohled do zrcátek.

 

Na podzim a také v zimě před jízdou i v jejím průběhu musíme udržovat skla vozidla v čistotě, zejména čelní, zadní a přední boční (i v zimním období musí být zajištěn výhled všemi směry). V zimě není dovoleno jezdit s vrstvou sněhu na střeše – jednak vozíme balast, ale co je důležitější, při prudším zabrždění může sníh sklouznout dopředu a znemožnit tak výhled. Je to potom velmi nebezpečná situace pro všechny.

Dbáme i o správnou funkci stěračů a nepoškozený břit stírátek, jinak na povrchu předního či zadního skla zůstává vodní film, který nepříjemně, zejména večer a v noci velmi zkresluje výhled.

 

Čistotu skel automobilu může zvýšit použití tzv, NANO technologií, tj. použít na ochranu skel speciální přípravek, vytvářející na sklech nano vrstvu, na které neulpívají vodní kapky a při rychlosti nad 40 km/h není potřeba stírat sklo stěrači. Použít to lze i na vnitřní povrch skel. Navíc nano vrstva zvyšuje mechanickou pevnost skla, na které byla aplikována.

 

Ještě jedno doporučení:

Pokud např. aplikujete nanotechnologii na displej mobilního telefonu nebo tabletu, dochází až k 600 násobnému zvýšení mechanické pevnosti povrchu, navíc tento získá antibakteriální úpravu, vhodnou pro ochranu dětských telefonistů.

Na přední sklo nesmí být použity žádné neschválené protisluneční či bezpečnostní fólie. Na skla předních dveří může být použita protisluneční fólie s propustností min. 70 % světla, na ostatní skla vozidla, tj. na zadní sklo a skla zadních dveří mohou být použity i fólie s nižší propustností světla.

Stínící záclonky na zadních bočních oknech a zadním okně používáme pouze za slunečného počasí, na oknech předních dveří mohou být použity pouze schválené sluneční clony se světelnou propustností již uvedenou výše.

 

V zorném poli řidiče nesmí být žádné předměty, které brání ve výhledu řidiči, zejména ne pohyblivé (zavěšené např. na zpětném zrcátku) a rušící svým pohybem, příp. odleskem řidiče v soustředění na jízdu. V zorném poli řidiče nesmí být umístěna ani videokamera.

 

Na závěr ještě rada – nezapomeňte pravidelně čistit i vnitřní plochu oken. Tím si zajistíte čistý a nerušený pohled nejen dopředu. V zimě, za teplot bod bodem mrazu a částečně také při teplotě vzduchu těsně nad ní, je důležité dobré a kvalitní topení a větrání, jinak se vám bude zdát, že jedete v mlze.

 

K zabránění tohoto jevu je vhodné použití kosmetických autopřípravků na ošetření povrchu skel jak z venku, tak i zevnitř. Čistit skla se musí čistit ve vozidlech kuřáků, protože kouř se usazuje i na sklech.

 

Viditelnost ovlivňuje výrazně aktuální počasí. Velmi nepříznivě na viditelnost působí zejména mlha, husté sněžení nebo déšť. Nejhorší z těchto vlivů je mlha, proto se jí budu věnovat nejvíce.

Za mlhy vstupuje do popředí i význam druhého důležitého smyslu - sluchu.  Pomocí sluchových vjemů se dokážeme lépe orientovat v prostoru, když do mlhy příliš nevidíme. Proto za jízdy v mlze musíme přiměřeně otevřít i přední okna auta

Pokud před výjezdem na cestu předpokládáte výskyt mlhy na trase, je nutné na to připravit i vozidlo a zejména zkontrolovat osvětlení, včetně funkce potkávacích světel, mlhovek předních i zadních.

Za své jízdy při mlze nepoužívejte denní světla, protože v tomto případě nesvítí koncová světla a tak budete zezadu neviditelní. Za mlhy je nutno rozsvítit buď mlhovky nebo potkávací světla. Důvodem je skutečnost, že mlha nikdy neleží přímo na vozovce, ale asi o 25 až 30 cm výše, takže ji níže umístěna potkávací světla a mlhovky "podsvěcují" a řidič vidí dále, než při rozsvícení dálkových světel - vše za předpokladu správného nastavené světel.

Výhodu mají ti, kdož mohou seřídit světla z místa řidiče. Dálková světla vytváří před vozidlem bílou neprostupnou stěnu a řidič ztrácí rychle prostorovou orientaci.

Při jízdě v mlze je nutno pootevřít okna, tím se dosáhne odvětrání vnitřku vozidla, kde se na vnitřní straně oken sráží vodní pára a způsobuje špatnou viditelnost. Zapněte proto i topení na přední sklo a topení na zadním okně. Tím se sníží srážení vodních par a budete vidět lépe. Zadní světla do mlhy je možno použít skutečně jen za husté mlhy a na úsecích, kde mlha není tak hustá, je vypněte, protože řidiče, jedoucí za vámi silně oslňují.
Pokud se na vaše vozidlo v malé vzdálenosti "přilepí" jiné vozidlo, raději jej pusťte před sebe - pojedete bezpečněji.
Za mlhy je důležité dodržování bezpečné vzdálenosti a rychlosti jízdy, odpovídající dohledové vzdálenosti.
Za mlhy je významná i volba rychlosti jízdy a z toho vyplývající brzdná dráha, jelikož je pravděpodobné, že řidiči před i za vámi budou brzdit náhle. Je sice lákavé jet v co nejmenší vzdálenosti od auta před vámi - pomáhá to v prostorové orientaci, ale zároveň hrozí srážka, pokud auto vpředu začne nečekaně brzdit.

Zvolte rovnoměrnou rychlost – nižší než za dobré viditelnosti, ale nejeďte výrazně pomalu - můžete být obětí nerozumného rychlíka. Nejeďt také těsně u okraje silnice, protože u kraje se  mohou objevit stojící vozidla.

V neposlední řadě sledujte také teplotu. Mlha může na povrchu vozovky vytvářet tenkou vlhkou vrstvu. Pokud teplota klesne, může se tvořit ledovka. Při jízdě za mlhy a zároveň za chladného počasí buďte mimořádně opatrní.

Není vhodné být "zavěšeni" za vozidlem před vámi, může vás zavést až na svůj dvůr - kontrolujte si samostatně svoji trasu a dbejte výše uvedených zásad. Za jízdy je nutná spolupráce se spolujezdci, kteří v klidu mohou řidiči pomáhat s orientací na silnici se sníženou viditelností.

Na podzim a v zimním období sledujte také venkovní teplotu. Mlha může na povrchu vozovky vytvářet tenkou vlhkou vrstvu. Pokud teplota poklesne, může se vytvořit na silnici ledovka. Při jízdě za mlhy a zároveň za chladného počasí buďte mimořádně opatrní. Pokud je jízda pro hustou mlhu nemožná, doporučuji sjet ze silnice a najít místo k parkování a přečkání tohoto nepříznivého odobí. Je totiž vždy lepší, přijet do cíle později, než vůbec.

Doporučená vzdálenost podle agentury BESIP
Jakou zvolit bezpečnou vzdálenost za dobré viditelnosti
Doporučené vzdálenosti za dvě sekundy v ČR
Zvolte doporučenou vzdálenost podle rychlosti jízdy a druhu komunikace

Nyní pro vysvětlení trochu jiný pohled na vidění a způsob jízdy řidičů podle jejich psychických vlastností:
Měl jsem možnost získat výsledky průzkumu závislosti volby rychlosti a vzdálenosti mezi vozidly na dálnici právě za snížené viditelnosti - v mlze, tj. za velmi nepříznivé viditelnosti.

Cílem bylo porovnat chování řidičů, jejich rychlost a vzdálenost vozidel, jedoucích za sebou za mlhy a za podmínek normální viditelnosti.

Měření probíhalo na dálnici v obou směrech za účasti téměř 100.000 vozidel, vždy po polovině v jednom směru jízdy. K měření parametrů bylo použito na povrchu vozovky položených indukčních smyček. V pětiminutových intervalech byla měřena viditelnost i vzdálenosti vozidel po dobu pět mlžných dnů (viditelnost menší než 300m).  

Výsledky průzkumu ukazují, že mezi podmínkami viditelnosti, vzdálenosti za sebou jedoucími vozidly a cestovní rychlostí projížděných vozidel existují zřetelné souvislosti.

Viditelnost (dohlednost) významně ovlivňuje volbu prostorové mezery mezi vozidly a volbu rychlosti při jízdě na dálnici.

Toto zjištění však platí především při menší hustotě provozu, při které si řidič může poměrně volně určit rychlost vozidla a vzdálenost od jiného vozidla jedoucího před ním.

Ukázalo se, že za mlhy řidiči jezdí jak v pravém tak i v levém pruhu s menšími odstupy než za lepší viditelnosti!

Při dobré viditelnosti pak jezdí výrazně vyšší rychlostí než za mlhy. Přitom v levém jízdním pruhu jezdí vozidla rychleji než v pravém. Právě tak se s dohledností mění rozdíl rychlosti mezi oběma jízdními pruhy. Tak se při snížené viditelnosti zmenšuje rozdíl mezi rychlostmi vozidel v obou jízdních pruzích. Přesto i za mlhy jedou vozidla v levém jízdním pruhu rychleji než v pravém.

Pro průzkum byla vozidla rozdělena do skupin:

- do kategorie „kolona“, byla zařazena vždy tří a více za sebou jedoucích vozidel když jejich časový odstup byl menší než 2 s,

- kategorie „volnější spřažení“ při vzdálenosti mezi 2 a 20 s,

- kategorie „osamocený řidič“ při odstupu větším než 20 s od vpředu jedoucího vozidla.

Výsledky měřených rychlostí:

- nejvyšší rychlostí jezdí za snížené viditelnosti vozidla při „volnějším spřažení“

- nejnižší rychlosti volili „osamocení řidiči“, jimž chyběly jak fyzikální tak sociální informace.

Tento výsledek ukazuje, že řidiči se pokoušejí chybějící nebo omezené fyzikální možnosti orientace za husté mlhy kompenzovat silnějším využitím sociálních orientačních bodů (jízdou „v závěsu“ za vozidlem jedoucím před ním a „proplouváním“ v koloně).

Tento způsob jízdy (orientace podle koncových světel vpředu jedoucího vozidla) jim subjektivně zvyšuje pocit bezpečnosti – v důsledku však může vést k objektivně nebezpečnějšímu jednání (například jízdou za vozidlem, jehož řidič jede nepřiměřeně rychle), a také ke ztrátě orientace, vedoucí k řidičské chybě.

V důsledku vzniku chyby u nepřiměřeně jedoucího řidiče může vzniknout vážná událost v provozu, končící např. i hromadnou nehodou.

Ukázalo se, že omezený příjem objektivních informací se projeví i změnou sociální orientace. Proto až pojedete za snížené viditelnosti, uvědomte si tyto souvislosti.

 

Nepodceňujte své vidění, nepřeceňujte své schopnosti, ať neskončíte někde, kde jste nikdy být nechtěli.

Nahoru