Upravit stránku
Schema změny způsobu tvorby záchranné uličky z
Změna způsobu tvorby záchranné uličky z "české" na evropskou
Správná a včas vytvořená záchranná ulička
Správná a včas vytvořená záchranná ulička
Mnemotechnická pomůcka pro vysvětlení nových zásad tvorby záchranné uličky na víceproudých komunikacích
Pomůcka pro vysvětlení nových zásad tvorby záchranné uličky na víceproudých komunikacích
Tvorba záchranné uličky v dalších zemích Evropy
Tvorba záchranné uličky v dalších zemích Evropy
Záchranná ulička v reálné situaci silničního provozu
Záchranná ulička v reálné situaci silničního provozu
Výstražný příklad totální zácpy na dálniční křižovatce v USA
Výstražný příklad totální zácpy na dálniční křižovatce v USA
Ukázka nevhodného chování osádek při zastavení vozidel v koloně
Ukázka nevhodného chování osádek při zastavení vozidel v koloně
Příklad vzniku kolon na britských dálnicích
Příklad vzniku kolon na britských dálnicích
Plná tříproudová dálnice - nacvičte si tvorbu uličky ve vybraném vozidle a pruhu
Plná tříproudová dálnice - nacvičte si tvorbu uličky ve vybraném vozidle a pruhu
Možný příklad důvodu vzniku zácpy na komunikaci - chyba při předjíždění (foto z FB)
Možný příklad důvodu vzniku zácpy na komunikaci - chyba při předjíždění (foto z FB)

Pozor! Mění se pravidla pro průjezd sanitek, hasičů a policie při vzniku kolon!

Řidiči v případě vzniku kolon vozidel budou muset nově uvolnit vozidlům policie, hasičů a záchranářů prostor mezi levým a dalším přiléhajícím pravým jízdním pruhem  a vytvořit tak záchranářskou uličku.

 

Změnu schválily obě komory Parlamentu i prezident ČR v rámci novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Změna pravidel platí od 1. října 2018.

 

Úprava stanoví, aby zásady pro vytváření záchranářské uličky na vozovkách o dvou a více jízdních pruzích byly v Česku stejné, jako v okolních evropských zemích.

Podle nových pravidel musí doleva uhýbat pouze řidiči v levém jízdním pruhu, ostatní řidiči v dalších jízdních pruzích musí uhnout záchranářům vždy doprava. 

 

Šířka vytvořené uličky musí být min. 3 m a MUSÍ být vytvářena ihned při začátku tvorby kolony na komunikaci, nebo snížení rychlosti jízdy vozidel až do zastavení, kdy již musí být ulička vytvořena.

Uličku budou moci využít pouze vozidla s právem přednostní jízdy. Neoprávněné vjetí do této uličky bude potrestáno pokutou až do 2.500 Kč.

 

Stejná novela předmětného zákona povoluje, aby vozidla policie a záchranného systému byly kvůli lepší viditelnosti vybaveny modročervenými, místo jen modrými majáky. Z toho vyplývá, že řidiči se v budoucnu budou setkávat s vozidly policie a záchranářů, kteří při jízdě k zásahu budou svítit majáky jako např. v USA. Tato změna má úzkou vazbu na tvorbu uličky, proto ji zde uvádím jako horkou novinku v pravidlech silničního provozu.

 

Novela upravuje také obsah povinné výbavy vozidla s tím, že podrobnosti a umístění stanoví vyhláška.

 

Problémem v koloně jsou i vteřiny, chybějící při poskytnutí pomoci

Průjezd oblastí kolon vozidel, kde není alespoň tři metry široká záchranná ulička vytvořena, je v důsledku neznalosti řidičů zdržením často o několik minut – shodují se jak hasiči, tak záchranáři. Zvláště tito upozorňují, že každá prodleva může ohroženého člověka stát zdraví nebo i život.

 

Když přijedou např. zdravotníci na místo ohrožení lidského života s pětiminutovým zpožděním, může to mít i fatální následky. Každé zbytečné prodlení může zmařit lidský život, např. mozek člověka vydrží bez kyslíku jen tři až pět minut!  A i když dojede sanitka ještě včas a život dokáže zachránit, uzdravování i následná rekonvalescence pacienta trvají zbytečně kvůli zpožděnému příjezdu mnohem déle.

Co platí v cizině?

V zahraničí platí u nás nové pravidlo tvorby záchranné uličky také a na jeho dodržování jsou velmi citliví. V Rakousku se může pokuta neukázněnému řidiči vyšplhat až na 2.180 eur, to je v přepočtu 58.860 Kč! Všeobecně tam i pro tuto sankci pravidlo dodržují. Na cestách v Německu nebo Rakousku je běžné, že záchrannou uličku začnou tamní řidiči utvářet ještě před zastavením vozidel v koloně.

Citace příslušného nového ustanovení zákona

§ 41 odstavec 8 zákona o provozu na pozemních komunikacích:

„Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor (pozn.: o min. šířce 3 m) pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.“

Nahoru