Upravit stránku
Zimní caravaning - technické podmínky

Odborníci tvrdí, že týden zimní dovolené vydá svým působením na lidský organizmus stejně, jako dva týdny dovolené v létě. Zároveň je nutno podotknout, že se jedná o pobyt na sněhu a ještě k tomu na horách v jednom celém období sedmi dnů.

Zimní caravaning má své velké kouzlo a nelze než litovat, že provozovatelé ubytovacích zařízení v ČR neposkytují ubytování v caravanech a OA i po celou zimní sezónu. V zemích na severu i západě Evropy je to zcela běžné a tamní caravanisté toho hodně využívají.

U nás existuje několik campů (tábořišť), které jsou pro zimní táboření vybaveny, např. v Orlických horách, ve Vrchlabí a v několika dalších místech, lze je najít ve vyhledavači nebo ve sborníku campů ČR. V nich lze váš mobilní „domek“ na zimu umístit a dojíždět do něj na víkendy i na delší pobyt během celé zimní sezóny.

Podmínkou ale je, aby obytné vozidlo (dále OV) bylo schopno poskytnout kvalitní ubytování z technického a konstrukčního hlediska. Již při jeho výběru a objednání musíme pamatovat, jak bude vozidlo schopno eliminovat vlivy zimního období podle našich požadavků. Protože dnes již výroba obytných vozidel (OV) probíhá výlučně podle zadaných objednávek, nikoli na sklad, je nutno požadavek na schopnost vozidla fungovat plnohodnotně i v zimním období uplatnit již při jeho objednávání. Doporučuji proto nákup realizovat u dlouhodobě zavedené firmy, prodávající OV, která je také registrována na MD ČR jako autorizovaný prodejce, jeho registraci můžete zjistit na webu MD ČR. Dovolím si upozornit na skutečnost, že existují firmy, u kterých prodejem OV končí péče o zákazníka. U správného prodejce objednáním a předáním vozidla péče o zákazníka právě začíná, pokračuje poté servisní péčí i montáží doplňků a příslušenství.

Výrobci doplňkové upravení OV řeší většinou použitím tzv. zimních a speciálních paketů, tj. výbavou pro provoz vozidla v zimním období a jeho speciální úpravou.

Vozidla jsou vybavena jízdními asistenčními systémy, napomáhajícími řidiči v ovládání vozidla.

Řidiči si ale musí uvědomit, že i přes úsilí „asistentů“ vozidlo ovládá řidič, ale někdy v zimních podmínkách vítězí fyzikální zákony, které jsou silnější, než vůle a ruce i nohy řidiče.

Zimní období působí na vozidlo a také na osádku především nízkou teplotou, vysokou vlhkostí vzduchu, srážkami a zhoršenou sjízdností komunikací.

Zimní camping je velmi příjemný v připraveném prostředí
Zimní camping je velmi příjemný v připraveném prostředí
Zimní caravaning
Zimní caravaning "na divoko"

Vozidlo musí být vybaveno především dostatečnou tepelnou izolací, zejména podlahy, stěn i střechy. Moderní obytná auta (dále OA) mají již zdvojenou podlahu, umožňující umístit příslušenství vozidla proti zamrznutí do tohoto, současně temperovaného prostoru.

Caravan musí umožňovat také umístění nádrže na čistou vodu dovnitř obytné části, kde nezamrzne, příp. musíme zajistit ohřev náplně ohřívači, většinou elektrickými topnými tělísky, příp. teplým vzduchem. Obytná auta mají možnost umístit nádrž do prostoru dvojité podlahy. Nádrže na odpadní vodu umístíme obdobně, pokud je ponecháte venku, je potřeba použít odpovídající chemické prostředky (v nejhorším případě sůl) proti zamrznutí obsahu a tento často na příslušném místě tábořiště, nebo campu vypouštět. Nádrž musí být vyrobena z nekorodujícího materiálu.

 

U oken a stropních větraček musí být zdvojená skla, výrazně zamezující úniku tepla a bránící jejich rosení zevnitř, nutné je výkonné topení a větrací soustava, potřebná je i zimní předsíňka, rozšiřující vnitřní užitkový prostor OV o možnost odložení sportovního vybavení, sušení oděvů a jejich odkládání při návratu ze sportování a procházky, aby se do vnitřního prostoru OV nedostával sníh z obuvi a oděvů. Do předsíňky dáme koberec nebo rošt, umožňující přezouvání a převlékání do domácího oblečení již v předsíňce. Zajistí to minimální „vnos“ sněhu dovnitř do obytného prostoru a tak i nezvýšíme vnitřní vlhkost vzduchu.

Pro zimní caravaning je vhodnější horské středisko, které má pro pobyt zajištěné potřebné zařízení
Pro zimní caravaning je vhodnější horské středisko, které má pro pobyt zajištěné potřebné zařízení
Při individuálním pobytu musí být osádka zabezpečena vlastními silami
Při individuálním pobytu musí být osádka zabezpečena vlastními silami

Pro plynové topení musí být OV vybaveno dostatečnou zásobou kapalného paliva v tlakových lahvích, které mají platnou certifikaci. Palivem však nesmí být směs propan - butanu, ale jen propan, který má teplotu zplynování - 42°C a tak může být použit k zimnímu vytápění. Butan totiž při teplotě +0,5 °C zamrzá, neodpařuje se a zůstává v láhvi bez užitku. Proto na zimní caravaning musíte žádat plnící stanici o naplnění pouze propanem, aby topení bezpečně pracovalo. Pokud je obytné vozidlo vybaveno elektrickým topením, musí být zajištěn správně dimenzovaný pohyblivý přívod elektrické energie podle celkového příkonu elektrické výbavy, vč, zmiňovaného topení. Celý elektrický rozvod musí být chráněn proudovým chráničem proti nebezpečnému dotyku a jednotlivé spotřebiče (systémy) jištěny proudovými jističi na úrovni proudu, protékajícího příslušným obvodem o tomu odpovídajícím průřezem vodičů. Navíc celá elektrická síť obytného vozidla musí být ukostřena a uzemněna zemnícím kolíkem s odpovídajícím odporem.

 

Dalším možným zdrojem tepla může být přídavné, ale i hlavní naftové topení. V tomto případě musí být přesně dodrženy zásady montáže, provozu a kontrol technického stavu a revizí, ostatně to platí i pro plynové a elektrické zařízení.

Bezpečnostní zásady platí zejména pro dodatečně montované příslušenství a doplňky, po jejichž montáži je nutno provést revizi zařízení a jeho zapojení odborným pracovníkem, držitelem příslušného oprávnění. 

Za dostatečnou tepelnou izolaci se počítá tloušťka bočních stěn 2-3 cm, stropu 3 cm, podlahy 5 cm, ve stěnách (např. dveře, větrací mřížky) nesmí být tzv. tepelné můstky, které způsobují srážení vlhkosti a únik tepla. Pokud nejsou příslušné části takto dimenzovány, lze je vybavit i dodatečně pomocnými prostředky, např. okna zdvojit pomocí fólie z plastu, kterou na okno provizorně přilepíme. Na podlahu např. můžeme dát koberec apod., musíme však počítat se zvýšením hmotnosti OV, takže nelze zvyšovat tepelnou „odolnost“ OV do nekonečna.

Větrání musí být průběžné a musí odvést do vnějšího prostředí zejména vlhkost z pobytu osob, přípravy jídla apod. Je známo, že dospělý člověk za noc při spánku vydýchá cca 2 litry vody ve formě páry, kterou je nutno z ubytovacího prostoru odvést do vnějšího ovzduší větráním. Stačí použít násobilku ke zjištění, kolik páry musí větrání dostat z relativně malého vnitřního prostoru OV při plném obsazení. Tuto skutečnost ještě ovlivňuje závislost množství rozptýlené páry ve vzduchu na jeho teplotě. Se zvyšující teplotou vzduchu roste jeho schopnost pojmout páru, kdežto při nízké teplotě (rosný bod) se pára sráží na chladnějších předmětech a zůstává jako tekutina na místě, v případě většího množství stéká dolů a pokud se později neodpaří větráním, zapříčiňuje zavlhání a ve svém důsledku i plíseň v málo přístupných prostorech. Plíseň je pro zdraví nebezpečná a proto je nutno dobře větrat a v OV udržovat i ve dne v zimním období temperované prostředí.

Dlouhodobě však nelze větrat okny, proto tuto funkci musí převzít střešní poklopy a větrací průduchy v podlaze nebo bočních stěnách tak, aby větrání bylo nepřetržité a regulované. Větrány musí být i všechny vnitřní úložné prostory a skříňky, jinak se v nich sráží vlhkost včetně nepříjemných důsledků ve formě plísně.

Příliš velké množství sněhu je na závadu - musí se odstranit a zajistit volné okolí vozidla
Příliš velké množství sněhu je na závadu - musí se odstranit a zajistit volné okolí vozidla
Větrání veškerého vnitřního prostoru i skříněk je v zimě nutné
Větrání veškerého vnitřního prostoru i skříněk je v zimě nutné

Zimní předsíň je menší než letní a má velmi šikmou střechu, aby se na ní neusazoval sníh. Předsíň slouží jako úschovna zimní výbavy, převlékárna či přezouvárna i místo na sušení, pokud je vybavena např. katalytickým plynovým nebo elektrickým přídavným topením. Musí být vybavena i uzamykatelným uzávěrem. Z důvodu prevence je vhodné do vyhřívané předsíně umístit hasicí přístroj.

Proti namrzání oken nástavby je nutno použít nadokenní panely z Al plechu, nebo plastu, zasunuté do okenní lišty a podepřené teleskopickými opěrami. Panely jsou široké asi 20 cm a zabraňují stékání vody na výklopná okna, která tak zůstávají čistá.

Kabel na připojení caravanu k elektrickému napětí neponecháme na zemi, kde může zamrznout do ledu na zemi, proto jej vedeme vzduchem, např. na k tomu účelu zhotovených podpěrách nebo si pomůžeme zavěšením na stromech, plotech apod. Kabel se totiž průchodem proudu zahřívá a při větším mrazu opět vychladne a zamrzne.

Před zamrznutím musíme ochránit i podklady pod opěrné nožky OV, např. zabalením do igelitových sáčků, které při odjezdu rozřízneme a tím vysvobodíme z ledu podkladové prvky. Také zpětná zrcátka ochráníme před námrazou navlečením igelitových sáčků potřebné pevnosti a velikosti, které před odjezdem sejmeme a nemusíme plochy zrcadel čistit.

Důležitá je i doplňková výbava OV, kompletovaná podle regionu, kam za zimními radostmi a sportem vyrážíte. Nezbytnou součástí jsou zimní pneumatiky na všechna kola OA, u caravanu a tažného vozidla rovněž na všechna kola (vč. rezervy), což je z bezpečnostního hlediska a preference bezpečné jízdy vždy to nejlepší řešení, vč. ekonomického, protože používáním zimních pneu šetříte ty letní, používané po větší část roku.

V současné době elektronické do výbavy vozidla je možno zařadit i solární panely, baterii do nástavby, satelitní TV přijímač apod. vybavení pro potěšení o volných chvílích, či nevhodném počasí.

Další nezbytnou výbavou je nářadí na odklízení sněhu (smeták, lopatka apod.) a to také ze střechy vozidel, sněhové řetězy (jízdní, příp. i vyprošťovací), kbelík se suchým pískem cca 3 - 5 kg na podsyp prokluzujících kol, malý sprej na rozmrazování zámků (noste jej jen u sebe), do výbavy na hory také patří prodlužovací nástavec na výdech komínku od topení (aby krátký komínek nezapadal sněhem a následně vás neodvážel domů černý automobil. Do výbavy si přidejte i malou pilku na dřevo, pro případ likvidace spadlé větve apod.                                                  

Zimní předsíňka je pro pohodový pobyt nutností, ale vyžaduje pečlivou údržbu
Zimní předsíňka je pro pohodový pobyt nutností, ale vyžaduje pečlivou údržbu
Při pobytu bez předsíňky se veškerý život musí zajistit uvnitř vozidla
Při pobytu bez předsíňky se veškerý život musí zajistit uvnitř vozidla
Ráno s čerstvě napadnutým sněhem
Ráno s čerstvě napadnutým sněhem

Překontrolovat je také potřeba povinnou výbavu vozidel, aby bylo vše O.K. Povinná výbava doznala od 1.10.2018 úpravy, proto je prověrka nutná. O aktuálních změnách viz samostatný článek.

Při kontrole a vybavování OV je nutno pečlivě kontrolovat hmotnost vozidla, aby nebyla překročena největší povolená hmotnost vozidla, nejlépe zvážením. Např. OA do 3,5 t pro 4 osoby může mít před odjezdem hmotnost max. 3200 kg. Na jednu osobu je počítáno se 75 kg hmotnosti cestujícího a 25 kg hmotnosti na vybavení (zavazadlo), přičemž řidičových 100 kg je zahrnuto do tzv. pohotovostní hmotnosti. Pokud bude hmotnost vyšší, bude po nasednutí 3 osob a naložení jejich výbavy již překročena hranice 3,5 t. Jízda s tímto OA je již „mimo zákon“ a hrozí již postih, jak v ČR, tak i za hranicemi a jízda za sněhem se může velmi prodražit, příp. změnit v něco ještě horšího. Neriskujte proto a dodržujte předpisy! Vyplatí se to vám i jiným!

Začněte se zimou na kolech co nejdříve, protože dopravit caravan na hory lze nejlépe po ještě suché vozovce a po napadnutí sněhu je na horách krásně a zdravě. 

 

Další článek se bude věnovat jízdě na místo zimního pobytu.

Nahoru