Upravit stránku

OSCAR je dobrovolné, neziskové sdružení samostatných právnických a fyzických osob, jehož prvořadým cílem je vytváření optimálních podmínek pro dovoz, výrobu, zkoušení, výzkum, vývoj, prodej a užívání karavanů, obytných automobilů i účelových přívěsů (včetně jejich náhradních dílů, doplňků a příslušenství).

OSCAR si klade za cíl :

  • zastupovat zájmy svých členů ve vztahu ke státním a jiným organizacím
  • posuzovat návrhy obecně platných předpisů týkajících se dovozu, prodeje, výzkumu a schvalování způsobilosti obytného vozidla k provozu v ČR
  • řešit otázky spojené s  prodejem, výrobou i provozem obytných vozidel (obytných automobilů a přívěsů), včetně jejich vybavení schválenými doplňky a příslušenstvím či užívání originálních náhradních dílů
  • prosazovat zásady etického chování dodavatelů obytných vozidel k zákazníkům
  • napomáhat při zajišťování práv i povinností zákazníků v souvislosti s provozem a užíváním jejich obytných vozidel
  • usilovat o zdokonalování, rozvoj a podporu odborné i jiné spolupráce členů, orgánů a organizací, které mají vztah k cílům a činnosti sdružení, a to na národní i mezinárodní úrovni
  • prosazovat vlastní zájmy sdružení na potřebných úrovních a místech, navazovat vzájemně výhodnou spolupráci, výměnu informací, zpracovávání statistických přehledů (potřebných pro činnost sdružení),
  • zabezpečovat prezentace v mediálních prostředcích, poskytovat konzultační a poradenské služby, publikační činnost a výstavnictví

Sdružení se na výstavách CARAVANING Brno prezentuje samostatným stánkem, kde zájemcům poskytuje informace o své činnosti. Zájemci mohou rovněž najít potřebné informace i na webových stránkách sdružení www.os-oscar.cz. Nově koncipované stránky poskytnou zájemcům informace o cílech a zaměření činnosti sdružení a budou vhodnou formou prezentovat oblast caravaningu z pohledu dovozců obytných vozidel a spolupracujících organizací.

Členy sdružení jsou nejvýznamnější dovozci a prodejci obytných vozidel v ČR i další subjekty, jejichž činnost navazuje na tuto oblast volnočasových aktivit a navazující služby.

Vznikem sdružení OSCAR byla vyplněna mezera v činnosti podobných odborných seskupení, které se problematikou obytných automobilů a přívěsů (včetně účelových) do té doby nezabývaly. Vznikl tak subjekt, který se stal partnerem pro věcně příslušné státní orgány a organizace - především ty, které se zaměřují na výše uvedená vozidla, jež zatím tvoří relativně úzký segment celého souboru vozidel provozovaných na našich i zahraničních silnicích. Jak ukazuje vývoj a prognóza v tomto segmentu vozidel, sloužících pro volnočasové rodinné aktivity, je předpoklad dalšího rozvoje s mírnou převahou obytných automobilů.

Sdružení OSCAR spolupracuje s Veletrhy Brno, a. s. na pořádání dnes již tradiční a největší přehlídky obytných vozidel ve střední Evropě - výstavy CARAVANING BRNO a je jejím odborným garantem.

Představitelé a členové sdružení předpokládají navázání úzké spolupráce se všemi subjekty, které mají věcně příslušný vztah k předmětům jeho činnosti. Máte-li tedy zájem se sdružením OSCAR spolupracovat, oslovte laskavě Vám nejbližšího z členů výboru sdružení, jehož kontaktní údaje naleznete na stránce se seznamem členů. Rádi Vás mezi sebou uvítáme!

Nahoru