Upravit stránku

Záchranná ulička podruhé a nyní nově

Mohu s radostí konstatovat, že čeští řidiči konečně vstoupí dnem 1. 10. 2018 do Evropy i na víceproudých komunikacích, tedy dálnicích, rychlostních komunikacích i víceproudých silnicích v jednom směru jízdy. Asi se zeptáte jak a proč? Není to složité - naši členové Parlamentu ČR, tedy poslanci a senátoři s panem prezidentem konečně přišli na to, že je vhodné převzít do naši legislativy něco, co se dlouhodobě osvědčilo za našimi republikovými humny. Od uvedeného dne budeme jako řidiči utvářet velmi důležitou komunikaci - záchrannou uličku - stejně, jako v jiných motoristicky vyspělých zemích a přispějeme tak k jednotnému systému vytvoření podmínek pro poskytnutí pomoci potřebným při mimořádné události na zmíněných komunikacích s více pruhy.

Jízda na dovolenou s obytným vozidlem

Rozhodnete-li se po zralé úvaze, že využijete dovolenou k cestě mimo „svá humna“, nezbývá, než se na to řádně připravit v závislosti na tom, jak daleká je vaše plánovaná cesta „za hranice všedních dnů“. Druhou otázkou je, jak tu plánovanou cestu vykonáte, u caravanistů je i to jasné.

Nutnost jízdy z domova do cílového místa a zpět je tou druhou, náročnější stranou caravaningu. Nemějte strach, zvládnout to jde určitě i dobře. Ovšem za dodržení určitých pravidel!

Pokud byste vyrazili na cestu s „cestovkou“ (autobusem, vlakem příp. vzduchem), jistě by cesta nebyla ani z poloviny tak příjemná, jako s caravanem či obytným automobilem.

Caravanisté, na rozdíl od již zmíněných cestovkářů, mají možnost si upravit svůj cestovní režim velmi individuálně při zajištění vysoké bezpečnosti a pohodlí cestování ve vlastním nebo zapůjčeném mobilním zařízení. To je jedna z hlavních předností tohoto způsobu cestování, kdy se nemusíme tísnit dlouhé hodiny v (nečistém a neútulném) dopravním prostředku s často neznámými lidmi. Je známo, že ten, kdo strávil svoji dovolenou v obytném vozidle, již jinak na dovolenou nejezdí v létě i v zimě. Je to prostě životní styl, jehož psanými i nepsanými pravidly se řídí stále více a více lidí, zejména rodin s dětmi.

Základní pravidla defenzivní a bezpečné jízdy s obytným vozidlem

Myslíte, že návod na dodržování pravidel defenzivní jízdy znamená doporučování pomalé jízdy? Jste vedle jak ta jedle! Defenzivní jízda není jízda pomalá, naopak je svižná.

Defenzivní jízda znamená jízdu přesně podle konkrétních a aktuálních podmínek, tzn. s využitím všech možností provozní situace. Jízda tím bude plynulejší, bez kolon a nehod, zapříčiněných řidičskou nevědomostí a neukázněností. Aby to tak bylo, chovejte se na silnicích a dálnicích podle níže uvedených pravidel!

Pokud jste si caravan nebo obytný automobil půjčili a neznáte dobře zvláštnosti jejich užívání, dejte sedůkladně poučit od předávajícího odborníka a nestyďte se tuto skutečnost přiznat. NIKDO, kdo v těchto vozidlech nikdy nejel a nezná jejich obsluhu, nemůže jet na dovolenou v klidu a ve své nevědomosti může způsobit vážné následky, vyplývající ze zvláštností obsluhy soupravy tahače a caravanu a podobně i obytného auta.

Letní dovolená a její příprava

Letní dovolená je dlouho očekávané období roku, zejména pro rodiny s dětmi. Je to čas, kdy rodiče mohou vypustit z hlavy myšlenky na jinak rutinní činnosti z práce, děti se mohou plně soustředit jen na volný čas, který na dovolené rodičů tráví s nimi bez velkého omezení. I –náctiletí, pokud jedou s rodiči, jsou většinou rádi, že nemusí myslet na školní či studijní povinnosti a tak se plně věnují svému volnu.

Patříte-li mezi caravanisty a vyjíždíte na dovolenou kamkoli s caravanem nebo obytným autem, čeká vás jen poněkud méně příjemná činnostvypravit se se svým nebo půjčeným rekreačním vozidlem na silnice a dálnice, po kterých se dostanete do zvolené destinace.

Dostatečně včas před výjezdem si zopakujte naše pravidla silničního provozu a také té země, kam pojedete, zejména rychlosti, parkování, druhy paliva, měnu a způsoby plateb PH v hotovosti i kartou.

Jak zvládnete toto období před začátkem dovolené, je jen na Vás. Pokud se velmi dobře připravíte, bude cesta plynulá a pohodová, pokud přípravu nevykonáte O.K., mohou se vyskytnout i problémy.

Vidění a výhled z vozidla

Nemějte obavy, nebudu vykládat sny, ale obyčejnou realitu. Jednou ze základních pouček řidičské „abecedy“, kterou se učí již silniční elévové je zásada „vidět a být viděn“. Tato důležitá poučka platí neustále, je ale zřejmé, že se její důležitost zvyšuje zejména v  podzimním a zimním období, kdy je doba světla za den krátká.

V létě jsou noci relativně velmi krátké a tak je delší období dobré viditelnosti, denním světlem osvětlených silnic, parkovišť a dalších míst, jsou místa, kde jsou tzv. bílé noci – v létě je prostě vidět déle.

Přestože řidič vozidla přijímá vnější vjemy a informace nutné pro ovládání vozidla všemi svými smysly, ze všech nejdůležitější je zrak.

Zrakem přijímá řidič  (ale i další členové osádky) ty nejdůležitější informace o vozovce, počasí, vzdálenostech mezi vozidly, jedoucích vpředu i vzadu a na bocích vozidla v dalších jízdních pruzích. Zrakem sleduje i dopravní značení a další podněty, důležité pro řešení vzniklých situací. 

Řidiči za jízdy po dálnicích zapomínají

Mnozí řidiči se před jízdou nedokáží přioravit na situaci, kdy za velmi hustého provozu dochází k tvorbě kolon vozidel na všech jízdních pruzích.  Mnozí nemají dostatek trpělivosti, nemají časovou zálohu, může chybět dostatek paliva nebo občerstvení pro osádku. Při jízdě rodiny může chybět zábava pro dětskou část osádky, proto vzniká napnutá atmosféra, zejména za vysokých teplot ve dne. 

 

Proč používat bezpečnostní pásy

Věřím, že každý člověk, který nemá sebevražedné sklony, je na světě přiměřeně rád a nechce předčasně svůj život ukončit. Přesto se najdě velká skupina lidí, speciálně některých řidičů, kteří si ani neuvědomují možné důsledky svého počínání v autě. Příčinou je velmi jednoduché nepřipoutání se při jízdě v automobilu a vystavení sebe i případných spolujezdců (a jiných účastníků provozu) nebezpečí zranění či dokonce smrti tím, že se nepřipoutají bezpečnostními pásy. Neplní tím svoji zákonnou povinnost, ale hazardují se životem a v důsledku toho mohou způsobit škodu na zdraví, na majetku a přijít také o body i řidičské oprávnění.

Po přečtení článku se rozhodněte, zda budete patřit do skupiny živých, nebo mezi potenciálně mrtvé. Proto se raději připoutejte i při sebekratší jízdě!   

Jak si přivolat pomoc v zahraničí

Pojedete-li na dovolenou za hranice všedních dnů i doslovně, je vhodné znát telefonní čísla pro získání pomoci v případě vzniku mimořádné situace.

Vytiskněte, nebo vypište si níže uvedenou tabulku a noste je sebou v osobních dokladech.

Přeji vám, aby tam ale zůstala nepoužita až do vašeho návratu domů!

Kolik a kde si můžete dopřát alkoholu, ale s mírou

Jestli si dáte rádi na dovolené nebo i jindy, skleničku vína či piva k jídlu, mám pro vás dobrou zprávu. Ve většině evropských zemí si to přiměřeně můžete dovolit, i pokud vás ještě potom čeká cesta autem nebo i na kole. Jak to je ve které zemi Evropy, uvádí přehledná tabulka. Indikaci vašeho stavu můžete provést alkoholtesterem, který je mj. povinnou výbavou ve Francii.

Mobil, ani „chytrý“, do rukou za jízdy nepatří!

Půjdu hned k věci. Používání mobilu během jízdy je velmi nebezpečné a bohužel také velmi časté. Je zjištěno, že 90 % řidičů automobilů za jízdy užívalo mobilní telefon, často s přívlastkem „chytrý“ (ale ne natolik, aby za jízdy při řízení přestal fungovat) a ocitlo se tím i v krizové situaci. Pod pojem „řidič“ patří však i řidičky, protože i ony jsou za volantem dost často s telefonem v ruce! Tento článek se týká ale také např. cyklistů, kteří se za jízdy na kole také velmi často nemohou odtrhnout od svého telefonu, navíc velmi často se sluchátky na, nebo v uších, což ještě situaci zhoršuje.

Nahoru