Upravit stránku

Co udělat na jaře s létem?

Poslední zimní období bylo, co se týká počasí, velmi podivné, protože si s ním hrál další hráč na tomto poli, odborníky zván klimatickou změnou. Byla to taková zima - nezima, ke svému konci ještě navíc ovlivněná pandemií koronavirem COVID-19, který silně zamíchal i s programem o velikonočních svátcích, kterými obvykle začíná každoročně caravanistické sezóna.

Letos to bylo opravdu velmi jinak, protože sezóna ještě nezačala, nekonaly se žádné společné akce a caravanisté, pokud mohli, tak převážně vyjeli alespoň na zahradu či jiný spřátelený pozemek, navíc bez obvyklých přátel.

Přehled o možnostech campování v jednotlivých zemích Evropy v době koronaviru COVID-19 je uveden na webu: https://www.pincamp.de/magazin/ratgeber/reisehinweise-faehren/corona-faq. 

V ČR o možném dřívějším otevření campů rozhodne vláda 23. 4. 2020 a tak je nutno vyčkat na její závěry. Současný povelikonoční covidový vývoj dává naději na posun původně plánovaného otevření začátkem června na drívější dobu.

Nový mýtný systém v ČR

Česká republika od 1. prosince letošního roku přechází na nový mýtný systém. Dosavadní mikrovlnnou technologii společnosti Kapsch nahradí satelitní systém konsorcia CzechToll / SkyToll.

NEZAPOMEŇTE - registrace nové palubní jednotky pro vozidlo musí být provedena do 1. 12. 2019!

Co udělat se zimou na podzim?

Co je potřeba vykonat s obytným přívěsem nebo automobilem před zimou? Dnes na tuto otázku odpovím pro někoho možná překvapujícím způsobem. Doporučím vám totiž přednostně připravit svoje mobilní obydlí na zimní caravaning, který je v mnoha případech pro caravanistu a připravený caravan i obytné auto (OA) výhodnější, než odstavení těchto vozidel na celé zimní období. Někteří však zimnímu caravaningu zatím „nepropadli“ a proto zastávají názor, že caravany a obytná auta v zimě patří někam uložit, nejlépe do garáže či stodoly a navíc na „špalky“.

Jízda nocí bez nehody

Při svých jízdách se někdy nemůžeme vyhnout jízdě po setmění. Někteří řidiči jezdí v noci raději, než za denního světla, protože podle jejich názoru je jízda v noci výhodnější z mnoha důvodů, z nichž nejdůležitější je právě celkově nižší provoz na komunikacích, méně vznikají kolony vozidel, řidiče nerozptyluje za jízdy pohled do okolí silnice či dálnice, vozidla (pokud svítí správně), jsou identifikovatelná lépe apod. Noční jízda má však i stinné stránky, které jsou tématem článku.  

Bezpečná jízda za snížené viditelnosti - mlha a sněžení

S mlhou se můžeme setkat kdykoliv, v zimě i v létě, ve dne i v noci. V tomto nastupujícím podzimnímu a zimnímu ročnímu období s mlhami a sněžením musíme počítat, k těmto obdobím mlhy a sníh prostě patří.

Následujícím článkem připomenu zásady bezpečné jízdy za snížené viditelnosti při sněžení a v mlze i používání světel do mlhy (mlhovek), zadních a předních. Předpokládám však, že tato světla jsou namontována na vozidle podle platného předpisu a jsou plně funkční a homologována, zejména ta dodatečně montována, vč. kontrolky na přístrojové desce.  

 

Bezpečná jízda silničním tunelem obytnými vozidly

V současné době modernizací a zkracování vzdáleností je aktuální překonávat přírodní překážky, stojící v cestě, moderní metodou stavby silničních i železničních tunelů, které skutečně zvyšují bezpečnost jízdy přes nebezbečné silniční především horské oblasti a zkracují čas k dosažení cíle cesty. Dále se však budu zabývat jen těmi silničními, protože obytná vozidla je využívají při svých cestách mnohonásobně častěji, než ty železniční.

Rychlost obytných vozidel v silničním provozu - 2. část

V první části článku jsem uvedl obecné a specifické zásady jízdy obytných vozidel (OV) v silničním provozu.

Druhá část článku je zaměřena již více konkrétně na informace o nejvyšších povolených rychlostech jízdy s OV v jednotlivých zemích Evropy v jednotlivých tabulkách pro jízdní soupravy s caravanem, pro obytné automobily (OA) s největší povolenou hmotností do a nad 3.500 kg i s příslušnou legendou, která upřesňuje jednotlivé údaje v tabulkách.

Článek je doplněn také o zkušenosti z praxe při jízdě s OV po zemích Evropy vč. Velké Británie a Irska. Jejich přečtení doporučuji především začínajícím caravanistům, protože je lepší se poučit od jiných, než získávat zkušenosti systémem „pokus - omyl“. On ten omyl někdy nemusí mít dobrý konec.

Obecné i specifické zásady jízdy obytných vozidel v silničním provozu

Všechny  současné statistiky příčin dopravních nehod ukazují, že jednou z nejčastějších příčin nehod je rychlost jízdy, neodpovídající aktuální provozní situaci na komunikaci.

Rychlost jízdy motorového vozidla, zejména ta nejvyšší možná, je také jedním z hlavních údajů, kterými výrobci lákají zákazníky ke koupi právě jejich stroje. Mnohokrát je rychlost, se kterou disponují silné stroje, pro běžný silniční provoz nepoužitelná, protože předpisy její používání za běžného silničního provozu prostě nepovolují.

Obytná vozidla patří svým charakterem, tvarem a využíváním mezi specifická vozidla, která si v silničním provozu zasluhují i specifický přístup jejich řidičů i osádek k zajištění jejich bezpečného provozu, zejména na silnicích ČR, které jsou většinou ve stavu nebezpečném pro vozidla, po nich jedoucích, vč. jejich osádek.

Informace Ministerstva dopravy ČR k povoleným rychlostem obytných vozidel

Ministerstvo dopravy ČR je nejvyšším státním orgánem (úřadem), odpovědným za celou oblast dopravy v ČR a její návaznost na stejné oblasti u našich sousedů přes státní hranice. Společně s Ministerstvem vnitra odpovídá také za bezpečnost dopravy včetně provozu vozidel na pozemních komunikacích v našem státě.  K tomu vydává podzákonná opatření (vyhlášky), navrhuje zákony v této oblasti a vede také registraci vozidel za ČR. Mimo jiné má také povinnost odpovídat podle věcně příslušného zákona na dotazy, týkající se oblasti, kterou ve státní sféře garantuje občanům i ostatním orgánům.  Pracovníci MD ČR zpracovali odpověď na otázky, které zajímají velmi i caravanisty, a které vám OSCAR přináší dále - jsou převzaty z webu ministerstva dopravy.

Vlaky jsou silnější a proto mají přednost

Zvýšené množství střetů silničních vozidel s vlaky na železničních přejezdech je velmi silným varujícím faktorem, z těchto nehod nevychází jako "vítěz" silniční vozidlo, protože vlaky jsou silnější svojí hmotností, rychlostí v místě železničního přejezdu, takže vozidlo s pneumatikami, často i jeho osádka je vždy v tomto souboji na přejezdu tou slabší stranou. Přitom však stačí tak málo - aby řidič/ka vozidle před vjezdem na železniční přejezd splnila povinnosti, které ukládá zdravý rozum, pud sebezáchovy a ostražitost, vše vyjádřeno v základním zákoně řidičů a také řidiček, mající v české legislativě číslo 361/2000 Sb. Jeho ustanovení se učí každý adept řidičského umění v autoškole, realizace jeho ustanovení je následně již na něm samotném - tuto základní pravdu si tak musí uvědomit každý, kdo sedí za volantem.
Nahoru