Upravit stránku

Přehled počtů obytných vozidel v Evropě, registrovaných do 31. 12. 2017

Pro vytvoření celkového náhledu na vývoj caravaningu v roce 2017 uvádím ještě přehled počtů obytných vozidel - caravanů a obytných automobilů, registrovaných v příslušných zemích Evropy ke konci roku 2017. V přiložené tabulce je uveden i celkový počet obytných vozidel na starém kontinentu je jich v evidenci 5,229.700 jednotek. Počty vozidel pro volný čas v ČR je schován v řádku "OSTATNÍ". Důvodem je zatím velmi nízký český podíl na celkovém evropském trhu.

Trendy vývoje caravaningu v ČR, v Evropě a ve světě za rok 2017

Sdružení OSCAR každoročně zpracovává přehled informací vč. statistických údajů k vývoji caravaningu v ČR, v Evropě i ve světě. Získat potřebné údaje lze někdy až s velkým časovým odstupem, např. u údajů o světovém trhu obytných vozidel to bylo zpoždění až dvou let. Toto období se v loňském a letošním roce zkrátilo jen na půl roku, stejně, jako u domácích zdrojů dat, takže nyní se můžete seznámit s údaji a trendy v relativně krátkém období.
Nahoru