Upravit stránku

Evropské prodeje obytných vozidel padaly v roce 2009 střemhlavě dolů!

V obou segmentech evropského trhu vozidel pro volný čas, tedy jak u caravanů, tak i u obytných automobilů v roce 2009 došlo k ostrému poklesu. Konkrétně, trh s caravany poklesl o 16,9 %, zatímco prodeje obytných automobilů se snížily až o 20,5 %.
Odborníci udávají jako důvod poklesů prodejů rekreačních vozidel vlivy ekonomické recese, která ovlivňovala všeobecně všechny evropské trhy. V některých zemích tyto obecné vlivy byly ještě znásobeny národními nebo regionálními vlivy, např. prodeje v Norsku, Švédsku a ve Velké Británii byly dost silně zasaženy ještě výkyvy v kursu Eura během krize. Další země, Itálie a Španělsko byly zasaženy navíc i nepříznivými politickými událostmi, které měli prohlubující vliv na prodeje v sektoru prodejů obytných vozidel. V těchto pěti zemích byly prodeje zvláště slebé.

V důsledku ekonomické recese se snížilo také poskytování půjček všech druhů na nákup všech druhů vozidel, tedy i obytných. Současně se v důsledku toho výrazně snížila ochota prodejců realizovat i prodej obytných vozidel na protiúčet a tak mnozí zákazníci měli tím znemožněn zamýšlený nákup.

Jasnější vyhlídky pro nadcházející rok 2010

Evropský průmysl obytných vozidel si je vědom, že loňská hospodářská recese se bude projevovat i v počátku roku 2010 a bude pokračovat částečné snížení prodejů obytných vozidel. Všichni ovšem na základě určitých projevů oživení zájmu zákazníků o nákupy rekreačních vozidel doufají, že se chmurné výsledky loňského roku podaří zahnat pryč. Napomáhá tomu i změny v chování finančních ústavů, které si začínají uvědomovat, že blokace toku financí nepomůže ani finančnímu trhu a opět začínají, sice se zpřísněnými podmínkami, poskytovat finanční zázemí pro nákup obytných vozidel.

Přesto, a to se zřetelem na hloubku propadů prodejů obytných vozidel v minulém roce, očekávají evropští prodejci, že letos dosáhnou celkovou úroveň prodejů nižší o přibližně 5 % proti výsledkům před rokem 2008 až 2009. V zemích, jako je např. Francie se tak předpokládá mírný nárůst prodeje.

Tomuto trendu bude odpovídat i snaha výrobců zajistit dostatečně trh, aby zákazníci nebyli nijak omezováni v případě, že se rozhodnou pořídit si obytné vozidlo.

Přehledu prodejů obytných vozidel za období let 1999 – 2009 v Evropě udává v grafickém zpracování níže uvedený graf:

Nahoru