Upravit stránku

Caravaning- obytná vozidla v NSR a Evropě - statistika k 1. 6. 2011

Počet nově prodaných a nově registrovaných obytných vozidel v Německu

Obytné automobily 
2009: 17 556 kusů; 2010: 18 139 kusů+ 3,3%
Trend: 1. pololetí 2010: 12.433 kusů, 1. pololetí 2011: 14.680 kusů+ 18,1%
Caravany (obytné přívěsy) 
2009: 16.723 kusů; 2010: 15.608 kusů- 6,7%
Trend: 1. pololetí 2010: 10.214 kusů, 1. pololetí 2011: 11.486 kusů+ 12,5%

Prodeje obytných vozidel nejsou pravidelně rozloženy do celého roku, ale kopírují časové rozložení potřeby koupě nových obytných vozidel zákazníky v průběhu roku, příp. sezóny.

Německo představuje spolu s Francií, Nizozemím a částečně s Velkou Británií země s nejvyšším prodejem obytných vozidel v Evropě. Velká část vozidel je dodávána německými výrobci, kteří jsou na čele výroby těchto vozidel v Evropě velký díl produkce exportují. Část produkce je dovážena také do České republiky, která se na celkovém evropském obchodě s obytnými vozidly podílí přibližně 1,0 %, a proto také čeští prodejci nemají u svých dodavatelů výsadní postavení. Zde je na místě výzva ke koupi obytných vozidel u českých prodejců.

Rozložení vývozu obytných vozidel z Německa za rok 2009 ukazují následující grafy a to jak pro caravany, tak i pro obytné automobily. Za první polovinu roku 2011 bylo vyvezeno z NSR 13.265 ks caravanů (o 8,4% více proti roku 2010) a 9.861 ks obytných automobilů (21,5%).

Export caravanů:
Export obytných automobilů

Počet obytných vozidel v Německu celkem

obytné automobily (ke dni 1.1.2011)332.169 kusů
CIVD odhad:440.000 kusů *)

Poznámka: *) do odhadu CVID jsou zahrnuty také obytné automobily, užívané trvale nebo dočasně pro jiné účely než mototuristiku (mobilní kanceláře, terénní pracoviště apod.)

caravany (ke dni 01.01.2011):558.341 kusů
CIVD odhad900.000 kusů **)

Zdroj: Analýza údajů Spolkového úřadu pro motorová vozidla, zpracovaná CIVD
Poznámka:  **) do odhadu CVID jsou zahrnuty také obytné přívěsy, používané jako dočasně (ročně) pronajaté na pobyt

Průměrná cena obytných vozidel v Německu

obytné automobily: 
2010 *): 56.411, - €; 2011 *): 59.642, - €+ 5,7%
caravany 
2010 *): 15 457, - €; 2011 *): 16 438, - €+ 6,3%

Zdroj: Analýza CVID
Poznámka: *) Průměr ze sezónních hodnot za celý rok

Vývoj tržeb v průmyslu rekreačních vozidel (caravany a obytné automobily) v Německu

2010: 2,31 miliard €; 2011: 2,86 miliard € *)+ 23,8%

Zdroj: Analýza CVID
*) Předpověď pro celý rok 2011

Majitelé obytných vozidel a zájemci o jejich zapůjčení podle příjmů, věku a vzdělání v NSR

Marketing má v prodeji obytných vozidel u úspěšných prodejců důležité místo. Jeho zaměření musí vycházet z podkladů, které umožňují marketing prodeje a služeb, souvisejících s užíváním obytných vozidel zaměřit přímo na potenciální zákazníky. Jak uvádí výsledky letošního Caravan salonu, 62 % návštěvníků přijelo s cílem nákupu obytného vozidla. A kdo jsou současní majitelé a zájemci o caravaning v širším pojetí ukazují dále uvedené tabulky.

Podklady pro ně jsou získány od „CIVD“, sdružení výrobců obytných vozidel NSR.

 1. Příjmové skupiny
2. Věkové skupiny
 3. Dosažené vzdělání

V ČR se podobná celková statistika ani prözkum dosud nevede, ale i výše uvedené přehledy jsou pro naše prodejce po přiměřené transformaci údajů dostatečně informativní.

Nahoru